Požega: Projektom 'Pomoć u kući' bit će zaposleno 40 žena

Upravni odjel za europske integracije Grada Požege prijavio je u srpnju ove godine projekt pod nazivom PUK40 (akronim od „Pomoć U Kući“, dok 40 simbolizira broj osoba pripadnica ciljne skupine) u okviru programa zapošljavanja žena ZAŽELI. Projektom će se zaposliti 40 žena na razdoblje od 24 mjeseca.

Upravo ova skupina je teže zapošljiva te joj prijeti veća opasnost od dugotrajne nezaposlenosti što posljedično ima pogubne socijalne i psihološke učinke. Formiranoj ciljnoj skupini od 40 žena pripadnica ranjivih skupina će tijekom provedbe biti omogućeno dodatno obrazovanje sukladno individualnim potrebama. Po završetku programa osposobljavanja polaznice će dobiti uvjerenje o osposobljenosti te će na taj način ujedno i postati konkurentnije na tržištu rada. U navedenom periodu, žene će pružati pomoć starim i nemoćnim, osobama u nepovoljnom položaju ili osobama s invaliditetom. Svaka zaposlena žena će obavljati poslove pomaganja u kućanstvu, pružati podršku, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, za najmanje četiri krajnja korisnika. Sve navedeno će rezultirati osnaživanjem i unapređenjem radnog potencijala ciljne skupine što će posljedično smanjiti nezaposlenost i rizik od siromaštva, a ujedno i potaknuti socijalnu uključenosti i poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika.

Ovaj projekt je vrijedan ukupno 5.476.839,44 kn, a financirat će se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u iznosu od 100%. Lokacija projekta obuhvaća područje JLS Grada Požege. Projekt će rezultirati smanjenjem nezaposlenosti te povećanjem kvalitete života krajnjih korisnika – starih, nemoćnih i osoba u nepovoljnom položaju. (Grad Požega)