Proširenje kanalizacijske mreže u Prelogu

Sukladno najavljenom, započela je realizacija projekta izvedbe radova na sanitarnoj i oborinskoj kanalizacijskoj mreži naselja Čehovec. Nositelji ove investicije su Međimurske vode d.o.o. i Grad Prelog, dok su izvođači radova Zajednica ponuditelja i to: Tegra d.o.o. iz Čakovca, Hidrotehnika d.o.o. Savska Ves i Vodogradnja d.d. Varaždin. Ugovorena vrijednost radova iznosi 7.110.463,94 kn, od čega za izgradnju sanitarne kanalizacije otpada 6.068.548,96 kn, a za izgradnju oborinske kanalizacije 1.041.914,98 kn. Za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova odabrana je tvrtka AT Consult d.o.o. Ukupno će se izvesti 6 tisuća, 505 metara sanitarne kanalizacijske mreže sa tri precrpne stanice, kapaciteta 5 l/s i 1.465 m oborinske kanalizacije, profila DN 400. Sanitarne otpadne vode transportirat će se prema kanalizacijskom sustavu Općine Donji Kraljevec, odnosno na UPOV Donji Kraljevec. Planirano financiranje radova na izgradnji sanitarne kanalizacije predviđeno je sredstvima Hrvatskih voda i Grada Preloga. Predvidivi rok za završetak provedbe svih aktivnosti na izgradnji kanalizacije Čehovec te rekonstrukciji prometnica je svibanj 2017. godine. Po izgradnji kanalizacije prići će se izgradnji pješačko – biciklističkih staza te rekonstrukciji prometnice ŽC 2033 kroz naselje Čehovec. Provedba natječaja je u tijeku. (Grad Prelog)