Polaznici stručnog osposobljavanja uspješno odradili polaznički staž u Gradu Sinju

Petnaest polaznika završilo je ovih dana svoje stručno osposobljavanje u Gradu Sinju. Čestitajući svim polaznicima na uspješno okončanom osposobljavanju i stečenom radnom iskustvu kao i položenim Državnim stručnim ispitima, O.D. gradonačelnica Kristina Križanac  polaznicima je zahvalila na njihovu doprinosu i angažmanu u Gradskoj upravi Grada Sinja u protekloj godini te zaželjela što skoriji pronalazak stalnog zaposlenja i svako dobro u budućnosti. Kroz ove mjere i slične Grad Sinj daje svoj doprinos zapošljavanju mladih, visokoobrazovanih ljudi, zbog čega se  apelira i na ostale subjekte da otvore svoja vrata i uključe se aktivno u ove i slične programe koji im stoje na raspolaganju. (Grad Sinj)