Pazin: U dvije godine prihodi od EU fondova viši za 400 posto, prioritet gradnja Doma za starije i autobusnog kolodvora

Renato Krulčić uspješno obnaša gradonačelničku funkciju u Gradu Pazinu od 2009. godine, a u posljednje dvije godine zadnjeg mandata ostvareni su sjajni rezultati i postignuća za Grad u raznim sferama. Tako su se u odnosu na planove iz 2017. godine, rashodi i izdaci za 2019. godinu povećali za 29posto, a ukupni prihodi proračuna za 34 posto. Prihodi proračuna od EU fondova u odnosu na početak mandata povećani su za vrtoglavih 400%, a s početnih 6,7 milijuna, ugovorena EU sredstva u 2019. godini iznose preko 27 milijuna kuna, što je 7 milijuna više od godišnjih poreznih prihoda Grada koji se kreću oko 20 milijuna kuna. 

„U dvije godine ugovorili smo 33 mil. kuna EU sredstava, uspostavili održiv sustav gospodarenja otpadom, podigli poduzetnički inkubator, a sada su prioritet izgradnja Doma za starije i rekonstrukcija autobusnog kolodvora. Svakodnevno smo suočeni s izazovom osiguranja visokog životnog standarda našim građanima pa orijentiranost na financiranje putem EU i nacionalnih natječaja stvar je strateškog opredjeljenja“, kaže gradonačelnik Krulčić.

Kako na području Grada Pazina još uvijek ne postoji dom za smještaj i skrb starijih osoba Grad Pazin pristupio je izradi projektne dokumentacije za izgradnju doma za starije osobe za 50 korisnika u prvoj fazi, odnosno 100 u drugoj fazi uz izgradnju kapaciteta za jačanje kvalitete izvan institucijske skrbi za starije osobe kroz programe poludnevnog boravka i pomoći u kući. Vrijednost projekta je oko 50 milijuna kuna.

Dio izgradnje budućeg centra za skrb o starijima prijavit će se u partnerstvu s Gradskim društvom Crvenog križa i Centrom za socijalnu skrb u lipnju na netom otvoreni natječaj za unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok će se izgradnja kapaciteta za sam dom za starije financirati kreditnim zaduženjem Grada u suradnji s Istarskom županijom.

Podizanje kvalitete života želi se osigurati i kroz projekt izgradnje novog autobusnog kolodvora, vrijednog oko 40 milijuna kuna, koji će omogućiti bolju prometnu infrastrukturu, mobilnost i povezanost Grada Pazina sa susjednima. 

U ovoj je godini u Pazinu također zabilježena najniža stopa nezaposlenosti u posljednjih deset godina te trenutno iznosi 2,05 posto. Prema istraživanju Ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji je uspoređivao podatke zaposlenosti istarskih gradova u 2017. i 2018. godini, u pazinskoj ispostavi je u 2018. godini nezaposlenost smanjena za 10,6 posto, a u samom Gradu Pazinu za 5 posto. Iz Grada ističu kako su razne poticajne mjere, projekti i ulaganja u poduzetništvo, razlog zavidnom smanjenju broja nezaposlenih osoba, a bitna je i činjenica da je prema podacima Ministarstva pravosuđa, Trgovački sud u Pazinu 4. po broju novoosnovanih trgovačkih društava u 2018. godini.

Poduzetnici su tako oslobođeni plaćanja dijela komunalnog doprinosa, dodjeljuju im se potpore za početak poslovanja te sufinanciraju potrebne dokumentacije i prijava projekata na EU fondove. Potiče se zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinancira se polaganje stručnih i majstorskih ispita, a dijele se i potpore za novoosnovane tvrtke. Nadalje, uz šest postojećih gradskih poslovnih zona, uskoro otvara i novi Poduzetnički inkubator PAZIN UP u vrijednosti od 2,8 milijuna kuna od čega je osigurano 98% bespovratnih EU sredstava. Inkubator će se nalaziti u samom centru Pazina te će se prostirati na dva kata sa 7 funkcionalnih jedinica, 5 ureda za korisnike, multifunkcionalnom salom te prostorijama poput „ureda na putu“, a korisnici će imati pravo na korištenje virtualnog ureda, virtualnog inkubatora, edukacija i radionica, marketinških oglašavanja te savjetodavnih usluga.

„Mladi poduzetnici početnici ojačat će svoje poslovne i poduzetničke kapacitete korištenjem usluga i proizvoda infrastrukture inkubatora kako bi unaprijedili svoje poduzetničke aktivnosti i dodatno učvrstili svoju poziciju na tržištu. Mladim je poduzećima ovaj segment osobito važan jer je već na početku njihova poslovanja potrebno osigurati jake polazne kompetencije kako bi se ne samo povećala njihova šansa opstanka na tržištu, već kako bi se katalizirali inovativni i kreativni potencijali malog i srednjeg poduzetništva“, istaknuli su iz ureda Grada.

Visoka vrijednost ostvarenih EU sredstva u posljednje dvije godine, uz gradnju Poduzetničkog inkubatora, uložena je u nerazvrstane ceste, sanitarnu odvodnju, proširenje dječjeg vrtića za ukupno 770 četvornih metara, izgradnju E-bike share pointa, financiranje pomoćnika u školskoj nastavi, kreiranje novih turističkih itineraraizgradnju projektne dokumentacije za obnovu kulturnih dobara, itd.

Tako se pomoću EU sredstava izgradilo novo Reciklažno dvorište vrijedno 1,24 milijun kuna kao jedno od temeljnih sastavnica održivog gospodarenja otpadom u Gradu. Novo reciklažno dvorište nalazit će se na prostoru dosadašnjeg odlagališta otpada „Jelenčići V“ za čiju je sanaciju osigurano 15 milijuna kuna, a još kvalitetnijem sustavu gospodarenja otpadom pridonijet će nabavka spremnika za odvojeno sakupljanje otpada „od vrata do vrata“, financirana EU sredstvima, koji će se podijeliti korisnicima u obiteljskim kućama radi mogućnosti preuzimanja i smještanja takvih spremnika na vlastitim površinama.

EU projektom ProEduEko-znanjem provode se izobrazno-informativne aktivnosti usmjerene na edukaciju korisnika u vezi održivog gospodarenja otpadom do efikasnijeg gospodarenja otpadom. Ovim se projektom želi utjecati na cjelokupno stanovništvo o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom a s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta

Zasigurno jedan od projekata kojim se Pazin istuče među hrvatskim gradovima je projekt Pazi(n) Proračun! koji se u gradu provodi od 2014. godine, a prošle su godine dobili priznanje od Instituta za javne financije za transparentnost proračuna. Radi se o projektu participativnog budžetiranja koji građanima omogućava sudjelovanje u donošenju odluka o raspodjeli sredstava iz gradskog proračuna. Tako se biraju projekti koji, prema mišljenju građana, doprinose kvaliteti života poput uređenja igrališta, postavljanje rasvjetnih tijela, popravak cesta, uređenje prostorija društvenih domova, postavljanje autobusnih nadstrešnica, prometne signalizacije i slično. Prošle su godine građani odlučivali kako će se rasporediti 600 tisuća kuna gradskog proračuna, dok je ove godine taj iznos povećan na 800 tisuća kuna.

„Transparentnost i proaktivno uključivanje građana u proces odlučivanja gradski su prioriteti, pa želimo istaknuti kako već 5. godinu zaredom građani Grada Pazina sudjeluju u donošenju proračuna kroz projekt participativnog budžetiranja Pazi(n) proračun! Cilj nam je organizirati posao gradske uprave tako da se postigne kontinuirano zadovoljavanje potreba građana pa su tako oni kroz projekt Pazi(n) proračun! kao najpotrebnije projekte istaknuli izgradnju doma za starije osobe i rekonstrukciju autobusnog kolodvora, projekte koje smo i sami svrstavali među najvažnije“, ističe gradonačelnik.

Grad već dugi niz godina osigurava svojim učenicima i studentima stipendije u iznosima od 550 i 700 kuna, a u prošloj je godini isplaćeno ukupno 421.250,00 kuna. U osnovnoškolsko obrazovanje uloženo je 16.161.297 kuna, a ulaže se i u vrtiće te je ove godine osigurano 7,2 milijuna kuna za dogradnju i rekonstrukciju Dječjeg vrtića Olga Ban.

U prošloj godini osigurano je 650.427.00 kuna za pružanje pomoći i podrške obiteljima mjerama poput naknada za novorođenčad za što je osigurano ukupno 328 tisuća kuna te naknada za treće dijete u vrtiću ili školi. Za podršku ranjivim skupinama društva izdvojeno 786.682,00 kuna čime se pokrivaju troškovi stanovanja, ogrjeva, socijalne pomoći itd.

Grad je u prošloj godini zabilježio rast turističkih noćenja od otprilike 6,4 posto u odnosu na 2017. godinu, dok je u proteklih deset godina zabilježen rast noćenja od 500 posto.

„Grad Pazin nastoji biti aktivan partner i kvalitetan servis svojim građanima na svim područjima djelovanja. Pritom su gradske investicije i usluge koje Grad pruža samo dio recepta potrebnog za uspjeh, a valja im pridodati prije svega vrijedne i angažirane građane, dinamičan privatni sektor i vrlo aktivno civilno društvo. Zahvaljujući sinergiji svih sudionika javnog života Grad Pazin profilira se kao grad visoke zaposlenosti, siguran i poželjan za život, grad koji u složenim društvenim i gospodarskim okolnostima uspijeva pronaći put ka održivom razvoju i podizanju životnog standarda svojih građana“, zaključio je gradonačelnik Krulčić. (gradonačelnik.hr/L.U.)