Prelog prvi hrvatski grad koji je pozvan u organizaciju Municipal Waste Europe

U prostorima poduzeća Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca, Grad Prelog i Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom primili su poziv za pridruživanje europskoj inicijativi Municipal Waste Europe, kao prvi grad u Republici Hrvatskoj. Članovi ove organizacije su javna poduzeća i lokalne zajednice iz cijele Europe, predani održivom upravljanju otpadom koje umanjuje utjecaj otpada na okoliš i potiče učinkovitost resursa, uzimajući u obzir lokalne uvjete. Municipal Waste Europe promiče interese svojih članica na europskoj razini, kroz zajednička stajališta o pitanjima gospodarenja otpadom i zakonodavstva te informira svoje članice o najnovijim razvojnim politikama Europske unije. Udruga potiče razmjenu informacija među svojim članovima, uključujući razmjenu dobre prakse u lokalnom gospodarenju otpadom. Usluge upravljanja otpadom ključni su dio društvene odgovornosti za okoliš i javno zdravstvo u Europi. Ova usluga, uključujući sustave za prikupljanje i obradu, najbolje je razvijena na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Zbog svega toga Municipal Waste Europe potiče gospodarenje otpadom kao uslugu od općeg interesa. Sastanku su nazočili Đuro Horvat, predsjednik kompanije Tehnix, Željko Sokač, menager izvoza kompanije Tehnix, dr. Heribert Gisch, stručnjak za zaštitu okoliša iz Njemačke, gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, pročelnik za gospodarstvo i financije Grada Preloga Željko Poredoš. Gradonačelnik Kolarek istakao je veliko zadovoljstvo ovim pozivom te dodao da Grad Prelog, zahvaljujući svom komunalnom poduzeću Pre-kom te sjajnoj suradnji sa općinama partnerima (Goričan, D. Kraljevec, Sv. Marija, D. Vidovec, D. Dubrava, Kotoriba, Dekanovec, Belica), prednjači u gospodarenju otpadom na razini cijele Hrvatske, što ovaj poziv i dokazuje.