Pazin: Zaštita ljudskog zdravlja i okoliša projektom „ProEduEko"

Jučer je u Velikoj vijećnici Grada Pazina održana konferencija za medije povodom početka provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“.

Gradu Pazinu odobreno je sufinanciranje projekta – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“ od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Grad Pazin odlučio se na prijavu projekta u svrhu provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom radi smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

Vrijednost projekta je 439.697,86 kuna, a rok za provedbu je do 31. srpnja 2019. godine

Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Grada Pazina, Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao PT1 (Posredničko tijelo razine 1)  i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao PT2 (Posredničko tijelo razine 2) u mjesecu kolovozu tekuće godine odnosno odobreno je 373.743,15 kuna bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda Europske Unije.

Cilj projekta je zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na području Grada Pazina kao nositelja projekta te na području Grada Buzeta i Općina Cerovlje, Lupoglav, Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Karojba, Motovun, Tinjan i Lanišće s kojima je sklopljen Sporazum s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta (područje obuhvata izobrazno-informativnih aktivnosti iznosi 843,47 km2 s populacijom od 24.311 stanovnika).

Ciljana skupina projekta su stanovnici svih dobnih skupina, odgojno-obrazovne institucije, edukatori, djeca predškolske i školske dobi, mladi, poslovna javnost i turisti dok su krajnji korisnici lokalna zajednica i komunalna društva Usluga d.o.o. Pazin i Park d.o.o. Buzet.

Projekt će doprinijeti jačanju svijesti stanovnika o održivom gospodarenju otpadom na području obuhvata projekta. Provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti utjecati će se na cjelokupno stanovništvo o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

Projekt se sastoji od ukupno tri (3) projektne aktivnosti: provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (pet obveznih i pet preporučenih aktivnosti), promidžba i vidljivost, te upravljanje projektom.

Provedbom Projekta svi će stanovnici biti uključeni u izobrazno-informativne aktivnosti te će 10 takvih aktivnosti biti zabilježeno u Informacijski sustav gospodarenja otpadom. Za stanovnike će tako biti organizirane javne i edukacijske tribine kao i predstave za djecu. Uz promotivne letke, brošure i plakate biti će organizirane i radijske emisije i spotovi.

Projekt će doprinjeti lokalnoj zajednici kroz provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti te utjecati na smanjenje nastanka otpada i posljedično smanjenje emisije CO2. Time će se odraziti pozitivan utjecaj na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu kao i na svijest građana Pazina o gospodarenju otpadom. (Grad Pazin)