Požega u prvih 6 mjeseci poslovala u plusu, smanjuje se manjak u proračunu

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege danas su odlučivali o devet točaka dnevnog reda, među kojima se našao i prijedlog Odluke o prodaji dionica Grada Požege u trgovačkom društvu APP d.d., kao i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2017. godinu. Kako su to rekli predsjednici klubova vijećnika prije svake točke dnevnog reda, o svakom od njih raspravljalo se i na njihovim sastancima, a mišljenja su se kao i uvijek razlikovala.

- Trgovačko društvo APP d.d. iskazalo je interes za kupovinom dionica koje su u vlasništvu Grada Požege, nominalne vrijednosti 470 kuna, a koje Grad Požega ima u ukupnom iznosu 4.516, što iznosi 10,77% ukupne vrijednosti. Smatramo da je trenutak kada Grad Požega treba donijeti odluku i za najmanje 890 kuna ponuditi na javnu dražbu prodaju svojih dionica. Smatramo da je sada došlo pravo vrijeme jer su se od predzadnje sjednice Gradskog vijeća dogodili novi poslovni detalji gdje bi naš udio suvlasništva pao na vrlo mali iznos. – rekao je gradonačelnik Puljašić.

Sukladno procjeni, nominalna vrijednost dionice izražena je u iznosu od 470,00 kuna, ekonomska vrijednost dionice pesimistične varijante u iznosu od 813,00 kuna i ekonomska vrijednost dionice optimistične varijante u iznosu od 1.136,00 kuna. Početna kupoprodajna cijena jedne dionice utvrđuje se u iznosu od 890,00 kuna odnosno u iznosu od 4.019.240,00 kuna za cijeli paket dionica. Odluka o prodaji dionica u trgovačkom društvu APP d.d. usvojena je većinom glasova.

Bez veće rasprave prihvaćeno je Izvješće gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, kao i prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe lipanj, srpanj i kolovoz. Većinom glasova usvojena su i izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, sportu, socijalnoj skrbi i turizmu za prvo polugodište, prijedlog Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama, kao i odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statute svih triju gradskih osnovnih škola.

Zamjenik gradonačelnika Mario Pilon predstavio je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2017. godinu prema kojemu su ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni u iznosu 42.285.574,87 kuna, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani u iznosu 41.901.678,48 kuna.

- Iz navedenog proizlazi višak od 383.896,39 kuna, što s prenesenim manjkom iz prethodne proračunske godine u iznosu 545.372,24 kuna čini ukupni manjak na dan 30.06.2017. godine od 161.475,85 kuna. Na iskazani rezultat manjka Grada značajnije je utjecalo ostvarenje prihoda iz pomoći, prihoda za posebne namjene, primitaka od zaduženja i drugih u odnosu na planirane prihode i ostvarene rashode. – pojasnio je Pilon.

U Nadzorni odbor trgovačkog društva Tekija d.o.o. izabrani su Dragan Borevac, Kristina Turković, Marijan Pilon, Ivan Delić i Željko Kurtušić, dok su u Nadzorni odbor Komunalca Požega d.o.o. izabrani Ante Brkić, Ante Pavličević, Dražen Muljević, Pavao Kudrić i Vladimir Šimunović.

Na prijedlog vijećnice Tamare Puač kao posljednja točka dnevnog reda dodan je prijedlog odluke o izmjeni odluke o naknadama za rad članova Gradskog vijeća Grada Požege, članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Požege, članova Stručno-savjetodavnog tijela Gradonačelnika Grada Požege i članova radnih tijela Gradonačelnika Grada Požege, no odluka je odbijena budući da su za njezino usvajanje bila samo dva vijećnika. (Grad Požega)