'Planulo' 300 milijuna kuna za EU projekte: Samo u prvom danu iz gradova i općina stiglo preko 500 zahtjeva za sufinanciranje

Nakon što su prošle godine gradovi i općine u samo tjedan dana apsorbirale 200 milijuna kuna, koliko im je za sufinanciranje EU projekata osiguralo Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, ove su godine bili još brži i ažurniji pa su, čini se,  u samo jednom danu 'potrošili' svih 300 milijuna, koliko je osigurano za ovu godinu. Službeno, poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini za 2019. godinu je još uvijek otvoren (kao krajnji rok navodi se 15. prosinca), no realno, sredstva su vjerojatno potrošena već u prvim satima nakon što je otvoren u utorak, 2. srpnja u 10 sati.

U Ministarstvu nam, naime, kažu da je odziv gradova i općina ove godine nadmašio sva očekivanja, pa je već u prvom tjednu zaprimljeno gotovo 700 zahtjeva za sufinanciranje čija vrijednost znatno premašuje raspoloživa sredstva. Dapače, većina zahtjeva stigla je već prvoga dana. S obzirom da se zahtjevi obrađuju prema redoslijedu po kojem su predani na pošti, to jest prema danu i satu/minuti/sekundi predaje pošiljke, to niti malo ne čudi, pa od nekoliko gradonačelnika doznajemo kako su njihovi ljudi sa kuvertiranim zahtjevima vrijednim po desetak milijuna kuna na pošti bili već u 10 sati. 

Iako su procjene s terena da vrijednost zahtjeva premašuje milijardu kuna, u Ministarstvu nam nisu mogli dati konkretne brojke i vrijednost dok svi zahtjevi ne budu obrađeni. Na pitanje postoji li mogućnost da se, s obzirom na interes gradova i općina, poveća iznos sredstava nisu mogli odgovoriti ali, kažu, svakako će s Fondom ići i iduće godine.

Inače, financiranje domaće komponente u EU projektima mnogim gradovima postaje sve veći problem, zbog čega je  Udruga gradova krajem prošle godine od Vlade zatražila da se osiguraju dodatna sredstva kako ne bi došlo do zaustavljanja EU projekata u gradovima.  U kojoj mjeri je dodatnih 100 milijuna kuna, koliko je ove godine osigurano u odnosu na lani riješilo problem, vidjet će se kad se obrade svi zahtjevi.

Iako su, dakle, evidentno sva sredstva već potrošena, ovogodišnji poziv će ostati otvoren još neko vrijeme jer u Ministarstvu, kažu nam, ne žele zakinuti i ostale, te time eliminirati dobre prijave i projekte.

'Najbrži prst', odnosno predaja zahtjeva na pošti ipak, kažu nam u Ministarstvu, nije dovoljno za ostvariti sredstva već je nužno zadovoljiti kriterije i uvjete za sufinanciranje.

Prihvatljivi Korisnici su, navode, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun), ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji imaju sklopljen Ugovor o EU projektu te udovoljavaju niže navedenim uvjetima.

'U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Programa ruralnog razvoja te Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2014. - 2020., zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta mogu podnijeti prihvatljivi Korisnici ako kumulativno udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • nositelji su EU projekta ili su partneri na EU projektu kojem nositelj EU projekta nije prihvatljiv Korisnik sredstava Programa 
  • dodijeljena bespovratna sredstva EU projektu iz fondova EU se ne temelje na programima dodjele državnih potpora, uključujući i potpore male vrijednosti, odnosno dodjeli pojedinačne državne potpore ili potpore male vrijednosti
  • ulažu vlastita sredstva u provedbu EU projekta
  • za vlastito učešće u sufinanciranju EU projekta za koja traže sredstva Programa EU projektu nije dodijeljeno više od 70% bespovratnih sredstava iz drugih javnih nacionalnih izvora sa središnje razine (Državni proračun: od proračunskih i izvanproračunskih korisnika)
  • za EU projekt za koji se traži sufinanciranje sredstvima Programa nije odobreno završno izvješće do dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta
  • iznimno od prethodne točke, ako je završno izvješće o EU projektu odobreno u razdoblju između zatvaranja Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu i otvaranja Poziva po ovom Programu, Korisnik može podnijeti zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta u sklopu ovog Programa.', navode iz Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. (M.P.D.)

 

eu fondovi, EU PROJEKTI, gradovi