Petrinja: Turističkoj zajednici 110 tisuća kuna potpora za tri projekta

Turističkoj zajednici Grada Petrinje na temelju Javnog poziva Hrvatske turističke zajednice za dodjelu potpora za turistički nerazvijena područja dodijeljeno je za projekt Muzealizacija grada Petrinje 40.000,00 kn; za projekt Cikloturizma, unapređenje turističke ponude za cikloturiste 50.000,00 kn; te za projekt Interpretacija nematerijalne baštine 20.000,00 kn

'Čestitam Turističkoj zajednici na aplikaciji i na sredstvima koja su dobili, nadam se da će to biti jedna dobra priča, te nadogradnja turističke ponude i standarda inače u gradu Petrinji. Mislim da se treba još malo i više aktivirati i ono što je dobrodošlo – da se javljamo što više na natječaje, ne samo na natječaje kada su u pitanju resorna Ministarstva nego kada su u pitanju i europski fondovi i sve ono što nas čeka iz ostalih programa za područje koje trajno zaostaje u razvoju a pogotovo Intervencijskog plana u kojem povlačimo preko 200 milijuna kuna. Svakodnevno neka kuna kapne iz nekog natječaja, iz nekog Fonda i to je ono što Grad Petrinju čini prepoznatljivom među ostalim gradovima koji rade dobra dijela. Još jednom hvala direktorici, hvala pročelniku Anti Mariću na angažmanu i što ste zajedničkim radom doprinijeli da napravite bolji standard turizma u Gradu Petrinji.', rekao je gradonačelnik Darinko Dumbović.

Ivanka Držaj, direktorica Turističke zajednice Grada Petrinje istaknula je kako su ovo najveća sredstva koja su ostvarena od Hrvatske turističke zajednice na temelju prijave projekata i programa na otvorene javne pozive, te dodala:

Projekt Muzealizacija grada odnosno nadogradnja za cikloturiste podrazumijeva izradu i postavljanje parkirališta za bicikle na određenim lokalitetima po samom gradu, tu je i stanica rekro bike koja podrazumijeva prvu pomoć za bicikliste, te nadstrešnica odnosno odmorište za bicikliste pogotovo kada se nađu na lokaciji u prirodi na području naše Banovine. Imamo četiri cikloturističke rute na ovom području koje vožnjom biciklima nude raznolike sadržaje i ponudu destinacije, bilo da je riječ vožnja ciklorutom obalama rijeka, područje oko Kotar šume, Zelenom dolinom i najatraktivnija i najzahtjevnija je Ruta kestena. Cilj nam je promovirati i Hrastovačku goru kao posebnu prirodnu znamenitost na području grada Hrvatski dom, tu će biti uskoro i Vidikovac gdje nam je plan staviti i tu jednu servisnu stanicu za bicikle. Muzealizacija grada Petrinje smo pokrenuli s ciljem interpretacije kulturno povijesnih znamenitosti, prvi dio tog projekta je prošao tako da smo označili građevine odnosno kulturna dobra u sklopu kulturno povijesne cjeline, sada nastavljamo te aktivnosti označavanja. Riječ je o postavljanju interpretativnih ploča na hrvatskom i engleskom jeziku s kodom koji vodi na našu mrežnu stranicu i gdje turist može pročitati više o određenom objektu. Označavati će se, odnosno interpretirati i naši spomenici, te petrinjske šetnice, spomenici braniteljima, groblja iz 17. i 18. stoljeća - Sv. Roka i Sv. Trojstva s kapelama, izvori pitke vode, kao što je Izvor Jelen, lokalitet Pigika, sve se to nadovezuje na naše kulturne rute koje također promoviramo. Na projekt Muzealizacije nadovezuje se Interpretacija nematerijalne baštine kojom naš grad također obiluje, znamo da imamo i jednu zaštićenu baštinu iz tog područja, to su naši Betlemaši, jezik s našeg područja to bogatstvo njeguje Udruga Đeram, te prekrasne priče i legende našega kraja i td. Projekt Muzealizacije i Cikloturizma smo prijavili i u sklopu IP –a. Razglednice sa nadovezuju i na projekt Muzaelizacije budući da je riječ isključivo o objektima koji se nalaze u sklopu kulturno povijesne cjeline, a to možemo zahvaliti isključivo gradonačelniku koji je izrazio želju da to želi, pomogao mi je Vladimir Krpan, predsjednik Matice Hrvatske, koji nam je poklonio ove stare razglednice i s njim smo obradili objekte tako da svaka razglednica na poleđini ima opis fotografije.“, rekla je Ivanka Držaj. (Grad Petrinja)