Projektom Job Club for Youth u Karlovcu zaposleno više od 50 osoba

Projektom Job Club for Youth - Karlovac kojeg provodi udruga Carpe Diem sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a u suradnji s Gradom Karlovcem i HZZ-om - Područni ured Karlovac, nastoji se smanjiti nezaposlenost mladih u gradu Karlovcu. Provedba traje od ožujka 2015. do srpnja 2016. godine putem radionica za nezaposlene mlade osobe. Kroz osam ciklusa intenzivnih trotjednih obuka prošao je 101 korisnik, dok ih se preko 50% zaposlilo tijekom trajanja projekta.

U Klub za zapošljavanje mladih aktivno su uključeni i karlovački poslodavci i stručnjaci, preko 30. Vrijednost Projekta je 78.906,72 EUR, od čega sufinanciranje EU iznosi 68.814,00 EUR.  Opći cilj: smanjiti broj nezaposlenih mladih u gradu Karlovcu i povećati stupanj njihove socijalne uključenosti. Specifični cilj: razviti usluge za nezaposlene mlade kroz koje će stjecati vještine traženja posla i dodatna znanja potrebna na tržištu rada Ciljna skupina: 96 nezaposlenih mladih u gradu Karlovcu Projekt je imao deset aktivnosti koje se zajedno s rezultatima mogu grupirati u tri skupine: Prva skupina je bila osposobljavanje osoblja i uvjeta za rad Kluba za zapošljavanje i sam rad Kluba. To je bila jezgra aktivnosti ovog projekta, a ostale dvije skupine aktivnosti su ga nadopunjavale s ciljem da se korisnicima pruži što kvalitetnija usluga i da se postignu što bolji rezultati.

Prošle godine su obučeni treneri za rad u Klubu i napravljena je metodologija rada Kluba s detaljno razrađenim planom rada. Potom se krenulo u informiranje i selekciju ciljne skupine koje je provedeno u partnerstvu s HZZ - PU Karlovac. Kroz različite kanale komunikacije i info radionice, direktno je informirano preko 890 potencijalnih korisnika. Čak110 ih se učlanilo u Klub, a 98 korisnika je završilo trening. Osam krugova radionica u Klubu je održano u periodu od rujna 2015. do ožujka 2016., s ukupno 64 grupne radionice te oko 90 individualnih konzultacija s korisnicima. S korisnicima se prvo radilo na samoprocjeni i definiranju njihovih znanja i vještina, te povezivanjem istih s potrebnim na tržištu rada, a potom na tehničkim vještinama i znanjima (izrada običnog i video CV-a, molbe za posao, pretraživanja oglasa i prijava za posao), komunikacijskim vještinama – najviše razgovor za posao, te je u svakom krugu jedan dan treninga bio posvećen pravom poslodavcu i njegovom radu s korisnicima. Predstavljene su i mjere HZZ-a za zapošljavanje koje su predstavljali zaposlenici HZZ - PU Karlovac. Nakon tri tjedna, polaznici su bili uključeni u monitoring HZZ - Karlovac, koje je pratilo njihov napredak i davalo sve službene informacije o zapošljavanju korisnika. Do 10. 6. se zaposlilo ili je u postupku zapošljavanja 53 korisnika, odn. 54%. korisnika koji su prošli trening u Klubu.

 Uz rad u Klubu, istovremeno se radilo i na povezivanju korisnika s poslodavcima putem naše online platforme koja funkcionira slično kao platforme Moj posao i slične. Na njoj su registrirani poslodavci koji pretražuju profile korisnika i direktno ih kontaktiraju, do sada je registrirano 60 korisnika-poslodavaca.  Druga skupina aktivnosti je bila usmjerena na provedbu i analizu ankete među poslodavcima i nezaposlenim mladim ljudima u Karlovcu koja se provodila od rujna do studenog 2015., a čiji je cilj bio dati uvid u to koje vještine i znanja nedostaju mladim ljudima koji se zapošljavaju i koji su počeli raditi. Istraživanje je obuhvatilo 25 poslodavaca svih profila i 80 mladih i ono najinteresantnije  - nedostatak broj jedan je nedostatak komunikacijskih vještina kod mladih ljudi, te nedovoljno razumijevanje organizacijske kulture (odnos prema poslu, kolegama, autoritetima itd.) Treća skupina aktivnosti je bilo angažiranje deset stručnjaka – volontera iz Karlovca koji su potpisali sporazume s Carpe Diemom i obvezali se volonterski raditi s korisnicima Kluba na temama koje su im najinteresantnije i koje su se pokazale najpotrebnijima tijekom istraživanja i rada u Klubu. Do sada je održano pet radionica na temu IT vještina, poslovnog engleskog jezika, te samozapošljavanja/freelancinga.    Kroz provedbu ovog Projekta i rad sa ovih oko sto korisnika, pokazalo se da je najveći problem kod korisnika, tj. mladih nezaposlenih ljudi u gradu Karlovcu, nedostatak motivacije i svijesti da sami moraju doprinijeti razvoju svojih potencijala i vještina, te samim time povećati svoju zapošljivost. Bilo ih je teško pridobiti da sudjeluju u Projektu jer uglavnom nemaju taj stav da radom na sebi mogu pomoći samima sebi. Jednom kad su postali dio Kluba, onda su bili motiviraniji i ostajali s nama do kraja, no evidentan je taj općenit problem nemotiviranosti i vanjskog lokusa kontrole, što pokazuje na dosta dublje probleme za čije rješavanje je potrebno umrežiti cijeli sustav.   Ovaj Projekt završava s provedbom 2.7.2016. godine, no njegove aktivnosti će u manjem obujmu biti nastavljene i u narednom periodu, zahvaljujući suradnji Carpe Diema, Grada Karlovca te HZZ - PU Karlovac.  (Grad Karlovac)