Popovača: Grad će sa 100 tisuća kuna sufinancirati edukativne radionice za djecu

Grad Popovača ovih je dana potpisao Ugovor o sufinanciranju edukativnih radionica u prirodi za 2018. godinu s Javnom ustanovom Park prirode Lonjsko polje. Tako će grad ovakve radionice sufinancirati u iznosu od 100.750,00 kuna.

Ugovorom je definirano da će Javna ustanova PP Lonjsko polje pružati uslugu organiziranja edukativnih radionica za djecu i učenike odgojno-obrazovnih ustanova koje su pod ingerencijom Grada Popovače, a s ciljem podizanja razine znanja i ekološke svijesti. Edukativne radionice organizirat će se tijekom tekuće godine, na području Parka Prirode Lonjsko polje, posebice u prihvatnim edukativnim centrima Repušnica, Čigoč i Krapje.

(popovača.hr)