Poreč: Novim EU projektom građani će se educirati o održivom gospodarenju otpadom

Grad Poreč - Porenzo je na svojim službenim stranicama objavio kako je sklopljen ugovor s ponuditeljem K&K promocijom d.o.o., za provedbu EU projekta ,,U koraku s prirodom''.

Projekt vrijedan 378.562,50 kuna bit će sufinanciran 85% iz fonda OP Konkurentnost i kohezija te će se provoditi kroz dvanaest mjeseci u Gradu Poreču.

Ciljna skupina Projekta su Grad, osnovne škole, vrtići i ostale institucije koju su u području provedbe projekta.

Aktivnostima projekta želi se informirati i educirati stanovništvo Grada Poreča o načinima gospodarenja otpadom, sprečavanju njegova nastanka i gomilanja, recikliranju i odvajanju komunalnog otpada.

Tako će se Projektom, između ostalog, organizirati Izrada letaka i plakata o sprječavanju nastanka otpada, izrada web stranice o gospodarenju otpadom te javne edukativne tribine i igrokazi za djecu.

Više informacije možete pronaći na http://www.porec.hr/prva.aspx?stranica=34934&j=CRO (gradonačelnik.hr/L.U.)