VELIKO ISTRAŽIVANJE GRADONAČELNIK.HR-a

Pogledajte kojim pronatalitetnim mjerama se gradovi bore protiv 'demografske kuge'

U našem velikom istraživanju o pronatalitetnim mjerama 124 grada su nam poslala podatke o svojim izdvajanjima za bebe, te ostalim mjerama kojima se bore protiv negativnih demografskih trendova te pomažu mladim obiteljima kako bi ih zadržali u svojim gradovima. Ovdje donosimo pregled mjera po gradovima:

Grad Bakar tako uz relativno visoke naknade za bebe – 3.000, 4.000 i 8.000 kuna, svoj djeci s područja Grada osigurava upis u vrtić i sufinancira smještaj. Financiraju rad pedijatra i logopeda, svim osnovnoškolcima osiguravaju besplatne udžbenike, radne bilježnice i radni materijal, a prvašićima kupuju i školski pribor. Također, Grad financira produženi boravak u školama, rad dadilja, podmiruje putne troškove učenika, te im sufinanciraju prehranu u školi.

'Sve te mjere imaju pozitivan efekt, zadovoljni su kako roditelji tako i djeca, doseljavaju se nove, mlade obitelji i zaustavljen je negativan trend odlaska s područja grada', poručuju iz Grfada, a to potvrđuju i brojke koje kažu da je prošle godineu Bakru rođeno 24 djece više nego godinu ranije (80:56).

Grad Belišće prošle je godine povećao naknade s 3.000 na 4.000 kuna po djetetu, i također bilježi pozitivne brojke. Lani je rođeno petero djece više nego 2016. godine (89:84), a u prvih deset dana ove godine bilježe čak tri nove bebe.

Uz naknade, gradonačelnik Dinko Burić i njegova gradska uprava mlade ljude pomažu i motiviraju za ostanak i stvaranje obitelji u Gradu tako što sufinanciraju prehranu socijalno ugroženim obiteljima, poludnevni boravak za djecu s poteškoćama, potom prijevoz učenicima i studentima za što izdvajaju gotovo jednako kao i za naknade za bebe – 360.000 kuna u proračunu, te djeci s poteškoćama u razvoju. Za studentske stipendije Belišće izdvaja dodatnih 540.000 kuna, a ove jeseni, odnosno za školsku godinu 2018/19 planiraju financirati udžbenike za sve osnovnoškolce i za to su osigurali 700.000 u proračunu.

Pozitivne brojke, pa makar i sitne, bilježi i Beli Manastir, u kojemu je lani rođeno dvoje djece više nego 2016. godine (64:62), a povećao se, kažu u Gradu, i interes za upis djece u vrtić. Osim naknada koje gradonačelnik Tomislav Rob planira povećati s 1.000 na 2.000 kuna po djetetu, za što je u proračunu osigurao 100 tisuća kuna više nego što je bilo lani (160.000:64.000), iz Grada među ključnim mjerama pronatalitetne politike navode sufinanciranje cijena vrtića, kupovine školskih potrepština, školske prehrane, mjesečne karte za prijevoz srednjoškolcima, te studentske stipendije.

Negativnim trendovima prkose i u Benkovcu, u kojem je lani rođeno čak 14 djece više nego u 2016. (92:78), a u prvih deset dana bilježe troje novorođene djece. Osim naknada od tisuću kuna za prvo dijete i dodatnih tisuću za svako iduće, Grad Benkovac roditeljima podmiruje pola cijene vrtića, a ove godine stipendira 20 učenika i 88 studenata.

Grad Bjelovar jedan je od onih koji je svoj djeci osigurao siguran upis u vrtiće, bez lista čekanja, te su sufinanciranjem cijene vrtića smanjili na maksimalno 600 kuna. Osim gradskog, sufinanciraju i četiri privatna vrtića. Uveli su produženi boravak u školama, a planiraju uvesti i poslijepodnevne smjene u gradskom vrtiću.

No, poručuju iz Grada, to je samo dio pomoći obiteljima. Cilj im je gospodarski razviti ovaj kraj kako bi se otvorila radna mjesta i zaustavio odlazak mladih ljudi pa su zato, navode, povećali potpore za poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike, uveli tax free model za investitore koji otvore deset i više mjesta, a u gospodarstvo će ove godine uložiti deset milijuna kuna. 'Smatramo da imamo sve predispozicije za uspjeh u razvoju gospodarstva i zapošljvanju te vjerujem da je Bjelovar odlično mjesto za život i osnivanje obitelji', poručuje gradonačelnik Dario Hrebak.

Osim naknade za novorođenu djecu, Grad Buzet sufinancira smještaj djece u vrtićima, produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, obavezne udžbenike, te programe i projekte organizacija civilnog društva namijenjenih djeci i mladima.

Grad Cres roditeljima iz naselja u okolici Grada plaća troškove prijevoza djeteta u vrtić, kao i različite olakšice za plaćanje troškova vrtića.

Grad Crikvenica osim potpora za novorođenčad, ima čitav niz mjera kojima pomaže obiteljima s djecom. Obiteljima s troje i više djece osiguravaju tako besplatan vrtić, udžbenike i besplatnu marendu u osnovnoj školi, kao i pravo na sufinanciranje produženog boravka u školi u iznosu od 50% mjesečne cijene za roditelje. Nadalje, tu je besplatan prijevoz Citybusom za osnovnoškolce, a sufinanciraju i cijene prijevoza i stipendiraju srednjoškolce i studente. Grad osigurava besplatno psihologijsko testiranje prvašića, besplatni mjesečni pregledi i liječenje djece (fizikalna terapija) posebice djece s teškoćama u razvoju, besplatnu terapijsku igraonicu Udruge invalida Grada Crikvenice, didaktičku igraonicu i radnu terapiju za djecu s teškoćama u razvoju, besplatno korištenje programa Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju... Također Grad Crikvenica financira i troškove prijevoza na terapiju djeci sa teškoćama u razvoju, a nastoji pomoći i obiteljima slabijeg imovinskog statusa te su neka od prava: besplatno mlijeko za novorođenčad, financiranje i sufinanciranje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću Radost u Crikvenici, financiranje i sufinanciranje obroka u školi, sufinanciranje udžbenika učenika osnovnih i srednjih škola, dodatno sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika i studenata te besplatna članarina u odabranoj sportskoj udruzi.

'Prema podacima DZS-a stopa nataliteta u blagom je porastu te možemo reći i nadamo se da tome pridonose i naše pronatalitetne mjere. Zapravo nije realno očekivati da će se ljudi samo isključivo radi toga odlučivati na prvo, drugo ili pak treće dijete, no svakako vjerujemo da je jedna kvalitetna pomoć kako bi se roditeljima olakšalo koliko je to moguće od strane samog grada', poručuju iz Grada Crikvenice.

Grad Čakovec sufinancira 50 posto cijene vrtića i jaslica za svu djecu, te 70 posto za djecu koja u vrtiću borave istovremeno sa svojom braćom ili sestrama. Sva djeca iz obitelji slabijeg imovinskog stanja (socijalna komisija Grada Čakovca i CSZS Čakovec utvrđuju listu) imaju u potpunosti plaćen vrtić i jaslice. Organiziran je produženi boravak za niže razrede u tri osnovne škole na području Čakovca, imaju razrađen sustav pomagača u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama (svako dijete rješenjem ima pomagača), te organiziraju i financiraju niz sportskih aktivnosti i kreativnih radionica za djecu predškolske i školske dobi. Grad podupire rad udruga kojima su ciljana skupina djeca i mladi, njihovo obrazovanje i slobodno vrijeme

'Zahvaljujući i ovim projektima, ali i svim ostalim politikama koje grad provodi nemamo izražene negativne demografske trendove, imamo plus zbog doseljavanja. Također, prošle se godine iz našeg grada iselilo samo 9 obitelji s djecom', poručuju iz Grada.

Grad Čazma, osim naknada za bebe, ima razrađen niz mjera kojima pomažu djeci, učenicima, mladima i obiteljima. Pa tako kupuju udžbenike i radne bilježnice za sve učenike Osnovne škole Čazma, za što se izdvaja oko pola milijuna kuna godišnje. Studentima dijele jednokratne novčane pomoći, sufinanciraju im prijevoz te omogućavaju studentske kredite pri čemu pokrivaju čitav iznos kamata, te financiraju povrat glavnice kredita za sve studente koji su imali prosjek veći od 4,5, za što izdvajaju oko 60.000 kuna godišnje. Što se vrtića tiče, Grad sufinancira Dječji vrtić Pčelica Čazma kojemu je osnivač godišnje sa 2.379.700 kuna, pa roditelji plaćaju manje od trećine ekonomske cijene po djetetu, a trećem dijetetu koje pohađa vrtić iz iste obitelji vrtić je besplatan.

 

Grad Daruvar pojeftinio je cijenu smještaja u vrtićima za 20 posto.

Grad Delnice sufinancira čak od 65 pa do 100 posto cijene vrtića (65 posto za prvo, 85 za drugo i 100 posto za treće dijete u obitelji), kao i smještaj u privatnom vrtiću. Grad sufinancira prehranu i produženi boravak u osnovnoj školi, troškove javnog prijevoza učenika srednjih škola, smještaj u učeničkom domu za srednjoškolce, te stipendiraju preko 50 studenata.

Grad Donja Stubica sufinancira boravak u jaslicama i vrtiću, te dijeli jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 100,00 kuna po djetetu za obitelji sa troje i više djece, te sufinanciranje boravaka djece u vrtićima i jaslicama.

Osim tisuću kuna naknada za bebe, Grad Donji Miholjac sufinancira prijevoz djece predškolske dobi i smještaj u vrtić, školsku kuhinju, udžbenike, te troškove prijevoza srednjoškolcima.

Grad Drniš jedan je od izdašnijih kada su naknade za bebe u pitanju (3.000 1. dijete, 5.000 2. dijete, 12.000 3. dijete/1.000kn-12mj, 18.000 4. i svako iduće dijete/1.500 kn/12mj), a uz to osiguravaju besplatan vrtić za četvrto i svako iduće dijete u obitelji, te udžbenike za 1. razred osnovne škole.

Grad Dubrovnik, uz naknade od 1.500, 2.500 i 4.000 kuna, te čak 10.000 za djecu iz povijesne jezgre i Elafita, ima čitav niz mjera kojima podupiru i olakšavaju svojim mladi obiteljima prvenstveno u stambenom pitanju s obzirom da je to u Dubrovniku jedan od većih problema. Tako, primjerice, obiteljima do 35 godina starosti subvencioniraju podstanarstvo sa 400, 500, 600 i 750 kn mjesečno, ovisno o broju članova. Grad subvencionira podstanarstvo i obiteljima s nižim primanjima, neovisno o starosti. Uz to, Grad je osmislio i vlastiti model društveno poticane stanogradnje i definirao lokaciju za igradnju 120 stanova koji će se davati u najam po cijeni od 1.500 kn mjesečno na rok od 10 godina. Nakon toga, korisnici će moći otkupiti stanove po cijeni od 1.300 eura/kvadratu. Specifičnost ovog modela je, navode u Gradu, što će se budućim vlasnicima stanova od ukupne cijene koštanja stana odbiti iznos koji su tijekom 10 godina uplatili na ime najamnine.

Dugo Selo osim pomoći za opremu novorođenog djeteta, u svom proračunu osigurava i sredstva za sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima na području Grada Dugog Sela u iznosu od 1.000,00 kn po djetetu, za koliko se roditeljima umanjuje ukupni iznos računa (oko 430 djece u gradskom dječjem vrtiću, još 220 je smješteno u 3 privatna dječja vrtića na području Grada Dugog Sela); sufinanciraju se troškovi logopedskih tretmana na način da se roditeljima refundira iznos od 45 kn po tretmanu; sufinanciran je Program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu koja pohađaju Centar za autizam ili Polikliniku Suvag; osiguravaju se sredstva za dodatne programe u osnovnim školama:  dodjela novčanih subvencija roditeljima za kupnju školskih udžbenika za sve učenike; subvencionira se škola u prirodi i škola plivanja u jednakom iznosu za svakog učenika, Grad plaća dodatni prijevoz za učenike koji pohađaju izbornu nastavu njemačkog jezika i informatike, osigurana je besplatna prehrana za učenike iz socijalno ugroženih obitelji; sufinancirani su troškovi boravka učenika u programu produženog boravka; dodjeljuju se stipendije i sufinanciraju troškovi prijevoza učenika srednjih škola i studenata.

Osim navedenog, Grad financijski prati projekte i programe ustanova i brojnih dugoselskih udruga u području obrazovanja, sporta i kulture, te zdravstvene zaštite, a kojim projektima/programima su između ostalog obuhvaćene i potrebe djece od njihove najranije dobi.

Grad Duga Resa

Grad Duga Resa kao osnivač Dječjeg vrtića pomaže obiteljima s više djece na način da je cijena vrtića za drugo dijete niža od cijene vrtića za prvo dijete, dok je za treće dijete i svako iduće dijete, vrtić besplatan. Ova mjera vrlo je uspješno ocijenjena i dobro prihvaćena od strane roditelja koji imaju više djece, a koriste usluge Dječjeg vrtića.

Grad Đurđevac uz naknade dijeli poklone djeci do 4. razreda osnovne škole, sufinancira udžbenike za osnovne i srednje škole, a prvašima osigurava besplatne udžbenike. Sva djeca se upisuju u vrtić, nema liste čekanja, a osnovnoškolcima sufinanciraju prehranu.

Grad Garešnica uz naknade sufinancira autobusni prijevoz učenika srednjih škola, dodjeljuje učeničke i studentske stipendije i sufinancira nabavu udžbenika za sve učenike osnovnih škola na području Grada

Grad Glina sufinancira smještaj djece u vrtiću i prehranu osnovnoškolcima, kao i nabavu udžbenika, dijeli učeničke i studentske stipendije.

Grad Gospić roditeljima uvelike olakšava troškove vrtića koje pokriva u iznosu od čak 80 posto, dok roditelji plaćaju tek 20 posto. Gradonačelnik Karlo Starčević ponovo je uveo i studentske stipendije, a uz 24 koje dijeli grad, on sam svojim novcem, odnosno novcem od gradonačelničke plaće koje se odrekao financira još desetak stipendija za najbolje studente iz Gospića.

Grubišno Polje uz same naknade - 2.000 za 1. dijete, 2.500 za 2. dijete, 3.500 za 3. i svako iduće dijete, roditeljima pomaže i kada su udžbenici u pitanju. Tako su 2016. nabavili udžbenike za prvašiće, a prošle godine za sve osnovnoškolce, dok srednjoškolcima subvencioniraju prijevoz, te stipendiraju osam studenata. No, svijesni su, poručuju da sve to ne može dati pozitivne rezultate dok se ne pokrene gospodarstvo i otvore nova radna mjesta.

Iako je naslijedio Grad u financijskom kolapsu, novi gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćanić udvostručio je ove godine izdvajanja za naknade za bebe, sa 1.000 na 2.000 kuna, te planira najesen, odnosno za školsku godinu 2018/19 sufinancirati učenicima školski pribor. Maksimalno su smanjili i komunalne doprinose za gradnju obiteljskih kuća, a nove poduzetnike su u prvoj godini potpuno oslobodili komunalnih naknada i doprinosa za gradnju novih objekata. Bišćan kaže kako su efekti već vidljivi, otvaraju se nova radna mjesta a dio mladih obitelji se zanima za gradnju obiteljskih kuća.

Grad Ivanec sufinancira smještaj djece u vrtićima obiteljima s nižim primjanjima, te onima s troje i više djece. Pritom roditelj za drugo dijete u obitelji vrtić plaća 50% manje, dok je za treće i svako sljedeće dijete smještaj u vrtiću besplatan, odnosno, troškove za njega podmiruje Grad Ivanec.

Nadalje, od ove godine Grad Ivanec uvodi novu mjeru – roditeljima isplaćuje 700,00 kuna za opremanje đaka-prvaka za polazak u školu. Također, sufinanciraju školsku kuhinju i školska sportska društva, školu plivanja, izdvajaju sredstva za rad civilnih, sportskih i rekreacijskih udruga koje rade s djecom, nagrađuju dječje uspjehe na natjecanjima u znanju i sportu (tableti, nagradna putovanja) i sl.

Iz Grada navode kako podaci za 2016. godinu pokazuju da je (u odnosu na 2015.) rođen cijeli jedan razred novih đaka prvaka što znači da roditelji osjećaju pogodnosti određenih beneficija. S obzirom na to da podaci za 2017. nisu konačni, u Gradu očekuju slične rezultate koji će potvrditi povoljne trendove. Dokaz tomu je, kažu, i podatak da su u protekle dvije šk. godine (2016./2017. te 2017./2018.) prvi put nakon niza godina u matičnu školu Ivanec upisana četiri razreda prvašića, po jedan više nego prethodnih desetak godina.

Grad Ivanić Grad uz naknade pomaže mladim obiteljima u teškom socijalnom stanju kroz subvencije troškova stanovanja, pomoć za ogrijev te jednokratnim pomoćima zbog posebno teškog materijalnog stanja.

Grad Jastrebarsko jedan je od gradova koji nema problema s demografijom već iz godine u godinu bilježe 'baby boom'. Tako je i prošle godine u Jaski rođeno 14 beba više nego godinu ranije (146:132), a Grad se čitavim nizom mjera trudi mladim obiteljima osigurati što bolje uvjete za život i odrastanje djece. Uz naknade od 2.500 za prvo i drugo, te 6.500 za treće i četvrto dijete, a za koje su izdvojili oko šest milijuna kuna u zadnjih 15 godina, najviše ulažu u rad i funkcioniranje vrtića kojega će uskoro, zbog porasta broja djece, i proširiti kako bi povećali kapacitet.

Grad Karlovac povećao je ove godine naknade s 1.000 na 1.500 kuna, smanjili su iznos participacije troškova vrtića za obitelji u kojima su roditelji nezaposleni ili su na školovanju, te obitelji s troje djece, a nabavljaju i udžbenike za sve učenike osnovnih škola. Socijalno ugroženim obiteljima subvencioniraju troškove stanovanja, komunalija i grijanja, kao i prehranu djece u osnovnim školama i adaptirano mlijeko za novorođenčad, smještaj cijene vrtića, ljetovanje djece u Selcu... Kao jednu od ključnih mjera ističu pak smanjenje prireza s 14 na 12 posto. U Gradu ističu kako je još prerano govoriti o efektima ovih mjera jer je značajni dio njih tek uveden, no svakako će – kažu – pratiti stanje i nastojati poticajima i mjerama i dalje poboljšavati demografsku sliku Karlovca.

Grad Kastav osim samih naknada velika sredstva izdvaja za predškolski odgoj – ove godine 7,7 milijuna kuna, a proširenjem kapaciteta vrtića osigurali su upis sve djece. Osim toga, sa 700 kuna mjesečno sufinanciraju i djelatnost dadilja, osiguravaju besplatna cjepiva i specijalističke lokomotorne preglede te korektivnu gimnastiku za predškolce, poklon pakete, besplatnu prehranu dojenčadi... Osiguravaju i produženi boravak u školi, socijalnog pedagoga, logopeda, stručna usavršavanju učitelja...

Zbog kontinuiranog provođenja preventivnih programa te ulaganja u iznadpedagoške i iznadzdravstvene standarde Grad Kastav je postao ugodno, sigurno, prihvatljivo mjesto za život mladih obitelji te se primjećuje kontinuiran rast nataliteta i doseljavanja mladih obitelji kojima je sustav kvalitetnog predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja važan za obiteljski život’, poručuju iz Grada.

Grad Kaštela uz naknade za bebe dijeli i novčanu potporu roditeljima u iznosu od 500,00 kn mjesečno za 3. i svako slijedeće dijete u obitelji do 3. godine života djeteta. Također, obiteljima s četvero i više djece sufinanciraju kupnju udžbenika są 300 kuna, dok svako treće i iduće dijete u obitelji ima besplatan vrtić. Djeca koja pohađaju produženi boravak u OŠ u Splitu dobivaju po 350 kuna mjesečne subvencije, a trenutno je u tijeku organizacija produženog boravka u samim Kaštelima.

Grad Komiža je među izdašnijim gradovima kada su naknade u pitanju – za prvo dijete isplaćuju 3.000, za drugo 6.000, a za 3. i svako iduće po 12.000 kuna. Uz to, obitelji stimuliraju są mjesečnim naknadama od 270 kuna za vrtiće i besplatnim udžbenicima za sve učenike osnovne škole, te srednjoškolce čiji roditelji ostvaruju pravo na dječji doplatak, a studentima isplaćuju stipendije.

Osim kod pomoći opremanja novorođenog djeteta Grad Koprivnica osigurava subvencioniranu cijenu vrtića, sufinanciranje školske kuhinje, sufinanciranje smještaja djece kod dadilja (obrti za čuvanje djece), prijevoz učenika, sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti, besplatno članstvo u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica, besplatne bilježnice za sve učenike osnovnih škola, subvencionirane udžbenike za učenike osnovnih škola te studentske stipendije za sve studente s područja grada Koprivnice

Uz naknade od 1.500, 2.500 i 5.500 kuna, Grad Korčula subvencionira roditeljima smještaj djece u vrtiću i do sto posto (za četvrto dijete u obitelji), te osigurava besplatan smještaj u vrtićima djeci iz socijalno ugroženih obitelji. Dodijeljuju i studentske kredite za izvrsne studente slabijeg imovinskog stanja, kao i besplatne udžbenike socijalno ugroženim učenicima s područja Grada, te subvencioniraju prijevoz učenicima i studentima koji se školuju izvan otoka Korčule. Iz Grada ističu da navedene mjere imaju pozitivne učinke i utjecaj na demografske trendove, te da je sve veći broj roditelja koji se odlučuju na treće i/ili četvrto dijete, mladih koji se odlučuju na nastavak školovanja poslije srednje škole, te roditelja koji zbrinjavaju djecu u vrtiću dok rade.

Grad Kraljevica osigurava svim osnovnoškolcima besplatne udžbenike, a socijalno ugroženima i radne bilježnice i materijale, te pribor. Grad također pomaže u kupnji udžbenika socijalno ugroženim srednjoškolcima, sufinancira prijevoz učenicima i studentima, te dijeli stipendije i nagrade najuspješnijim učenicima i studentima. Iz Grada poručuju kako će, u skladu s financijskim mogućnostima, svake godine dodatno ulagati u obrazovanje školaraca i studenata jer su im mladi prioritet.

Grad Krapina sufinancira smještaj djece u vrtićima, prijevoz u školu, školsku kuhinju, dijele stipendije za srednje škole i fakultete, sufinanciraju udruge mladih u športu, plesu...

Grad Križevci sufinancira smještaj djece u vrtićima, omogućuje besplatan prijevoz učenicima osnovnih škola, te sufinancira 20 posto cijene prijevoza srednjoškolcima i studentima. Učenicima slabijeg imovinskog stanja Grad sufinancira nabavu udžbenika, a planiraju od iduće školske godine svim učenicima omogućiti besplatne udžbenike. Osigurali su novac iz EU fondova za besplatnu prehranu za siromašne učenike. Redovitim studentima omogućuju studentske kredite u protuvrijednosti 100 eura mjesečno za troškove studiranja koji im se, ako završe studij u roku i ostanu na području Križevaca, pretvara u stipendiju.

U Gradu Krku ističu kako su izgradili novi vrtić, opremljen najsuvremenijom opremom, a zbog stalnog porasta novorođene djece u planu je izgradnja još jednog vrtića. Ističu da niti jedno dijete ne ostane neupisano u pedagošku godinu jer Grad Krk (ukoliko roditelji to žele) preuzima obvezu plaćanja boravka djeteta u drugom vrtiću na otoku Krku.

Grad Labin osigurava besplatan smještaj u jaslicama i vrtiću, prehranu i pomoć u nabavi školskog pribora za djecu iz jednoroditeljskih obitelji, djecu samohranih roditelja, te iz obitelji s troje ili više djece koji ostvaraju pravo na dječji doplatak, te pokriva dio troškova svim roditeljima koji vrtić onda plaćaju 690 kuna.

Nova gradska uprava već je za ovu školsku godinu osigurala besplatne udžbenike učenicima do 4. razreda osnovne škole, a od iduće će svi labinski osnovnoškolci dobiti besplatne udžbenike. Osim toga, tu su i stipendije učenicima is tudentima, za što Grad izdvaja preko milijun kuna. Grad financira i produženi boravak u školama i prehranu djece.

Trenutno se radi na dogradnji dječjeg vrtića, u što Grad investira 750.000 kako bi od iduće godine sva djeca imala sigurno mjesto u vrtiću.

Grad Lepoglava sufinancira trošak boravka djece u dječjim vrtićima kao i predškolu, te sufinancira prijevoz učenika i školsku kuhinju, te nagrađuje najbolje učenike. Prvašićima daju poklon bon za nabavku školskog pribora (15.000,00 kuna), a uvode i program cjelodnevnog boravka u školi (50.000,00 kuna) koji će dodatno pomoći mladim roditeljima u skrbi za svoju djecu. Kao Grad Prijatelj djece svake godine izdvajaju dodatna sredstva (20.000,00 kuna) za inicijative djece i mladih u sklopu spomenutog programa, a sredstva za izgradnju dječjih igrala i igrališta sastavni su dio skrbi za djecu i njihove roditelje. Od kolijevke pa kroz sustav potpora u dječjim vrtićima i osnovnoj školi preko sufinanciranja nabavke udžbenika, školske kuhinje, školskog pribora i nagrađivanja najboljih učenika sve do sufinanciranja prijevoza učenika i 180.000 kuna vrijednih stipendija zaokružuju konkretnu proaktivnu obrazovnu politiku kojom Grad Lepoglava direktno utječe na zdrave pronatalitetne mjere jer roditelji u Lepoglavi imaju sigurnost u odgoju svoje djece sve do njihove punoljetnosti. ‘Sve ove mjere su se pokazale iznimno korisnima jer se povećava broj djece u dječjim vrtićima kao i zadovoljstvo roditelja aktivnostima koje Grad poduzima u sustavu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, a kojima se rasterećuju financijske obaveze za roditelje i otvara mogućnost za sigurnije odrastanje’, poručuju iz Grada.

Osim naknade za novorođenče, Grad Lipik roditeljima pri podnošenju zahtjeva pokloni 10 paketa pelena za novorođenče. Na području Grada Lipika rade dva vrtića kojima je osnivač Grad, osim vrlo velike subvencije za smještaj djece u vrtić za upis u vrtić nema liste čekanja (prijem po prijavi) u svim skupinama i jaslicama. Radno vrijeme vrtića prilagođeno je potrebama roditelja tako da radi od 5,30 do 17,00 sati.


Grad Ludbreg
sufinancira boravak djece u 3 vrtića (800 kuna mjesečno po djetetu), dok se djeci iz obitelji slabijeg imovinskog stanja osigurava besplatan smještaj u vrtićima. Sufinanciraju edukacije i edukativne programe u dječjim vrtićima, prijevoza učenika, te prehranu, poroduženi boravak, nabavu školskog pribora, udžbenika i sportske i ostale izvannastavne aktivnosti osnovnoškolaca

Grad Mali Lošinj kroz svoji program osim dodjele pomoći roditeljima novorođenog djeteta, subvencionira hranu za dojenčad do 6 mjeseci starosti, troškove vrtića i jaslica, školski obrok (marendu) učenicima osnovne škole te autobusne karte učenicima i studentima.

Grad Metković obiteljima s četvero i više djece sufinancira troškove odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, vodnih usluga, naknade za uređenje voda i Metkom interneta, za što su u proračunu za ovu godinu izdvojili 120 tisuća kuna.

Grad Mursko Središće, uz naknade za bebe, sufinancira cijenu dječjeg vrtića, i to u iznosu od 60 poslto. Osnovnoškolcima Grad osigurava besplatne bilježnice, te im sufinancira udžbenike i školsku prehranu (2. dijete u obitelji plaća samo pola cijene, za 3. je prehrana besplatna). Djeci iz socijalno ugroženih obitelji Grad sufinancira maturalno putovanje.

Studenti godišnje dobivaju po 500 kuna jednokratne novčane pomoći, a oni najbolji dobivaju posebne nagrade – dobitnici Dekanove nagrade 1.000, Rektorove nagrade 2.000, a oni koji doktoriraju od Grada dobiju 7.500 kuna.

Roditelji teško bolesne djece u potpunosti su oslobođeni plaćanja komunalne naknade, a investitori koji su ujedno i roditelji ili skrbnici teško bolesne djece plaćaju samo 25 posto komunalnih doprinosa.

Grad Našice obiteljima, pored naknade za bebe, sufinancira smještaj djece u vrtićima (roditelji plaćaju 500 kuna), sufinancira prijevoz djece i prehranu u osnovnim školama, a od ove godine osigurava i besplatne uždbenike za sve osnovnškolce. Studentima dijele stipendije.

Grad Novalja nadograđuje vrtićke kapacitete s ciljem da se osigura upis svoj djeci, a cijena za roditelje iznosi 525 kuna, s tim da je cijena za drugo dijete snižena za 50 posto, a treće i svako iduće dijete ima besplatan smještaj. Uz to, Grad financira ili sufinancira prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola sa 130.000 kn godišnje, nabavu udžbenika osnovnih i srednji škola sa 150.000 kuna, Glazbenu školu u Novalji sa 60.000 kukna, te stipendije za 60 studenata sa 350.000 kuna godišnje. Nadalje, za izgradnju i opremanje dječjih igrališta izdvajaju oko 200.000 kn godišnje, a isto toliko izdvajaju za . za nadstandarde Osnovne škole. S obzirom da su cijene nekretnina u Novalji vrlo visoke, grad ove godine pokreće projekt izgradnje poticane stanogradnje na gradskom zemljištu isključivo za mlade obitelji koje nemaju riješeno stambeno pitanje.

 

Grad Novigrad bilježi pozitivne trendove i porast stanovništva, pa im je tako, ističu, od zadnjeg popisa stanovništva 2011 broj stanovnika porastao za 5%.

'Pronatalitetne mjere kojima pridajemo posebnu pažnju su stvaranje kvalitenih uvjeta za rad i život, otvaranje novih radnih mjesta, gradnju stanova za mlade obitelji po modelu poticane stanogradnje, visoki standard u dječjim vrtićima i dovoljan kapacitet za prihvat sve novigradske djece i ulaganje u društveni standard kroz programe u socijalnoj skrbi, zdravstvu, obrazovanju, sportu i kulturi. Iz godine u godinu bilježim porast novih radnih mjesta. Nezaposlenost je na 4%. Proveli smo dva ciklusa izgradnje stanova po modelu POS-a i sada je u pripremi treći. Ukupno smo osigurali stanove za 40 mladih obitelji', ističu iz Grada Novigrada.

Grad Novi Marof osim naknada za novorođenčad obiteljima pomaže putem stipendija i jednokratnih pomoći studentima, sufinanciranjem gradskog i privatnih vrtića, plaćanjem školske kuhinje i prijevoza školarcima, osiguravanjem produženog boravka za školarce, tu su i asistenti u nastavi i dr. U Gradu navode kako su u 2017. za vrtiće izdvojili 2,9 milijuna kuna, a još milijun kuna za razna socijalna davanja. 'Građani su to prepoznali i pozitivne trendove možemo uočiti već u 2017. godini. Ove godine Grad će dodijeliti 50 stipendija, 25 po socijalnom kriteriju i 25 po kriteriju nadarenosti, a od sljedeće akademske godine u natječaj će uključiti i stipendije za srednjoškolska deficitarna zanimanja. Takvom politikom ulaganja u fakultetsko ali i od 2018. godine srednjoškolsko obrazovanje, polako ali sigurno mijenjamo obrazovnu strukturu naših sugrađana, što će svakako donijeti pozitivne pomake i na gospodarskom planu u godinama koje dolaze', ističe gradonačelnik Siniša Jenkač.

Grad Novi Vinodolski uz naknade za bebe sufinancira smještaj djece u vrtićima, dijeli učeničke i studentske stipendije, osigurava besplatan prijevoz učenika osnovne škole i sufinancira javni prijevoz srednjoškolcima. 'Po prvim pokazateljima, smatramo da navedene mjere imaju pozitivan učinak i vjerujemo kako ćemo s vremenom imati sve bolje rezultate', poručuju iz Grada.

Grad Obrovac jedan je od tri hrvatska grada (tu su još Umag i Vrlika) koji roditelje potpuno oslobađa troškova vrtića. Dapače, Obrovac je prvi grad koji je uveo besplatne vrtiće. Osim toga, roditelji u Obrovcu ne moraju se misliti niti o nabavi udžbenika, koji su besplatni ne samo za osnovnu nego i srednju školu, a najbolji učenici dobivaju priznanja i novčane nagrade. Grad sufinancira vannastaavne aktivnosti, i stipendira sve svoje studente – njih 60. Iznos stipendije ovisi o uspjehu na studiju, a prosječno po studentu iznosi 896,66 kuna.

Grad Ogulin sufinancira smještaj djece u vrtićima i produženi boravak u školama. U 2017. osigurali su besplatne udžbenike za prvašiće, a to planiraju i ove godine.

Grad Omiš uz naknade za bebe sufinancira smještaj djece u vrtićima, asistente u nastavi, te školske udžbenike za učenike osnovnih i srednjih škola po utvrđenom socijalnom cenzusu. Dijele i potpore i nagrade učenicima i studentima po kriteriju otežanih uvjeta učenja (socijalni cenzus) i uspjeha (ostvareni uspjeh), sufinanciraju programe iz područja sporta, kulture, razvoja civilnog društva kojima su ciljna skupina djeca, kao i različite projekte osnovnih i srednje škole, kao što je uključivanje u GLOBE projekt, ERASMUS program, organiziranje državnih i županijskih natjecanja.

'Svakako se nadamo da će ove mjere biti dio aktivnosti koje će umanjiti pad broja stanovnika na području Grada Omiša, koji nasreću nije velik u usporedbi s dva zadnja popisa stanovništva. Prema statistici, Grad Omiš bilježi i lagani porast broja stanovnika od 0-14 god. (2001.-3.257 osoba, 2011.-3448 osoba) te se nadamo nastavku tog trenda i da bilo kakvog pada broja stanovnika u budućnosti neće biti', poručuju iz Grada.

Uz najveće naknade u državi, Grad Opatija svim roditeljima koji imaju četvero i više djece osigura dodatne oblike novčane pomoći: roditelji tako za svako dijete u vrtiću dobivaju po 1.500 kuna (ako je dijete u poludnevnom boravku) i 3. 000 kn (ako je u cjelodnevnom programu). Za svakog osnovnoškolca roditelji također dobivaju po 1.500 godišnje, a ako dijete pohađa produženi boravak, Grad mu isplaćuje 3.000 kn godišnje. Za svakog srednjoškolca roditelji dobivaju po 2.000 godišnje, a za svakog redovnog studenta, a koji nije korisnik stipendija po drugoj osnovi – 5.000 kuna godišnje.

Iste iznose Grad isplaćuje i roditeljima s prebivalištem na području Grada Opatije, koji imaju četvero i više djece koja žive u zajedničkom domaćinstvu s roditeljima, a nemaju zasnovanu vlastitu obitelj, ako ne ostvaruju prava i pomoći po drugim osnovama propisanim Odlukom o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti.

Što se samih cijena vrtića tiče, paketom pronatalitetnih mjera gradonačelnika Ive Dujmića iz srpnja prošle godine, osiguran je besplatan vrtić svakom drugom i idućem djetetu iz obitelji. Također, vrtić je besplatan i za djecu čiji se stariji brat ili sestra nalaze na radovnom školovanju. Cijene vrtića, ističu iz Grada, nije se godinama mijenjala pa roditelji za cjelodnevni boravak plaćaju oko 30 poslto ekonomske cijene, a za poludnevni boravak manje od 20 posto stvarne cijene, dok razliku sufinancira Grad. Kako bi osigurali najsuvremenije standarde, Grad redovito ulaže u održavanje vrtića, a upravo se gradi i novi objekt s pet zgrada, koji bi trebao biti u funkciji početkom nove pedagoške godine.

Što se osnovnoškolaca tiče, Grad je osigurao svima besplatne udžebnike, a srednjoškolcima ih sufinancira sa po 750 kuna.

Grad Opatija dodjeljuje i više vrsta stipendija, među kojima i one za deficitarna zanimanja. Studentima Grad daje stipendije i to svima koji imaju prebivalište u Opatiji i koji ispunjavaju propisane kriterije za dobivanje stipendije po 1000 kuna mjesečno, dok srednjoškolskim učenicima mjesečne gradske stipendije iznose 500 kuna.

U cilju dodatnog jačanja konkurentnosti mladih na tržištu rada po njihovom okončanom obrazovanju Grad u suradnji s nizom obrazovnih institucija (Algebra, Pučko sveučilište, itd.) omogućuje zainteresiranim mladim ljudima i stručne prekvalifikacije kroz financiranje dodatnih nastavno-obrazovnih programa, prema njihovim potrebama.

Grad Orahovica osim naknada za novorođenčad osigurava besplatne udžbenike za osnovnoškolce, sufinancira prijevoz srednjoškolcima i isplaćuje stipendije učenicima i studentima.

Grad Oroslavje uz povećane naknade za bebe subvencionira školske udžbenike i školski prijevoz, te osiguravaju besplatnu prehranu za socijalno ugroženu djecu. Sufinanciraju produženi boravak učenika u osnovnoj školi i asistenta u nastavi. Stipendiraju sve učenike i studente koji zadovoljavaju kriterije iz pravilnika za dodjelu stipendija, a postavili su i klupe za dojilje u gradu i „pametne“ klupe na kojima se mogu puniti mobilni uređaju i tako olakšali boravak na otvorenom prvenstveno majkama, djeci ali i svima ostalima kojima je potrebno. 'Efekti su vidljivi u svakodnevnom razgovoru s građanima, ali i statistika govori da idemo u dobrom smjeru…Naime u posljednjem kvartalu protekle godine rođeno je 60 % više djece nego u istom periodu pretprošle godine', poručuju iz Grada.

Grad Osijek, ističu, kontinuirano provodi čitav niz poticajnih mjera i aktivnosti u funkciji pronatalitetne politike te je i veći je broj populacijskih mjera već uvršten u socijalni program, godišnje programe javnih potreba u zdravstvu, predškolskom odgoju, osnovnom i srednjom školstvu, učeničkom i studenskom standardu. Ističu novčanu pomoć za višestruki porod, te za posvojitelje, besplatan topli obrok učenika u osnovnim školama, pomoć u prehrani obiteljima s većim brojem djece, sufinanciranje savjetodavnih oblika podrške obiteljima, institucijsko zbrinjavanje za svu djecu predškolske dobi na području Grada Osijeka sukladno potrebama roditelja, osiguravanje besplatnih udžbenika za svu djecu u osnovnoj školi, produženi boravak u osnovnim školama, ulaganje u gospodarske zone Grada Osijeka, dodjelu gradskih stanova u najam, kapitalna ulaganja Grada u odgoj i obrazovanje, osnaživanje i održavanje prometne i komunalne infrastrukture u Gradu Osijeku, održavanje dječjih igrališta, poboljšanje standarda u sustavu odgoja i obrazovanja i financiranje posebnih programa obrazovanja (stipendije, studenski krediti).

'Grad Osijek u skladu sa svojim ciljevima i mogućnostima, mjerama i tekućim aktivnostima stvara povoljnije ekonomske i socijalne uvjete koji osnažuju obitelji u podizanju djece i njihovom planiranju budućnosti te ujedno pokušava zaustaviti proces iseljavanja mladih. Loša demografska slika (prirodni pad, negativna vanjska migracijska bilanca, depopulacija ukupnog stanovništva, izumiranje, velika starost populacije itd.) u Hrvatskoj vrlo je ozbiljno nacionalno, strateško i gospodarsko pitanje. Za rješavanje ovog problema treba uložiti jako puno vremena, poduzimati korjenite i svrhovite poteze koji bi doveli do pozitivnijih procesa u razvoju stanovništva. Pitanje depopulacije nije dovoljno nažalost, rješavati "vatrogasnim" mjerama već ozbiljnim promišljanima svih relevantnih politika u Hrvatskoj', poručuju iz Grada.

Grad Otočac osigurava besplatan vrtić za svako treće dijete u obitelji čiji roditejli imaju primanja manja od 2.000,00 kuna po članu obitelji, a najavljuju kako će u 2018. osigurati dvosmjenski rad za najmanje jednu mješovitu grupu.

Grad Ozalj sufinancira smještaj djece u vrtićima te osigurava besplatan vrtić za treće i svako slijedeće dijete u obitelji ako dvoje ili više djece pohađaju vrtić, kao i za djecu s teškoćama u razvoju, ako je ispunjen socijalni ili imovinski uvjet. Grad sufinancira prijevoz za djecu s poteškoćama u razvoju, te školski prijevoz. Nakon što su u prošloj godini sufinancirali udžbenike za osnovnu i srednju školu, ove će godine osigurati besplatne udžbenike svim osnovnoškolcima, a srednjoškolcima će ih sufinancirati sa po 500 kuna. Također, Grad dijeli i stipendije, a ove godine podijelili su ukupno 37 stipendija učenicima i studentima sa područja Grada po kriterijima darovitosti, deficitarnosti zanimanja, kao i za učenike i studente slabijeg socijalnog stanja.

Grad Pakrac nastoji mladim obiteljima osigurati stanovanje i zapošljavanje, prioritetno u odnosu na druge skupine građana te jamči kvalitetnu skrb o djeci smještajem u jaslice (od godine dana starosti) i vrtić koji zadovoljavaju kapacitetom i kvalitetom.

Osim naknada za bebe, Grad Pazin sufinancira smještaj djece u vrtićima, sve do 75 posto za treće i svako iduće dijete u obitelji ako ostalo dvoje djece pohađaju vrtić ili su na redovitom školovanju. Grad, također, sufinancira vrtić i ostaloj djeci. U istom iznosu i pod istim uvjetima sufinanciraju i školsku prehranu za treće i svako iduće dijete iz obitelji. Grad sufinancira udžbenike za prvašiće sa po 500 kuna, te stipendira učenike srednjih škola i studente. U 2016. godini su tako stipendirali 13 učenika te 52 studenata, za što je u Proračuna Grada Pazina izdvojeno 383.150,00 kuna.

Grad Pazin financira prijevoz učenika osnovnih škola, kao i razna predavanja i radionice na temu uspješnog roditeljstva .

Grad Petrinja uz naknade, iz proračuna za 2018. izdvojio je 400.000 kuna za stipendije i školarine, 1,5 milijuna kuna za sufinanciranje udžbenika, 220.000 za školsku kuhinju, potom 238.400 za program predškole, te 54.400 za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju. Za dogradnju vrtića 'Petrinjčica' te izgradnju novog vrtića Češko selo izdvojili su preko osam milijuna kuna.

Grad Pleternica sufinancira nabavu školskih udžbenika, igraonice, asistente u nastavi, te prijevoz za učenike srednjih škola, dodjeljuju poklone za prvašiće, te studentske stipendije.

Grad Popovača sufinancira cijenu vrtića za socijalno ugroženu djecu, te smještaj učenika srednjih škola u učeničkim domovima u iznosu od 10 posto, a isto toliko iznosi i subvencija troškova mjesečne karte za prijevoz autobusom odnosno vlakom od mjesta prebivališta do srednje škole. Grad također osigurava i financiranje troškova prehrane u školskoj kuhinji za sve učenike osnovnih škola čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade odnosno za učenike čiji ukupni prihod zajedničkog kućanstva ne prelazi iznos od 1.000 kuna po članu zajedničkog kućanstva. Dodjeljuju se i stipendije za redovite učenike srednjih škola i studente, kao i za deficitarna zanimanja i posebne potrebe. Grad učenicima osnovne škole Popovača financira školu plivanja te školu u prirodi- radionice u Parku prirode Lonjsko polje, a onima u potrebi sufinancira i učeničke ekskurzije.. Izdašno se financira i djelovanje sportskih, kulturnih i drugih udruga koje rade s djecom. Osim demografskih mjera u užem smislu, Grad nastoji sustavnim poboljšavanjem gospodarskih prilika i povećavanjem zaposlenosti također utjecati na povoljniju situaciju za mlade obitelji (subvencioniranje komunalne naknade, subvencija kamata na poduzetničke kredite, sufinanciranje novog zapošljavanja u gospodarskoj djelatnosti)…

Grad Poreč, među brojnim mjerama kojima olakšavaju roditeljima sa svog područja, ističe sufinanciranje smještaja u vrtićima te produženog boravka u školama, koji je besplatan za djecu iz socijalno ugroženih obitelji. Za vrtiće su u 2017. izdvojili preko 20 milijuna kuna, a trenutno je u pripremi projekt sezonskog cjelodnevnog vrtića. Također, sufinanciraju ili financiraju udžbenike i ostalu opremu za školu za ranjive skupine, besplatnu marendu za oko 40 djece u socijalnoj potrebi, te sufinanciranje šest i financiranje još jedne plaće u cijelosti za jednog asistenta učenika s teškoćama u osnovnoj školi. Također, sufinanciraju prijevoz učenicima srednjih škola u škole izvan Poreča, stipendiraju stotinu učenika i studenata godišnje, te sufinanciraju prekvalifikacije mladih koji su završili obrazovanje (srednje ili visoko) za teško zapošljiva zanimanja. Grad sa gotovo 400.000 kuna sufinancira dodatna programe u školama (fakultativni programi, međunarodna suradnja i međunarodna natjecanja, strukovna natjecanja, dani otvorene nastave, plaće profesora talijanskog…), ulažu u opremu i uređenje dječjih igrališta, bračna savjetovališta, hranu za doječnad u socijalno osjetljivim obiteljima, rane intervencije za djecu s neurorizicima, glazbeni vrtić, radionice i igraonice u dječjoj knjižnici...

Grad Požega uz naknade za bebe mladim obiteljima olakšava sufinancirajući im troškove vrtića, školske prehrane, te nabavu udžbenika. Deset osnovnoškolaca, koji zadovolje uvjete imaju pravo na besplatno ljetovanje, a Grad dijeli i studentske i srednjoškolske stipendije. 'Nismo zadovoljni brojem rođene djece u našem gradu. Ruralna ekonomija današnjeg vremena opterećena je brojnim problemima poput depopulacije i starenja stanovništva, te sve lošijim socio-ekonomskim pokazateljima koji čine ovaj prostor pasivnim i mladima možda nepoželjnim za život. Prostor za napredak prvenstveno vidimo kroz poticanje razvoja gospodarstva i sufinanciranje poduzetništva, kao i pronalazak novih mogućnosti za nove subvencioniranje mladih obitelji. Želimo da grad Požega postane prijatelj poduzetnika i poduzetništva, da postane prijatelj mladih obitelji koje neće odlaziti nego se vraćati u svoje domove. Grad nije zadužen za otvaranje novih tvornica, ali je dužan poduzeti sve mjere kako bi poduzetnicima i potencijalnim ulagačima osigurali prihvatljive uvjete za gradnju gospodarskih sadržaja. Grad Požega spreman je ponuditi sve ono što lokalna samouprave može kako bismo se izborili za nova radna mjesta, jer svako novo radno mjesto je jedna nova kuća, novo dijete, nova budućnost', poručuju iz Grada.

Grad Pregrada povećao je naknade za bebe sa 1.000 na 2.000 kuna, te je pojeftinio cijenu vrtića za roditelje s dvoje vrtićke djece koji sada za drugo dijete plaćaju samo pola cijene. Također, od iduće školske godine kreće sa sufinanciranjem udžbenika za sve osnovnoškolce. Grad sufinancira prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, troškove prehrane za djecu u osnovnim školama (uključujući i djecu sa područja Grada koja su polaznici osnove škole Đure Prejca), troškove škole plivanja, organiziranja terenske nastave, troškove pomoćnika u nastavi, troškove boravka djece u Dječjem vrtiću Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. Tu su i pokloni za darovite učenike, učeničke stipendije, financijske potpore studentima, top stipendije, troškovi u vezi izvođenja studija sestrinstva, sufinanciranje programa međ. Eko škole, nagrada za Naj- volontera, sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva.

Grad Pula smatra kako su naknade za novorođenčad, koja kod njih iznosi 1000 kuna, tek jednokratna mjera pomoći roditeljima pa su se oni opredjelili za cjelokupan obim mjera i pomoći kojima roditeljima, kako kažu, osiguravaju visoki društveni standard, posebice kada je riječ o najmlađima. Socijalni program Grada Pule koji je u 2018. godini vrijedan 17,3 milijuna kuna.

Za predškolski i školski sustav u 2018. godini osigurano je gotovo 78 milijuna kuna. Pored novorođenačke naknade, Grad Pula za socijalno ugrožene obitelji s troje i više maloljetne djece dodjeljuje pomoć u naravi za prehranu djece do 1 godine, te pomoć kroz naknadu za troškove stanovanja. Prilikom upisa djece u predškolske ustanove roditelji ostvaruju subvencije. Sufinanciranje predškolskog odgoja usmjereno je izravno na roditelje, neovisno o tome žele svoje dijete upisati u dječji vrtić kojem je osnivač Grad Pula ili u privatni osnivač. Grad Pula osigurava i dodatne subvencije od 20, 40 i 100 posto koje se utvrđuju u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pule. Uz navedeno, bitno je napomenuti kako je Grad Pula za sve roditelje omogućio jedinstvene upise u dječje vrtiće što znači da u Puli nema liste čekanja i svakom je djetetu osigurano mjesto u vrtiću.

Prilikom polaska u školu subvencionira se i nabavka udžbenika svim učenicima osnovnih i srednjih škola čiji su roditelji slabijeg imovinskog statusa. Ujedno, Grad Pula sufinancira produženi boravak u svim pulskim osnovnim školama u iznosu od 6,9 milijuna kuna te dodatno subvencionira i školske marende. Za prijevoz učenika osnovnih škola, odnosno subvenciju mjesečne autobusne karte izdvaja se 210 tisuća kuna. U ovogodišnjem je proračunu osigurano gotovo milijun kuna za projekt „Zajedno do znanja II“ kako bi osiguralo 57  pomoćnika u nastavi za 76 djece s teškoćama u razvoju.

Uz to, financiraju se i razni izvannastavni programi i projekti, a sve kako bi se zadovoljile potrebe najmlađih te im se osigurala visoka razina i kvaliteta obrazovanja. Za naše studente, kroz stipendije i novčane pomoći, Grad izdvaja iznos od 750 tisuća kuna.

Zaključno, ovakav obiman oblik pomoći koje Grad Pula niz godina sustavno provodi znatno je svrsishodniji za roditelje od samih jednokratnih novorođenačkih potpora, ističu iz Grada Pule.

Grad Rab među svojim pronatalitetnim mjerama ističe subvencioniranje prehrane dojenčadi do 12 mjeseci starosti sa po 600 kuna mjesečno, za svu novorođenčad sa medicinskim indikacijama djeteta ili majke, za novorođenčad čija je obitelj korisnik Centra za socijalnu skrb- zajamčene minimalne naknade i za novorođenčad po uvjetu prihoda svih članova obitelji. Potom djeca s teškoćama u razvoju imaju besplatan smještaj u vrtiću, sufinanciranje vrtića djeci samohranih roditelja i onoj iz socijalno ugroženih obitelji, a za svako drugo i slijedeće dijete roditelji plaćaju pola cijene vrtića. Socijalno ugroženoj djeci Grad sufinancira ili u potpunosti plaća školsku prehranu, svi osnovnoškolci imaju besplatne udžbenike, a učenici do 4. razreda besplatan produženi boravak. Grad financira pomoćnika u nastavi te stručnjake za djecu s poteškoćama u razvoju.

'Pronatalitetna politika trebala bi biti dio nacionalne politike s jasno određenim mjerama, ciljevima i sredstvima za ostvarenje tih ciljeva, a lokalna samouprava trebala bi biti jedan od partnera u provedbi takve politike. Nažalost, Hrvatska pronatalitetna politika još uvijek nije jasno definirana iako iz godine u godinu naša država bilježi sve manji natalitet. U takvim okolnostima te obzirom da pronatalitetna politika nije i ne može biti samo novčano stimuliranje parova, Grad Rijeka, uz isplaćivanje u prethodnim odgovorima spomenutih naknada, nastoji osigurati uvjete za što kvalitetnije odrastanje djece znatnim ulaganjima u vrtiće, školstvo ili pak stanogradnju', ističu, pak iz Grada Rijeke u kojem je, navode, u posljednjih nekoliko godina izgradnjom novih objekata u gradskim vrtićima otvoreno čak 600 novih mjesta.

Isto tako, ističu, u osnovnim školama djeca i roditelji imaju mogućnost odabira cjelodnevne nastave ili korištenja produženog boravka koji je besplatan za prvašiće. U škole je uveden Građanski odgoj koji je, u suradnji sa stručnjacima, osmislio Grad Rijeka kao i program Moja Rijeka koji nudi naobrazbu o zavičaju u kojem dijete živi. U pripremi je i uvođenje informatike od prvog razreda osnovne škole, a uz nabrojano Grad Rijeka financira i čitav niz obrazovnih i sportskih programa u školama, program zdrave prehrane u školama ili pak pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama. Za razne školske programe Grad Rijeka izdvaja preko devet milijuna.

Također, po programu POS-a do sada je izgrađeno 586 stanova, a u pripremi je izgradnja još 282 stana. Jedan od kriterija pri formiranju liste prvenstva za kupnju ovih stanova jest i broj malodobne djece i djece na redovnom školovanju.

Tu su i socijalne mjere kojima se pomažu građani kojima prijeti siromaštvo i/ili socijalna isključenost. Radi se o naknadama za troškove stanovanja kao što su najamnina, komunalne usluge, električna energija, komunalna naknada i sl., čija je visina prilagođena upravo brojčanoj strukturi obitelji.

Brojne socijalne mjere usmjerene su na djecu: obiteljima novorođenčadi dodjeljuje se poklon-bon za nabavu opreme u vrijednosti od 2.000,00 kn, dojenčadi se osigurava besplatna hrana u mliječnoj kuhinji do 1. godine života ako za to postoji zdravstvena i socijalna indikacija, polaznicima jaslica i vrtića u potpunosti ili djelomično besplatan boravak u tim ustanovama, polaznicima osnovne škole dodjeljuje se poklon-bon za nabavu novih školskih knjiga i omogućuje im se besplatno preuzimanje rabljenih školskih knjiga, te besplatna marenda u školi, a za polaznike nižih razreda osnovne škole i besplatan boravak u produženom/cjelodnevnom boravku u OŠ uključujući prehranu.

 

Obiteljima s nešto starijom djecom, koja redovito pohađaju srednju školu ili fakultet dodjeljuje se besplatna vozna karta za javni gradski prijevoz, a svake godine i jednokratna novčana potpora u iznosu od 1.000,00 kn. Dodjelom oko 11.000 prije navedenih oblika pomoći godišnje, oko 4.000 obitelji s oko 12.000 članova indirektno potičemo i na proširenje obitelji. Dakle, Grad Rijeka različitim mjerama svojim građanima nastoji osigurati što kvalitetnije uvjete života što svakako može utjecati i na odluku parova o proširenju obitelji, zaključuju iz Grada Rijeke.

Grad Rovinj osim naknada za bebe obiteljima s djecom pomaže podmirenjem troškova hrane za novorođenčad, troškova vrtića, školske prehrane, te prijevoza za srednjoškolce. U rovinjskim školama produženi boravak je besplatan, a socijalno osjetljivim obiteljima Grad sufinancira cijenu vrtića i do 100 posto.

Grad Samobor osigurava besplatne udžbenike svim osnovnoškolcima, poveaćo je naknade za bebe i broj pomoćika u nastavi, te ulaže velika sredstva u gradnju i uređenje vrtića i škola, novih sportskih dvorana, dječjih igrališta, trgova i parkova.

'Što se tiče broja djece, Samobor bilježi porast rođene djece, ali i djece koja se sa svojim obiteljima doseljavaju u Samobor tijekom školovanja. U samoborske škole ove je godine upisano 410 prvašića, čak 22 više nego lani. U ukupno 5 samoborskih osnovnih škola tako je broj učenika povećan za 51, što je podatak kojim se Samoborci itekako ponose. Doprinosi tome sigurno i učestalo doseljavanje obitelji s djecom koje Samobor prepoznaju kao grad po mjeri čovjeka, a jednom od najvećih prednosti ističu to što Samobor nema prireza', ističu iz Grada u kojem vide još prostora za napredak u proširenju školskih i vrtićkih kapaciteta, a na tome se i radi, te je u ovoj godini započela priprema projekta nadogradnje vrtića u Bregani, a uz pomoć resornog Ministarstva nadamo se i skorom proširenju kapaciteta osnovnog školstva.

Grad Senj uz naknade za bebe roditeljima olakšava i sufinancirajući smještaj djece u vrtićima sa 20 do čak 100 posto učešća.

Grad Sinj je donio Program mjera populacijske politike kojeg provode s ciljem popravljanja negativne demografske slike, odnosno zaustavljanja depopulacije, porasta nataliteta, ravnomjernog smještaja stanovništva te održivog razvoja na području Grada Sinja. Kroz program socijalne i zdravstvene zaštite Grad Sinj osigurava razne oblike pomoći omogućavajući ostvarivanje sljedećih prava: pravo na jednokratnu novčanu pomoć za subvenciju komunalnih usluga, na jednokratnu novčanu pomoć za hitne intervencije, na pomoć za subvenciju troškova stanovanja, na pomoć za poboljšanje uvjeta stanovanja, te pravo na stambeno zbrinjavanje

Grad Skradin osim naknada za bebe sufinancira smještaj djece u vrtićima te prijevoz za srednjoškolce.

Grad Slatina pokriva 70 posto ekonomske cijene vrtića i jaslica, a za socijalno ugrožene obitelji, djecu osoba s invalidietom, te drugo i svako iduće dijete iz obitelji koje pohađa vrtić/jaslice, cijena je dodatno snižena, sve do besplatnog smještaja.

Grad Slavonski Brod osim naknada za bebe i jedinstvene naknade od 5.000 kuna za opremu prvog djeteta, svoj djeci sa područja Grada dijeli i po 750 kuna božićnice. Uz to, Grad trenutno subvencionira cijenu vrtića za oko 1300 polaznika s područja grada. Najviša cijena koju roditelji plaćaju za vrtić, ovisno o visini njihovih primanja, iznosi 630 kuna, dok je tržišna cijena polaska vrtića 1185 kuna. Pri tome se cijena umanjuje za 30 posto za drugo dijete koje je polaznik gradskih vrtića te 50 posto za treće te svako sljedeće dijete. Kako bi se polaznicima gradskih dječjih vrtića omogućili što bolji uvjeti predškolskog odgoja, u 2018. godini planirana je izgradnja dvaju novih vrtića, od čega će jedan biti prvi sportski vrtić u gradu i županiji, a drugi će se graditi na području najvećeg mjesnog odbora na području grada. Za obnovu i izgradnju novih dječjih igrališta ove godine planirana su sredstva od 900.000 kuna. U posljednjih sedam godina Grad Slavonski Brod je za izgradnju i obnovu dječjih vrtića izdvojio oko 30 milijuna kuna izgradivši tri nova gradska dječja vrtića s preko novih 3.000 kvadrata modernog prostora za djecu predškolskog uzrasta, a energetski je obnovljeno pet gradskih dječjih vrtića.

Što se školaraca tiče, Grad osigurava besplatnu prehranu djecu iz socijalno ugroženih obitelji, a ove će godine izdvojiti i 1,1 milijun kuna za financiranje školskih udžbenika učenika slabijeg imovinskog stanja u gradskim osnovnim školama.

Upravo kako bi se pomoglo što većem broju zaposlenih roditelja, zahvaljujući inicijativi Grada, od prošle školske godine u svim gradskim osnovnih školama je dostupan i program produženog boravka. Osim izravne koristi programa za učenike i roditelje, važno je istaknuti da je ovaj program rezultirao i zapošljavanjem, odnosno novim radnim mjestima za učitelje/ice. Cijena produženog boravka sastoji se od troška za rad učitelja/ca te troška prehrane. Cijena koju roditelji plaćaju za trošak učitelja ovisi o visini njihovih prihoda i kreće se od 105,36 kuna do maksimalnih 316,08 kuna. Kod obitelji koje imaju više djece taj trošak se umanjuje za 30 posto za drugo dijete, 70 posto za treće dijete te 100 posto za četvrto i svako slijedeće dijete. Na taj iznos dodaje se trošak prehrane koji iznosi 15,00 kn po danu, od čega pola sufinancira Grad Slavonski Brod.

Grad je nositelj i projekta „Helping“ pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju koji se provodi i sufinancira u okviru Europskog socijalnog fonda već treću godinu za redom u devet gradskih osnovnih škola te za rezultat, osim pružanja pomoći za 56 učenika, ima zapošljavanje, nova radna mjesta, 51 (od toga je 50 pomoćnika u nastavi i jedan stručni komunikacijski posrednik).

U 2018. godini planirana je i izgradnja još jedne nove dvodijelne školsko-sportske dvorane za osnovnu školu s najvećim brojem učenika, a nastavit će se i s energetskom obnovom osnovnih škola kako smo prethodno naveli.

Kada je riječ o ostalim projektima, kojima je glavni cilj zadržati mlade obitelji, Grad Slavonski Brod omogućio im je jednostavnije i povoljnije rješavanje stambenog pitanja. U 2017. godini financirali su projekt izgradnje stambenih zgrada predviđenih za davanje u najam po povoljnijim tržišnim uvjetima, a mladima se omogućuje i dodjela zemljišta za gradnju prve nekretnine.

'Cilj svih ovih mjera i projekata je privući što veći broj mladih obitelji na područje Slavonskog Broda te im omogućiti bolje uvjete života. Smatramo da je najbolji pokazatelj njihovog pozitivnog efekta velik interes naših sugrađana te u konačnici njihove pozitivne povratne informacije, o kojem god da je projektu ili mjeri riječ', ističu iz Grada.

Grad Slunj izdvaja sredstva za stipendije učenicima i studentima, za prehranu učenika u OŠ, za prijevoz učenika srednjih škola, daje potpore obiteljima s troje i više djece koji se školuju potpore za kupnju udžbenika, osigurava sredstva za maturalna putovanja i školu u prirodi i ljetovanja učenika slabijeg socijalnog statusa u OŠ i SŠ, sufinancira smještaj u specijalizirane predškolske ustanove djece s posebnim potrebama, potpomaže učeničke projekte, osigurava prostore i potpomaže projekte udruga koje brinu o djeci s posebnim potrebama, kao i o udruga koje okupljaju djecu i mlade, osiguravamo sredstva za uređenje Doma zdravlja, kako bi dobili kvalitetnije prostore za ostanak ordinacija i otvaranja novih i sl.

Grad Solin osim naknada za bebe subvenciobnira dohrau dojenčadi i male djece, sufinancira smještaj u vrtićima, te osigurava pomoć obiteljima sa četvero i više djece. Također, dijele novčanu potporu za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta do 3. godine djeteta, stipendije učenicima i studentima, te za nabavku udžbenika. Učenicima i studentima subvencioniraju i troškove prijevoza.

Grad Split nizom mjera nastoji potaknuti pozitivne demografske trendove, a posebno ističu sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih/jaslica, besplatne marende učenika u osnovnim školama, sufinanciranje prehrane učenika u cjelodnevnom boravku u osnovnim školama, besplatni prijevoz za učenike i studente iz obitelji s troje i više djece, izgradnja osnovnih škola, izgradnja dječjih vrtića. Od ove godine Grad, ističu, osigurava besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola, za što je u proračunu osigurano 12 mil. kuna.

'Mjere koje smo pokrenuli u zadnjih nekoliko mjeseci ocjenjujemo pozitivnim i vjerujemo da će potaknuti demografske promjene ali samo uz poboljšanje kvalitete života u našem Gradu možemo dobiti potpuni efekt svih pronatalitetnih mjera; to nam je i cilj', ističu iz Grada.

Grad Supetar je po visini naknada za bebe u samom hrvatskom vrhu, a borbu protiv demografske 'kuge' nedavno su osnažili i čitavim paketom pronatalitetnih mjera kojima će znatno olakšati život svojim mladim obiteljima.

Uz povećane naknade od 5.000, 7.000, 9.000 i 15.000 kuna, Grad će svim obiteljima s četvero i više djece koja nemaju riješeno stambeno pitanje nego žive u domaćinstvu sa svojim roditeljima uplaćivati po 1.000 ili 1.500 kuna za svako dijete koje pohađa vrtić (ovisno pohađa li dijete poludnevni ili cjelodnevni program), 500 kuna za dijete srednjoškolskog uzrasta, 2.000 kuna za studente koji nisu korisnici stipendija niti stariji od 25 godina, a sve takve obitelji dobivat će i po 300 kuna božićnice.

Odlukom o cijenama vrtića, pak, uvode se olakšice za roditelje s više djece, pa će tako cijena vrtića za drugo dijete u obitelji biti 20 posto niža a za treće 40 posto niža. Roditelji djece s teškoćama u razvoju plaćat će, pak, samo pola cijene vrtića. Vrtići će biti jeftiniji i za djecu invalida Domovinskog rata, te za djecu koja zbog bolesti nisu kontinuirano u vrtiću. Besplatan smještaj imat će četvrto i svako iduće dijete u obitelji, djeca stopostotnih invalida Domovinskog rata, te djeca bez roditelja. Isto tako, Grad Supetar će u stopostotnom iznosu financirati rad asistenata u vrtiću za djecu s poteškoćama u razvoju.

Što se školaraca tiče, Grad će, u suradnji sa Županijom od iduće školske godine osigurati besplatne udžbenike, radne bilježnice i pakete bilježnica za sve osnovnoškolce, a one koji odličnim uspjehom završe svih 8 razreda nagradit će sa po 1.000 kuna.

Kako bi zadržali mlade na otoku, sufinancirat će upis u Srednju školu 'Brač' sa po 1.000 kuna svakom novoupisanom učeniku. Od mjera koje su još u planu, tu je i stipendiranje najboljih srednjoškolaca, te povećanje broja stipendija za najbolje studente.

Uz to, dosta se ulaže i u infrastrukturu pa su u dvije godine otvorili dva nova dječja igrališta, te dodatnu grupu u vrtiću. Napravljen je i projekt kompletne rekonstrukcije postojeće zgrade dječjeg vrtića kojeg su aplicirali na fondove, i trenutno čekaju razultate.

Grad Stari Grad osigurava udžbenike prvašićima i sufinancira cijenu dječjeg vrtića.

Grad Sveta Nedelja potiče pozitivne trendove pronatalitetne politike visokom stopom zaposlenosti, povećanjem kapaciteta u vrtićima, obnavljanjem obrazovnih i predškolskih ustanova te sufinanciranjem produženog boravka u školama i školske kuhinje, škole u prirodi, financiranjem školskih udžbenika i subvencijom prijevoza učenika i studenata, a djeci s poteškoćama u razvoju Grad sufinancira rad asistenata u nastavi. Također, pozitivnim trendovima doprinosi i niska stopa prireza, sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite te uključivanje djece u brojne aktivnosti osiguranjem sredstava za rad Sportske zajednice i Zajednice kulturno umjetničkih udruga, ističu iz Grada.

Grad Sveti Ivan Zelina osigurava besplatne udžbenike/radne bilježnice/likovne mape za sve učenike nižih razreda osnovnih škola, a za sve učenike viših razreda osnovnih škola osigurava besplatni pribor za likovni i tehnički te atlas za geografiju. Grad, također, financira program produženog boravka za učenike od 1. do 4. razreda u osnovnim školama, subvencionira smještaj djece kako u vrtiću u svojem vlasništvu, tako i u drugim vrtićima tj. u privatnim vrtićima i u vrtićima u vlasništvu drugih jedinica lokalne samouprave, te troškove prijevoza redovitih učenika srednjih škola i redovitih studenata. Grad subvencionira i programe i prijevoza za djecu plaznike SUVAG-a.

Grad Šibenik sufinancira smještaj djece u vrtićima, te ističu kako je sudjelovanje roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Šibeniku među najnižima u RH , a umanjuje se i sudjelovanje u cijeni programa za roditelje sa dvoje i više djece na način da se cijena umanjuje za 25% za 10-satne programe, smjenski i posebni program i za 15% za 5,5-satni program.

U dvije osnovne škole čiji je osnivač Grad organizira se i produženi boravak za djecu polaznike 1. i 2. razreda. Tijekom 2017. godine u Šibeniku je započela gradnja stanova po modelu POS-a čime će ukupno 148 obitelji, mahom mladih Šibenčana, riješiti stambeno pitanje, navode iz Grada.

Grad Trogir osim prava na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta dodjeljuje i mjesečnu novčanu potporu obiteljima čiji su roditelji nezaposleni ili koriste porodiljni dopust od jedne do treće godine života djeteta, u visini od 500,00 kuna mjesečno, za posljednje rođeno dijete (treće i četvrto dijete), a 1.000,00 kuna mjesečno za (peto i svako daljnje dijete) u periodu od jedne do treće godine života, ukoliko dijete u navedenom periodu ostane u krugu obitelji (ne upiše se u dječji vrtić na području Grada Trogira).

Grad Umag od prošle je godine uveo besplatne vrtiće za svu djecu, i upravo tu mjeru smatraju najboljom pronatalitetnom mjerom za demografsku obnovu Umaga. 'Odluka je stupila na snagu 1. travnja 2017. godine, a njoj je prethodila gotovo sedmogodišnja realizacija izgradnje novih vrtića, odnosno rekonstrukcija postojećih. Svi smještajni kapaciteti su ili rekonstruirani ili novoizgrađeni. No, tu nećemo stati, jer ponovno krećemo u izgradnju još jednog novog područnog vrtića i škole. Naš projekt „Umag grad djece 2010.-2020.“, osim izgradnje novih zgrada vrtića, bez liste čekanja sa osiguranim mjestom za svu djecu, te uz najviše pedagoške standarde od 8 djece po odgajateljici, predviđa besplatno pohađanje vrtića za svu djecu. Cijena koštanja ukupne usluge takvog standarda predškolskog obrazovanja je 30 tisuća kuna godišnje, odnosno 18 tisuća kuna za šest godina, po djetetu. Grad Umag u cijelosti podmiruje ukupan trošak obrazovanja bez kune troška za roditelje. Upravo je to jedan od većih motiva ostanka ili dolaska u grad Umag. Navedeni projekt rezultat je višegodišnjeg truda, rada i promišljanja, a za provedbu istoga u 2018. godini Grad Umag je osigurao 18 milijuna kuna', ističu iz Grada.

Osim toga, Grad Umag osigurao je jednosmjensku nastavu u svim osnovnim školama, besplatne udžbenike za svu djecu, te produženi boravak i besplatni prijevoz. Za učenike slabijeg socijalnog statusa osiguran je i besplatni obrok te mjesečne potpore.

Za učenike srednje škole osigurali su sufinanciranje prijevoza, iako nismo osnivači, te smo potrebitima osigurali stalnu financijsku skrb.

Za studente su, pak, osigurali stipendije od 500,00 do 1600,00 kuna, te socijalne potpore za slabijeg imovinskog stanja.

'Smatramo kako je obrazovanje temeljni zalog za budućnost i demografsku obnovu, kako Umaga, tako i Hrvatske, stoga je naša stopa izdvajanja za obrazovanje iznad EU prosjeka, a moralna zadaća nam je osigurati mladim obiteljima najbolje uvjete za odgoj i obrazovanja djece.

Naravno da nam je cilj da svi naši sugrađani ostanu živjeti i raditi u Umagu, stoga kroz projekt poticane stanogradnje pokušavamo svima riješiti stambeni problem. U konačnici, stvaranjem uvjeta za razvoj gospodarstva i zapošljavanje kroz razne poticajne mjere, u cijelosti zatvaramo ciklus i osiguravamo bezbrižnu budućnost našim sugrađanima i našem gradu. Upravo je to odgovor na pitanje demografske obnove.

Konačna poanta je da je smisao dobre politike upravo sve što smo naveli te da osiguravanjem takvih uvjeta, uz opću sigurnost i kvalitetu života koju gradimo gotovo svakodnevno, postižemo to da smo poželjni grad za život', ističu iz Grada Umaga.

Iako su, po preuzimanju vlasti, u Gradu zatekli lošu financijsku situaciju, novi gradonačelnik Grada Valpova Matko Šutalo i njegova gradska uprava odmah su osigurali novac za besplatne pakete bilježnica za osnovnoškolce, a za iduću školsku godinu Grad će sa 300 tisuća kuna, odnosno 300 kuna po učeniku, sufinancirati kupnju udžbenika. 'Nadamo se da ćemo, kada budemo imali ustaljeni kurikulum, vjerojatno već iduće godine, osigurati sredstva za besplatne udžbenike u cijelosti' ističu iz Grada.

Također, osigurali su dodatna sredstva za još jednu vrtićku skupinu u Gradu Valpovu ( time za još jedu odgojiteljicu ) tako da su po prvi puta sva prijavljena djeca ujedno i upisana u valpovačke vrtiće bez iznimke. 'Upravo smo završili i prijavili projekt za novi vrtić u Ladimirevcima koje je naše najveće prigradsko naselje, a ukazala se potreba za proširenjem kapaciteta valpovačkih vrtića što je također jedna od opcija i jedan od projekata za naredne godine. U 2018.g. uveli smo još jednu pomoć roditeljima predškolske djece na način da smo umanjili mjesečne naknade za vrtiće za samohrane roditelje i jednoroditeljske obitelji', poručuju iz Grada.

Grad Varaždin uz naknade za bebe od 2016. godine svoj djeci isplaćuje 'dječje božićnice' od 120 kuna, uveli su jednosmjensku nastavu u sve osnovne škole, te osiguravaju besplatne udžbenike i radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola te stipendije za učenike i studente. Među mjerama koje poduzima Grad Varaždin može se primijetiti i razvijena POS stambena izgradnja uz pomoć koje mnoge mlade obitelji dolaze povoljnije do stana. Konačno stopa nezaposlenosti u Varaždinu je vrlo niska ( oko 5 posto ) što značajno pridonosi stabiliziranju mladih obitelji, odluci o ostanku u Varaždinu i osnivanju obitelji s djecom.

'S obzirom na broj rođene djece u prvim danima 2018. godine vidljiv je određeni „baby boom“', poručuju iz Grada.

Grad Varaždinske Toplice sufinancira smještaj djece u vrtićima, te priprema projekt adaptacije i proširenja vrtića kojem je Grad osnivač i prilagodba sadašnjeg vrtića za prihvat djece jasličke dobi.

Grad Vinkovci od prošle je godine uveo tzv. „Mjeru 1.000, 1.000, 1.000.“ Riječ je o jednokratnoj novčanoj naknadi od 1.000,00 kn koja se daje za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Vinkovaca, zatim svakom polazniku prvog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole. Smatralo se kako u ovim fazama života za djecu i roditelje počinje nešto potpuno novo što ujedno iziskuje i dodatne troškove te se obiteljima na ovaj način nastoji olakšati i pomoći.

Kada je u pitanju rani i predškolski odgoj i obrazovanje na području Grada Vinkovaca je šest vrtića i jaslice čiji je osnivač Grad, te sedam privatnih vrtića, u kojima nema lista čekanja. Grad Vinkovci sufinancira boravak djece u vrtićima u 48%-tnom iznosu cijene s tim da se sufinanciranje Grada povećava na 64% cijene za drugo dijete i 92% cijene za treće i svako sljedeće dijete smješteno u vrtiću. Socijalno ugrožene obitelji plaćaju cijenu vrtiću umanjenu za 30% prema Socijalnom programu Grada Vinkovaca. Što se škola tiče, Grad će od iduće školske godine osigurati besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce, za što su u proračunu osigurali 1,8 milijun kuna. Također, dijele i 170 stipendija u iznosu od po 7.000 kuna.

Grad Virovitica pozitivne demografske trendove, osim naknadama za bebe, potiču i kroz subvenciju ekonomske cijene vrtića, na način da roditelji plaćaju 30 %, a Grad Virovitica 70 % ekonomske cijene vrtića. Cijena vrtića za jedno dijete iznosi tako 580,00 kuna, za drugo dijete 464,00 kuna, kao i za dijete samohranog roditelja, a za treće i svako sljedeće dijete u vrtiću roditelji su oslobođeni od plaćanja. Isto tako Grad osigurava besplatne udžbenike učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih škola, te pokriva dio troškova, po 200 kuna, za udžbenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Od ove godine, Grad će pak besplatne udžbenike osigurati svim učenicima.

Grad Vis proveo je anketu među svojim građanima, te je na temelju nje od ove godine uveo posebne poticajne mjere za treće i svako iduće dijete pa će tako roditelji za treće i svako iduće dijete nakon što ono napuni godinu dana, imati pravo na mjesečni dodatak od 1.200 kuna do djetetovog 10. rođendana. Također, osiguran im je i besplatan smještaj u vrtiću.

Uz to, Grad Vis sufinancira 50 posto cijene udžbenika za sve razrede osnovne (izuzev prvog razreda školske godine 2017/2018 kada je udžbenike financirala SDŽ) i srednje škole. Mlade obitelji oslobađaju dijela komunalnog doprinosa prilikom gradnje prve nekretnine, a u trenutno su u postupku ishođenja građevinske dozvole za 22 stana iz programa POS-a. Također Grad Vis na svom zemljištu gradi i 12 novih stambenih jedinica.

'Potičemo i poduzetništvo, jer držimo kako je za demografsku obnovu važno imati radno mjesto i riješeno stambeno pitanje. Izgrađen je i otvoren novi dječji vrtić i jaslice koji je od velike važnosti za roditelje, posebno one koji su u radnom odnosu. U tijeku su radovi na preseljenju srednje škole, čijim će se završetkom steći uvjeti za rad obiju škola (osnovne i srednje) u jednoj smjeni. Postoji još niz projekta na kojima Grad radi (npr. projekt sportske dvorane, dječjeg igrališta…) a koji uvelike doprinose boljoj kvaliteti života na otoku, ali i osiguravaju kvalitetnije djetinjstvo za naše najmlađe stanovnike. Za sada smo zadovoljni sa efektima mjera koje provodimo. Ti efekti se vide u većem broju rođene djece, te u stalnom porastu djece u prvom razredu, kao i u broju mladih obitelji koji se doseljavaju u grad Vis', ističu iz Grada Visa.

 

Grad Vodnjan je u 2017. godini donio Odluku o poticaju stanovanja za mlade ljude „Vodyoung“ kojoj je cilj strateška vizija unapređenja položaja i kvalitete života mladih, te pomoć pri rješavanju stambenih problema s kojima se populacija mladih susreće. Projekt je pažljivo smišljen od strane radne skupine, te su definirani glavni tematski ciljevi poticanja aktivnog naseljavanja mladih obitelji na području grada, unaprjeđenje perspektive za život mladih, stvaranje infrastrukturnih uvjeta te razviti Grad zadržavanjem i naseljavanjem mladih, ističu iz Grada i poručuju kako je ova Odluka strateška vizija budućeg željenog stanja i nudi jedan novi početak za mlade i za Grad te svakako očekujemo da će se ovim programom dodatno povećati broj novorođene djece na području Grada.

 

Grad Vrbovec osim naknada za bebe sufinancira smještaj djece u vrtićima i kod dadilja, kao i produženi boravak u osnovnim školama. Sufinanciraju i prijevoz učenika i studenata, te stipendiraju 60 učenika i studenata sa ukupno 300.000,00 kuna. Za nabavku udžbenika Grad je izdvojio600.000,00 kuna, sufinanciraju školu plivanja, logopeda, asistente u nastavi, te fizioterapiju.

Grad Vrgorac osim naknada za bebe dijeli učeničke i studentske stipendije, sufinancira školsku opremu za prvašiće, financira produženi boravak u školi te sufinancira udžbenike za ovnovnoškolce.

Grad Vrlika osim naknada za bebe osigurava besplatan vrtić za svu djecu, besplatne udžbenike svim učenicima osnovne škole, besplatan prijevoz učenicima osnovne i srednje škole, svim studentima stipendije 500,00 kn mjesečno, a u procesu je i izgradnja POS stanova.

Grad Vukovar sufinancira smještaj djece u vrtićima, a osnovnoškolcima osim besplatnih udžbenika i bilježnica od ove godine osigurava i besplatnu obuću, popularne Startasice. Također, osiguravaju besplatan prijevoz za učenike osnovnih i srednjih škola, te besplatno ljetovanje osnovnoškolcima.

Kako bi, pak, dodatno pomogli obiteljima s više djece, uveli su novu mjeru – sufinanciranje troškova stanovanja za obitelji s troje i više djece, za što su u proračunu izdvojili milijun kuna.

'Grad Vukovar prvi je grad u Hrvatskoj koji sufinancira račune za vodu, struju, grijanje i odvoz kućnoga otpada i to do 6.300 kuna godišnje po obitelji. Cilj je ove mjere zadržavanje mladih obitelji na području Vukovara te podrška u odgoju više djece. Ovo je još jedna u nizu mjera kojima Grad Vukovar podržava osnivanje i zadržavanje mladih i višečlanih obitelji te vjerujemo kako će se uvođenjem prava naknade za troškove stanovanja olakšati financijsku situaciju navedenim obiteljima i smanjiti troškove za osnovne životne potrebe', ističu iz Grada te dodaju kako im je prioritet upravo briga za obitelji s više djece, te djeca vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta koja su budućnost grada.

Ukupno, Grad Vukovar za pronatalitetne i mjere socijalnog karaktera izdvaja oko 15 milijuna kuna godišnje.

Grad Zabok sufinancira nabavu udžbenika i školsku prehranu djeci iz socijalno ugroženih obitelji, produženi boravak za učenike prvih i drugih razreda, asistente u nastavi kao i dodatne programe – školu plivanja i besplatno ljetovanje za socijalno ugrožene učenike, te prijevoz za učenike osnovne i srednje škole. Nadalje, povodom Uskršnjih blagdana djeci iz socijalno ugroženih obitelji dijele živežne namirnice po izboru u vrijednosti 150,00 kuna po malodobnom djetetu. Studentima dodjeljuju stipendije za cijelo vrijeme studiranja, do diplome. Iz Grada najavljuju kako ove godine planiraju povisiti naknade za bebe, pa i tako dodatno stimulirati obitelji i potaknuti pozitivne demografske trendove.

Grad Zadar povisio je naknade za bebe, a među ključnim pronatalitetnim mjerama ističu smanjenje cijena vrtića, u kojima je smještaj besplatan djeci iz obitelji s četiri i više djece. Kada vrtić istodobno pohađa dvoje djece iz obitelji, jedno plaća samo 300 kuna, dok je drugome smještaj besplatan. Grad također stipendira uspješne učenike i studente, participira u kupnji udžbenika za učenike koji koriste pravo na dječjji doplatak te financira program prehrane učenika u osnovnim školama.

Grad Zagreb je, osim naknada za bebe provodi još i mjeru novčane pomoći za roditelja odgojitelja, uveo i posebnu mjeru kojom financira prosječnu mjesečnu plaću jednom od roditelja koji brine o najmanje troje djece, za što je u proračunu osigurano čak 200 milijuna kuna.

Osim toga, velika sredstva se izdvajaju za stipendije, u školskoj godini 2016/17 je to bilo 22,3 milijuna kuna.

Grad Zaprešić sufinancira smještaj djece u vrtićima, a socijalno osjetljive obitelji mogu ostvariti dodatnu pomoć u financiranju smještaja u vrtićima kao i pomoć u mliječnoj hrani za djecu u dobi do 12 mjeseci. Nadalje, Grad Zaprešić dodjeljuje besplatne udžbenike svim učenicima osnovnih škola, kao i financijske potpore udrugama koje provode programe za djecu i mlade. Za svaku novu školsku/akademsku godinu dodjeljuju se stipendije učenicima srednjih škola i studentima.

Grad Zlatar uz naknade za bebe sufinancira smještaj u vrtićima, nabavu udžbenika, školski prijevoz i stipendije, te prehranu za socijalno ugrožene učenike.

pronatalitetne mjere, istraživanje, gradovi