Požega: Usvojen proračun za 2017., kapitalna investicija - dovršetak dječjeg vrtića

Gradsko vijeće Grada Požege u ponedjeljak je usvojilo proračun za 2017. u iznosu od 108.396.000,00 kuna. Projekcija proračuna za 2018. godinu planirana je u iznosu 120.513.300,00 kuna, a za 2019. godinu u iznosu 124.302.300,00 kuna. U 2017. godini planirano je daljnje povlačenje sredstava iz kreditnog zaduženja u iznosu 11.000.000,00 kuna za završetak kapitalne investicije izgradnje dječjeg vrtića te značajne pomoći iz državnog proračuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

- U formiranju proračuna bili smo svjesni svega što donosi nova porezna reforma, za razliku od bivšeg sastava Vlade RH kada je bez imalo razumijevanja, analitike i metodike u pristupu u 2015. godini gradovima odrezano 4 milijuna kuna, dok će ove godine biti oko 2,5 milijuna kuna manje u odnosu na 2014. godinu. U dvije proračunske godine, oko 6,5 milijuna kuna manje je porezna reforma SDP-a ostavila u požeškom proračunu, ali i u drugim gradovima. Imamo s punim pravom biti optimisti jer je u samoj izradi nove porezne reforme obuhvaćeno puno više detalja koji utječu na proračune gradova pa je tako analitički razrađena svaka stavka prihoda i obveze od rashoda. Također, mi kao Grad, napravili smo sve da povećamo prihode Grada i da utvrdimo sve ono što je SDP-ova vlast dugi niz godina zapostavljala – rekao je temu proračuna gradonačelnik Vedran Neferović.

Usvojena je i 3. izmjena i dopuna proračuna Grada Požege za 2016. godinu s 3. izmjenama i dopunama plana razvojnih programa za 2016. U razdoblju od donošenja posljednjih Izmjena i dopuna u lipnju došlo je do promjena na prihodovnoj i rashodovnoj strani sukladno kojima je proračun planiran u iznosu 101.467.369,00 kuna. Većinom glasova usvojeni su i prijedlozi programa o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2016. godinu, kao i prijedlozi javnih potreba u 2017. godini. Došlo je do izmjena i u odlukama o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti u 2016. godini, programu izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture te programu održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi za 2016. godinu, a usvojeni su i programi za nadolazeću godinu.

Raspravu je pobudio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požegi, odnosno prijedlog odluke o zatvaranju prometa na novouređenom Trgu sv. Terezije Avilske. Upravo je ta problematika potaknula 8 gradskih vijećnika (7 SDP i 1 Nezavisan) da predlože Gradskom vijeću raspisivanje referenduma radi odlučivanja o zatvaranju prometa na Trgu sv. Terezije. Nakon poduže rasprave, prijedlog je odbijen, a odluka kojom se zabranjuje promet motornim vozilima većinom glasova usvojena. Kako stoji u obrazloženju, puštanje i odvijanje prometa narušilo bi sadašnje stanje uređenosti Trga kao pješačke zone. Tijekom odvijanja radova promet je bio zatvoren za sva vozila te je utvrđeno da zatvaranje nije predstavljalo poteškoće u odvijanju prometa, odnosno nije dolazilo do prometnih zastoja i gužvi na alternativnim pravcima.

- Izgradnjom i uređenjem Trga sv. Terezije u samom projektu postoji mogućnost da promet funkcionira. Ali, također, dugi niz godina postoji i neriješen problem prometa u ovom gradu, neriješen u smislu parkirnih mjesta, podzemnih garaža koje su bile obećavane, izmještanja tržnice kada se nije govorilo o referendumu nego je to netko radio silom i pod pritiskom vremena i ljudi. Gradsko vijeće može odlučiti o uređenju prometa u ulicama i ova odluka koja se danas donese ne mora biti zauvijek i ne mora biti ta koja će ograničavati bilo kakvu slobodu kretanja građana trajno na tom prostoru. Odluka se uvijek može izmijeniti. – pojasnio je gradonačelnik Neferović.

Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo je i prijedlog Sporazuma o suradnji na provedbi Projekta aglomeracije Požega s tvrtkom Tekija d.o.o. Požega te Općinom Brestovac i Općinom Kaptol te prijedlog Sporazuma o suradnji na provedbi Projekta aglomeracija Pleternica s tvrtkom Tekija d.o.o,. Požega, Gradom Pleternica i Općinom Jakšić. Oba projekta za cilj imaju kvalitetno rješenje za opskrbu pitkom vodom, odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda, a u skladu sa svim strateškim dokumentima. (Grad Požega)