INTERVJU Ivana Marković

Pokazali smo da znamo šta radimo i da smo sposobni uspješno realizirati projekte

Otvaranjem gospodarsko-poduzetničke zone i poduzetničkog inkubatora planiramo stvoriti preduvjete za podizanje gospodarskog razvoja i zapošljavanja koji će imati veliki i značaj utjecaj kako na lokalnoj, tako i na regionalnoj razini posebice u ovim kriznim vremenima kada je svako postojeće i novo radno mjesto dragocjeno, ističe gradonačelnica Supetra

Sa gradonačelnicom Supetra Ivanom Marković razgovarali smo o projektima koje je tijekom protekle četiri godine njezina gradska uprava realizirala u Supetru, te planovima za iduće četiri godine, ako joj građani povjere još jedan mandat na čelu grada.

Gđo Marković, Vaš mandat na čelu Supetra je na samom kraju. Koliko ste zadovoljni onim što ste napravili u gradu u protekle četiri godine i jesu li to građani prepoznali? Hoćete li ponovo dobiti njihovo povjerenje?

- Posljednje četiri godine obnašanja dužnosti Gradonačelnice Grada Supetra za mene su bile veliki izazov kojem sam posvetila sve svoje vrijeme i energiju te sam zahvalna na velikom povjerenju koje su mi pružili moji sugrađani. Na meni je bila velika odgovornost da opravdam njihovo povjerenje, i to mi je bila glavna misao ove 4 godine.

U gradonačelničkom mandatu dočekali su me veliki financijski problemi, blokada računa te nikad manji proračun Grada Supetra od 15,5 mil kuna. Mislim da će građani prepoznati veliki trud i zalaganje koje smo uložili u protekle 4 godine, jer smo napravili jedan veliki pothvat: u vrlo kratkom periodu sa svojim timom deblokirali smo račun Grada, povećali proračun za više od 60%, smanjili nezaposlenost, realizirali povijesne projekte te usvajanjem Strategije razvoja Grada Supetra, Strategije razvoja turizma te Izmjena i dopuna prostornog Plana stvorili smo preduvjete za budući razvoj našeg Grada.

Osim toga, realizirali smo povijesne projekte koji su se obećavali desetljećima, a tu s ponosom ističemo školsku-sportsku dvoranu, privezište ''Vlačica'', premještaj benzinske stanice te oživljavanje gospodarsko-poslovne zone ''Žedno drage'' koja će već sada omogućiti otvaranje novih 50-ak radnih mjesta i omogućiti ostanak mladih na otoku i u našem Gradu.

Situacija u Gradu je puno bolja nego prije 4 godine. Kao i svi danas mučimo se s likvidnošću, ali s nekim koracima što smo poduzeli u Gradu vjerujem da ćemo i taj problem riješiti.

Osim financijske stabilizacije grada, što je najvažnije što ste za Supetar i njegove stanovnike napravili u protekle četiri godine?

- Puno se toga napravilo u posljednje 4 godine. Nakon deblokade računa naglasak smo stavili na rješavanje sudskih sporova, izradu projektne dokumentacije, uknjižbu imovine Grada i izradu strateških dokumenata za normalan razvoj Grada. Jedan od važnijih poslova u ovom mandatu je donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Plana prostornog uređenja Grada Supetra. Ovim Planom se na najizravniji način dira u sveukupne prostorne i životne resurse Grada Supetra. Njime su pružene nove prilike za razvoj gospodarstva, poduzetništva i poljoprivrede te za unapređenje cjelokupnog života našeg Grada. Stvorena je pravna osnova za odobrenje građenja unutar i izvan građevnog prostora i to građevina raznih namjena, čime će se steći uvjeti za nova radna mjesta i za nove i kvalitetnije uvjete života u našem Gradu.

Izgradili smo novu komunalnu infrastrukturu u milijunskim iznosima (kanalizacija, nova javna rasvjeta, nove javne površina, parkovi, dječja igrališta…) i na taj način povećali standard življenja naših sugrađana.

Najveći uspjeh su realizacija povijesnih projekata koji su se obećavali desetljećima: Otvaranje nove sportske dvorane koja je danas mjesto ugodnog druženja naše djece i mladih, izgradnja privezišta na području Vlačica koja će biti osnova razvoja nautičkog turizma, premještaj benzinske stanice iz centra Grada te pokretanje razvoja poduzetničke zone Žedno drage.

Ima tu još mnogo projekata koje smo realizirati ali moram priznati da me najviše vesele rezultati koje smo ostvarili kad su u pitanju sport (2. mjesto u kategoriji malih gradova u ulaganju u sport), predškolski odgoj te izdavanje za novorođenu djecu.

Kakva je demografska slika Supetra? Bježe li mladi ljudi iz grada i s otoka, ili ih uspijevate zadržati, i na koji način?

- Demografska slika Supetra, a i Otoka Brača je svake godine bolja i bolja. Dok hrvatske otoke na kojima, prema posljednjem popisu stanovništva, živi 124.955 otočana obilježava depopulacija, Brač je jedan od otoka koji unatoč tome što je godinama bio izložen intenzivnoj depopulaciji, u novije vrijeme bilježi porast stanovništva. Broj stanovnika Brača je u stalnom, iako blagom porastu, što je posebno vidljivo i u našem gradu kao središtu otoka Brača. Sve što smo radili u protekle četiri godine ima za cilj otvarnje radnih mjesta i zadržavanje mladih na otoku. Usvajanje prostornog plana, nova gradnja, poduzetnička zona, nova radna mjesta, razvoj turizma, otvaranje dvorane..., sve je u svrhu razvoja gospodarstva i turizma, stvaranja boljih uvjeta za život.

Što je s natalitetom? Koliko Grad ulaže u pronatalitetne mjere i kakvi su efekti?

- Jedna od mjera pronatalitetne politike je naknada za novorođenu djecu, a u 2016. godini smo bili jedan od top gradova za izdavanje u naknade za novorođenu djecu. Tijekom 2015. g izvršili smo korekciju u Odluci o dodjeli naknada za rodilje na način da se ublažio kriterij prebivališta što je u konačnici omogućilo da još više obitelji dobije ovu naknadu.

U 2016. godini isplaćeno je ukupno 46 naknada za novorođenčad dok je, za usporedbu, 2013. godine podijeljeno je 28 naknada za rođenu djecu, 2014. ukupno 34 naknade, a 2015. ukupno 38 naknada za rođenu djecu.

Također, ponosni smo što smo jedan od rijetkih gradova koji je otvaranjem dodatne grupe u vrtiću upisao svu djecu u vrtić i jaslice.

Također, smo među top gradovima za izdavanje u predškolski odgoj : izgradili smo novo dječje igralište u vrtići po najmodernijim standardima, napravili smo projekt rekonstrukcije postojeće zgrade i radimo na dokumentaciji za dogradnju novog dječjeg vrtića.

Koliko ste zadovoljni sa poduzetničkom slikom Grada i na koji način potičete i pomažete poduzetnike, te privlačite investitore?

- Realizacijom projekta gospodarsko-poslovne zone Žedno-drage planiramo stvoriti preduvjete za podizanje gospodarskog razvoja i zapošljavanja koji će imati veliki i značaj utjecaj kako na lokalnoj, tako i na regionalnoj razini posebice u ovim kriznim vremenima kada je svako postojeće i novo radno mjesto dragocjeno.

Sređivanjem imovinsko-pravnih odnosa, izgradnjom infrastrukture i pronalaženjem investitora omogućili smo da se trenutno u našoj poslovnoj zoni izvode investicije veće od 12 milijuna eura. Većina će biti gotova još prije sezone i omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.

Nakon sezone očekujem nove investicije koje smo već ispregovarali a posebno me veseli projekt koji će u budućnosti moći realizirati Poljoprivredna zadruga Supetar nakon što smo im osigurali zemljište u poslovnoj zoni.

Razvoj poduzetništva i turizma, kao što sam već naglasila, omogućili smo izmjenama i dopunama prostornog plana Grada Supetra. Donošenje ovoga Plana omogućilo je stvaranje preduvjeta za nove investicije i nova radna mjesta, stvorilo je nova građevinska zemljišta, doći će do širenja gradskoga područja, poboljšat će se infrastruktura i bolje zaštititi javni interesi.

Planirate li neke dodatne iskorake na tom planu?

- Ne planiramo već radimo na tome. Upravo da bi potaknuli razvoj poduzetništva i obrta, otvaranje radnih mjesta i zadržavanja mladih stanovnika na otoku, pokrenuli smo ideju za izgradnju poduzetničkog inkubatora.

Poslovni inkubator jedan je od elemenata poduzetničke infrastrukture. To je "pogodan" prostor u kojem svoj biznis započinju potencijalni poduzetnici ili svoj biznis nastavljaju jako mlada mikro, mala i srednja poduzeća (do 6 mjeseci). Izgradnjom ovog inkubatora poduzetnicima i obrtnicima pružila bi se velika pogodnost koja će se ogledati u osiguravanju lako dostupnog prostora pod povoljnim uvjetima za početnike u biznisu i jako mlada poduzeća ili obrte, poslovno savjetodavne usluge, pomoć u dobijanju financijskih sredstava za poslovanje, te uključenost zajednice (Grada, regije, države) u njihov rad. U tijeku je izrada glavnog projekta za izgradnju poslovno-izložbeno-prodajno-uslužnog centra u gospodarstveno-poslovnoj zoni Žedno-drage a potporu smo dobili i od Splitsko-dalmatinske županije.

Kako stojite sa povlačenjem EU sredstava? Koji su najznačajniji EU projekti koje ste realizirali u Supetru, i što planirate dalje, ako dobijete priliku?

- Jedan od velikih uspjeha koji smo postigli u ove četiri godine je osnivanje Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti te EU fondove, koji u Gradu nije postojao tj. nitko nije bio zadužen za povlačenje sredstava iz vanjskih izvora financiranja.

Jedan od osnovnih zadataka Odsjeka su poslovi vezani uz aktivnosti izrade i provođenja strateških i operativnih programa poticanja razvoja lokalnog gospodarstva, aktivnosti vezane uz povezivanje i predstavljanje poduzetnika, i praćenja aktualnih natječaja na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Počeli smo dosta skromno, prijavom na županijske i nacionalne natječaje , dok danas konkuriramo sa vrlo ozbiljnim projektima na razne europske natječaje.

Do danas se Grad Supetar prijavio na više natječaja u različitim programima EU. Izdvajaju se prijava projekta Revitalizacija naselja Škrip, prijava rekonstrukcije Jobove ulice, te projekt bratimljenja sa Občinom Postojna iz Slovenije, kojeg smo prijavili na program 'Europa za građane'.

U pripremi su, pak, projekti rekonstrukcije i opremanja dječjeg vrtića 'Mrvica', projekt 'Kultura 3.6,5', a prijavit ćemo se i na javni poziv Ministarstva kulture 'Mreža gradova UNESCO-a'. Dosad smo već realizirali projekte izgradnje komunalne infrastrukture, nova vodosprema , dječja igrališta…

'U vrlo kratkom periodu sa svojim timom deblokirali smo račun Grada, povećali proračun za više od 60%, smanjili nezaposlenost, realizirali povijesne projekte te usvajanjem Strategije razvoja Grada Supetra, Strategije razvoja turizma te Izmjena i dopuna prostornog Plana stvorili smo preduvjete za budući razvoj našeg Grada'

Koja je Vaša vizija Supetra, gdje vidite najviše potencijala za razvoj i napredak?

- Vizija Grada Supetra zaokružena je u Planu razvoja Grada do 2020. koju smo nedavno donijeli i to u želji da se naš grad i daljnje uspješno razvija u svim segmentima života.

Usvojeni strateški dokument izrastao je na temeljima analize socijalnog i ekonomskog stanja na području Grada, kao i na utvrđivanju postojećih resursa, problema i potreba, odnosno naših prednosti i prilika, slabosti i prijetnji. 

Grad Supetar zadnjih godina prestao je biti prolazni grad do nekih drugih turističkih odredišta kao npr. Bol. Razvijamo se u svim segmentima; gospodarstvo , turizma, nautika, mali OPG-ovi… Više ne gledamo ostala mjesta kako napreduju i kako se u njima gradi dok smo mi u raljama dugova i blokada.

Svaki napredak podrazumijeva promjene, a svjedoci smo da lice našeg grada posljednjih godina uvelike promijenilo na bolje. Infrastrukturne promjene su najvidljivije no one su samo podloga za njegov urbani razvoj i osnovni preduvjet za bolji život svih njegovih građana. Proces je to transformacije u mjesto u kojem će njegovi starosjedioci željeti ostati, a svi ostali poželjeti živjeti. To je vizija moga Supetra, Mirca, Škripa i Splitske.

Što, pak, planirate napraviti u idućem mandatu ako Vas građani opet izaberu, koji su ključni projekti koje pripremate?

- Drugi mandat bit će nadogradnja na postavljene temelje i pružanje građanima još kvalitetnijeg života kakav zaslužuju. Smatram da će mi građani pružiti priliku za još jedan mandat jer sve ono što smo realizirali u proteklom mandatu dokaz je da znamo što radimo i da smo sposobni realizirati projekte.

Pripremili smo mnoge projekte koje će učiniti Supetar mjestom ugodnim za život, otvoriti nova radna mjesta i omogućiti ostanak mladih u našem Gradu i na otoku. Najvažniji projekt za naselje Škrip je projekt 'Revitalizacije naselja Škrip'. Kako doznajemo, ostala nam je zadnja faza provjere i kad se to odobri Grad Supetar dobiti će velika sredstva za prvu faze projekta za izradu projektne dokumentacije za obnovu i revitalizaciju najvažnijih objekata kulturne baštine u Škripu, te stvaranje preduvjeta za razvoj turizma u Škripu.

Za naselje Mirca, između ostalog, pripremili smo projekt izgradnje novog sportskog centra za čiju izgradnju nam je potporu pružio i NK Hajduk.

U Splitsku je u predviđena izgradnja rekreacijskog centra za djecu i mlade. Upravo je u tijeku izgradnja dječjeg igrališta, a u drugoj fazi predviđena je izgradnja sportskog terena, balota i vježbališta. Također, uskoro očekujemo radove na rekonstrukciji Rive.

Za Supetar imamo mnogo važnih projekta. Izdvojiti ću neke najvažnije : izgradnja nove zgrade DVD-a, uređenje Rive, izgradnja novih parking mjesta i uređenje javne površine na mjestu sadašnje benzinske, izgradnja nove infrastrukture u onim ulicama gdje je još nema, poduzetnički inkubator, uređenje i dogradnja vrtića…

Smatrate li Vi da su dva mandata na čelu grada dovoljna za realizirati važne projekte i što mislite o inicijativi MOST-a da se mandat gradonačelnika ograniči na osam godina?

-  Mislim da je jednom Gradu bitan kontinuitet. U jednom mandatu ne može se puno napraviti, pogotovo ako vas, kao u mom slučaju dočeka paralizirani Grad. Zato sam jako ponosna na sve što smo realizirali, nismo pričali prazne priče. Bilo gdje da se prošetate po Gradu i ostalim mjestima vidite realizirane projekte.

U hrvatskim je okolnostima praksa pokazala da su česte promjene izvršne vlasti usporavale realizaciju projekata jer bi sve počinjalo iz početka. Pogledajte samo primjer Splita. U Europi postoje različite prakse, u Italiji je mandat ograničen, u Austriji nije, pa neki dužnosnici slave i 20 godina mandata. A ako ih građani biraju znači da su svoj posao dobro radili! (gradonačelnik.hr)