Pregrada: Kulturni centar prijavljen na EU fondove

Grad Pregrada uspješno je predao prijavu na mjeru 7.4.1. Europskog fonda za ruralni razvoj. Prijavljena je izgradnja Kulturnog centra Grada Pregrade ukupne vrijednosti 9, 3 milijuna, projekt na kojem smo zajedno s Glazbenom školom i našim udrugama u kulturi radili zadnjih nekoliko godina. Ovaj natječaj EU fondova dugo se je čekao i zbog važnosti cijeloga projekta, gdje i samo vrijeme prijave može biti odlučujuće kod odluke o odabiru, predali smo našu prijavu među prvima, javljaju iz Grada.

Cilj projekta rekonstrukcije postojeće građevine, sadašnje Glazbene škole, u Kulturni centar jest podizanje kvalitete kulturnog života kvalitetnim i dostatnim prostorom kojim će se dodatno obogatiti kulturna i turistička ponuda Grada, potvrditi i ojačati status Pregrade kao grada kulture i tradicije te potaknuti mlade i sve zainteresirane na još veći kulturni angažman. Također, takav prostor omogućiti će okupljanje djelatnika u kulturi, međusobno umrežavanje i poticanje kulturnog stvaralaštva te stvaranje kulturnog središta grada za domaće i okolno stanovništvo s obzirom da će kulturni centar pružati prostor za rad glazbene škole kao i prostore za rad udruga u kulturi i radu s djecom.

Rad Kulturnog centra odvijat će se kroz glazbeni, obrazovni i izlagački program. Glazbeni program odvijat će se kroz rad kulturnih udruga i glazbene škole kao dijela kulturnog centra, istovremeno potičući glazbeni razvoj lokalne sredine. Obrazovni program djelovat će kroz rad Glazbene škole Pregrada, kao i kroz brojne edukativne seminare u organizaciji lokalnih udruga dok će izlagački program obuhvaćati izložbe slika, fotografija, mode, novih medija te ostalih radova lokalnih i gostujućih umjetničkih udruga.

Prijavom na mjeru 7.4.1. Europskog fonda za ruralni razvoj Grad Pregrada namjerava ostvariti iznos od 90 % prihvatljivih troškova projekta, a financijsku konstrukciju od preostalih 10% namjerava ostvariti od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. (Grad Pregrada)