Poreč: Komunalnom redarstvu novo električno vozilo i skuter

Komunalno redarstvo Grada Poreča-Parenzo opremljeno je novim električnim vozilom i električnim skuterom, za što je Grad Poreč-Parenzo uspješnom prijavom projekta ostvario sufinanciranje u iznosu od gotovo 90 tisuća kuna.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u lipnju je raspisao javni natječaj za sufinanciranje kupnje električnih vozila za pravne osobe, te se Grad Poreč-Parenzo među prvima javio s projektom nabavke dva vozila – električnog automobila i elektroskutera. Gradu su odobrena sredstva za ukupno 89.198,00 kn, od čega maksimalnih 80.000,00 kn za vozilo i 9.198,00 kn za električni skuter. Dobivena sredstva iskoristila su se za nabavku električnog vozila Renault ZOE INTENS Q90 i električnog skutera NIU CIVIC NIS komunalnom i prometnom redarstvu Grada Poreča-Parenzo, sveukupne vrijednosti oko 200 tisuća kuna + PDV. Osim dodatnog opremanja komunalnog redarstva, realizacija ovog projekta predstavlja nastavak pozicioniranja Poreča kao zdravog, čistog i energetski učinkovitog grada.

U protekle četiri godine Grad Poreč-Parenzo je u više od 30 projekata iz područja energetske učinkovitosti, održivog razvoja, e-mobilnosti i zaštite okoliša uložio gotovo 4.8 milijuna kuna, od čega je čak 2.4 milijuna kuna za te projekte povučeno iz raznih fondova.

Među tridesetak projekata ističu se energetska obnova zgrade nekadašnje škole, a danas budućeg vrtića u Velom Maju, potom sufinanciranje provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje obnovljivih izvora energije zna 14 obiteljskih kuća u Poreču. Prenamijenjena je i kotlovnica u Osnovnoj školi Poreč, a na osam objekata javne namjene (porečke škole, vrtići i sportske dvorane) postavljene su sunčane, odnosno, solarne elektrane. Građanima je iznosom od 100 kuna po kvadratnom metru sufinancirano uklanjanje azbestnih pokrova na području grada i okolnih naselja, a provedeni su i energetski pregledi te izrađeni energetski certifikati za sve javne objekte u vlasništvu Grada. U skladu s trendovima u e-mobilnosti, Poreč je već nekoliko godina jedan od gradova domaćina reliju električnih vozila Nikola Tesla EV Rally, a na velikom gradskom parkiralištu postavljene su i punionice električnih automobila. Ulaganje u „zelene“ projekte prepoznato je i na nacionalnoj razini, te je Poreč u 2017. godini za to dobio nagradu „Pametni grad“. (Grad Poreč)