Maksimalna pokrivenost i smanjivanje gubitaka

Počela rekonstrukcija koprivničkog vodovoda vrijedna 2,4 milijuna kuna

Otvoreni su radovi na rekonstrukciji cjevovoda na Ivanjskoj cesti od vodozahvata Ivanščak do Ulice I. Česmičkog. Projektom će se rekonstruirati glavni  magistralni  cjevovoda na  izlazu  iz  crpilišta  Ivanščak  od PVC cijevnog  materijala koji služi  za  dobavu  pitke  vode  za  cjelokupno  gradsko  područje, a ujedno je i  glavni  dobavni  pravac pitke  vode  za  vodospremu  niske  zone „Močile“.

Projekt  se  sufinancira sredstvima  EU  koja  su  odobrena  kroz  prijavu projektnog prijedloga u sklopu ograničenog poziva oznake EN.2.1.16, kao Projektni prijedlog evidencijske oznake EN.2.1.16.-0094 pod  nazivom „Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Koprivnica“

Iz Projekta se na području Grada Koprivnice financiraju  dva  projekta: izgradnja kanalizacije Ulice Rečko Polje i rekonstrukcija cjevovoda na Ivanjskoj cesti od vodozahvata Ivanščak do Ulice I. Češmičkog.

„Ovdje ćemo napraviti zamjenu PVC cijevi koje su u dotrajalom stanju. Zamijenit ćemo ih novim PHD materijalom, promjera 315 i 400 mm. Izgradit ćemo glavnu komoru koja će bit glavna za daljinsko upravljanje i nadzor, za otvaranje i zatvaranje, napravit ćemo i jedan regulator tlaka tako da možemo reagirati i u noćnim situacijama kako ne bi došlo do eventualnih havarija“- istaknuo je direktor Koprivničkih voda Josip Pobi.

Rekonstrukciju cjevovoda potrebno je provesti kako bi se osigurala pouzdanost vodoopskrbe grada Koprivnice, smanjili gubici na vodoopskrbnoj mreži i zaustavila puknuća cjevovoda zbog dotrajalosti. Rekonstrukcija glavnog cjevovoda obuhvaća  dionicu od samog  vodozahvata Ivanščak  i  dionicu  ulice  Ivanjska  cesta  do ulice I. Česmičkog.

„Ne moram naglašavati koliko je danas voda važna stvar, pogotovo kad gledamo u svjetskim razmjerima i zato nas tu izuzetno veseli da kad pričamo o Gradu Koprivnici imamo maksimalnu pokrivenost i vodovodnom i kanalizacijskom mrežom. A na ovaj način ćemo doći još i do nekih manjih dijelova do kojih do sad nismo došli. Ali isto tako ćemo i dalje zadržati onaj trend  koji smo imali sve ove godine, a to je da kad se priča o gubicima u mreži da su oni minimalni, ali isto tako da imamo vrhunsku kvalitetu i kapacitet naših vodocrpilišta“- istaknuo je zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Mišel Jakšić.

Vrijednost  ugovornih  radova   rekonstrukcije  cjevovoda  je  2.407.261,32 kuna bez PDV-a.

Izvođač radova je poduzeće Koming d.o.o., Koprivnica a poslove  stručnog  nadzora  nad  izvođenjem  radovima  obavlja Energetika  d.o.o., Koprivnica. Planirani završetak radova je 01.10.2016.  godine. (Grad Koprivnica)