Hrvoje Janči

Provodimo projekte vrijedne 70 milijuna kuna, od čega 55 milijuna financiramo iz EU fondova

Gradska uprava ima 23 zaposlenika što znači da je po zaposleniku osigurano 2,4 milijuna kuna odobrenih bespovratnih sredstava. Svih ovih projekta ne bi bilo da se svi zaposlenici  grada, gradskih ustanova i tvrtki nisu aktivno uključili u pripremu dokumentacije i prijavu na natječaje. Trenutno imamo 8 prijavljenih projekata vrijednih 19 milijuna kuna za koje čekamo rezultate, a za prijavu je spremno 16 projekata ukupno vrijednih 135 milijuna kuna. Puno je toga što je potrebno napraviti u Đurđevcu i zbog toga je potrebna pravodobna priprema i određena doza kreativnosti kako bi sve naše želje i potrebe sufinancirali sredstvima iz EU, kaže gradonačelnik Janči

Grad Đurđevac posljednjih se godina isprofilirao kao jedan od uspješnijih i proaktivnijih malih gradova u zemlji, a glavni fokus im je na EU projektima, pa tako trenutno provode projekte vrijedne 70  milijuna kuna, od čega su čak 55 milijuna osigurali iz EU fondova. Uz to što potiču gospodarski razvoj, pa trenutno imaju najmanji broj nezaposlenih i najveći broj zaposlenih u zadnjih pet godina, sustavno razvijaju i svoju turističku priču čiji je cilj – postati TOP turistička destinacija kontinentalne Hrvatske. O projektima i planovima razgovarali smo s gradonačelnikom Hrvojem Jančijem.

G. Janči, kakva je 2018. bila u Gradu Đurđevcu, jeste li zadovoljni ostvarenim rezultatima i jeste li realizirali sve što ste planirali?

- U nazad godinu dana intenzivno smo radili na pripremi i provedbi projekta. Najveći uspjeh u mojem mandatu je što smo održali kontinuitet u racionalnom vođenju i upravljanju gradom kao i dinamici radova u gradu. Nismo prolazili razdoblje prilagodbe koje je uobičajeno prilikom promjene  gradonačelnika.

Koji su projekti i mjere koje ste proveli najvažniji za Grad Đurđevac i njegove stanovnike?

- Kao što je i red krenuli smo od onih najmlađih. U potpunosti je obnovljen vrtić, a vrijednost projekta bila je 4 milijuna kuna. Završeni su projekti energetskih obnova Osnovne škole i zgrade Odjela za učenike s teškoćama kao i nadogradnja škole u ukupnoj vrijednosti 10 milijuna kuna. Kroz ove projekte osigurali smo najbolje materijalne uvjete za naše najmlađe na što smo posebno ponosni. Završena je izgradnja nerazvrstane ceste Mičetinac – Čepelovac dužine 10 km, vrijednosti 7,4 milijuna kuna kao i izgradnja nogometnog stadiona na ŠRC „Vlado Leščan Duspe“, a u tijeku je rekonstrukcija glavnog i pomoćnog terena.

Zbog neizvjesnosti vremenskih uvjeta za većinu projekta je teško procijeniti koji dio će biti kad realiziran  što je manje bitno jer će svi ti projekti na kraju biti realizirani. Protekla godina je najuspješnije godina po realizaciji proračuna u povijesti Grada Đurđevca, a ove godine očekujemo još bolju realizaciju.

Grad Đurđevac izuzetno je uspješan i efikasan u povlačenju EU sredstava a nedavno smo pisali o tome da je svaki zaposlenik grada u prosjeku povukao oko tri milijuna kuna iz EU fondova. Što točno kažu brojke, koji su rezultati i koliko je tu još prostora za napredak? Kakvi su vam planovi za naredno razdoblje kad su EU fondovi u pitanju?

Uz redovne poslove i aktivnosti koje se odvijaju u gradu, priprema i provedba projekta i povlačenje sredstava su glavna aktivnost. Trenutno grad u provedbi ima 30 projekata vrijednih 70 milijuna kuna. Od navedenih 70 milijuna kuna bespovratna sredstva iznose 55 milijuna. Gradska uprava ima 23 zaposlenika što znači da je po zaposleniku osigurano 2,4 milijuna kuna odobrenih bespovratnih sredstava. Svih ovih projekta ne bi bilo da se svi zaposlenici  grada, gradskih ustanova i tvrtki nisu aktivno uključili u pripremu dokumentacije i prijavu na natječaje. Trenutno imamo 8 prijavljenih projekata vrijednih 19 milijuna kuna za koje čekamo rezultate, a za prijavu je spremno 16 projekata ukupno vrijednih 135 milijuna kuna. Puno je toga što je potrebno napraviti u Đurđevcu i zbog toga je potrebna pravodobna priprema i određena doza kreativnosti kako bi sve naše želje i potrebe sufinancirali sredstvima iz EU.

Koliko ljudi u gradskoj upravi radi na EU projektima i kako oni funkcioniraju?

- Većina ljudi u Gradskoj upravi, bez obzira na radno mjesto, radi na pripremi i provedbi EU projekta i svatko je uključen u svojem segmentu projekta, a samo pet zaposlenika isključivo radi na projektima po svim natječajima te su smješteni u zajedničkom co- working prostoru zbog razmijene informacija i suradnje. Takav model nam se pokazao najkvalitetnijim i smatram da daje najbolje rezultate.

Koji su ključni projekti koje ste ostvarili EU sredstvima?

- Izdvojio bih tri ključna projekta koji se odnose na razvoj gospodarstva u gradu, a to su Poduzetnički inkubator vrijednosti 11 milijuna kuna i izgradnju Infrastrukture u poduzetničkoj zoni vrijedne 10,8 milijuna kuna jer će se realizacijom tih projekata stvoriti preduvjeti za nova zapošljavanja u Đurđevcu. Poduzetnički inkubator pružit će podršku mladim ljudima s idejama koji tek ulaze u svijet poduzetništva dok će se opremanjem zone dobiti 23 ha spremnih za nove investitore. Treći projekt je Održivo upravljanje i povećanje atraktivnosti Đurđevačkih pijesaka vrijedan 17,3 milijuna kuna kojim će se izgraditi Posjetiteljski centar i hostel za školu u prirodi i na taj način će se dodatno osnažiti lokalni kapaciteti za razvoj turizma.

Kad će Poduzetnički inkubator biti spreman za prve poduzetnike? Zna li se već tko će biti stanari inkubatora, kakav je interes poduzetnika i što točno očekujete od samog inkubatora?

- Na površini od 750 četvornih metara smjestit će se 20 opremljenih funkcionalnih prostora u potpunosti prilagođenih potrebama poduzetnika. Inkubator je zapravo nastavak mjera iz Programa poticanja poduzetništva čime Grad Đurđevac nastoji potaknuti što više mladih poduzetnika početnika na pokretanje vlastitog posla i samozapošljavanje.

Predviđeni rok završetka radova je početak jeseni 2019., kada se očekuje da zgrada bude u potpunosti završena i opremljena te da u nju uđu prvi stanari.

Kakva je danas poduzetnička slika Đurđevca, kojim mjerama potičete poduzetnike i privlačite investitore i jeste li zadovoljni efektima? Planirate li neke nove mjere i programe na tom polju?

- Ove godine u siječnju donesene su mjere za Poticanje poduzetništva, poljoprivrede i turizma. Program poduzetništva sadrži čak 27 modula odnosno mjera koje mogu koristiti poduzetnici te 16 mjera u poljoprivredi i turizmu. Najviše korištena mjera u prošloj godini je bila sufinanciranje nabave opreme, alata i strojeva u visini 50%. Poduzetnici mogu za proizvodne djelatnosti ostvariti potporu u iznosu najviše do 35.000 kuna dok je za ostale djelatnosti moguće ostvariti najviše do 10.000 kuna. Zanimljiva je i mjera socijalnog poduzetništva koju imamo za obiteljske domove gdje se financira uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta u iznosu od 50% ukupnih ulaganja, odnosno za novoosnovane obiteljske domove iznos od 5.000 kuna po predviđenom broju kreveta za smještaj štićenika, maksimalno do 50.000 kuna. Postojeći obiteljski domovi za unapređenje smještaja mogu koristiti subvenciju za poboljšanje uvjeta postojećih kapaciteta do iznosa od 1.000 kuna po broju kreveta za smještaj štićenika.

Neke od zanimljivijih mjera su i poticanje poduzetnika za gradnju višestambenih objekata za potrebe zaposlenika, sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga, poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, subvencioniranje kamatne stope i naknade za obradu poduzetničkih kredita sufinanciranje uređenja i opremanja ugostiteljskih objekata u cilju jačanja vizualnog identiteta Grada Đurđevaca te sufinanciranje osnivanja učeničkih zadruga.

Grad Đurđevac nudi i povoljne uvjete poduzetnicima za ulaganje u poslovne zone te savjetodavnu pomoć kod pisanja projekata za sve one koji ih pišu sami. Također je predviđeno i sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU odnosno trošak konzultanta. Vijeće je već prethodno donijelo i odluku o povoljnijim cijenama za smještaj u Poduzetničkom inkubatoru za čak pet godina smještaja.

Đurđevac nastavlja s projektima i povlačenjem EU sredstava. I dalje se radi na pripremi nove projektne dokumentacije za nadolazeća razdoblja financiranja iz EU fondova kako bi se zadržao ovakav dinamičan nivo investicija i razvoja grada u budućnosti.

Što kažu brojke kada je zaposlenost u pitanju?

- Danas u gradu ima najveći broj zaposlenih i najmanji broj nezaposlenih osoba u nazad pet godina na području Grada Đurđevca prema službenim evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s čime možemo biti iznimno zadovoljni jer to dokazuje da u gradu raste gospodarska aktivnost. Prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na području Grada Đurđevca 2013. je bilo 884 nezaposlenih osoba, ta brojka iz godine u godinu je sve manja - 2014. – 667., 2015.- 592., 2016.- 411, i 2017.- 301, a na kraju 2018. prijavljeno je bilo 198 nezaposlenih.  Evidentno je da područje Đurđevca bilježi pad nezaposlenosti odnosno trend povećanja gospodarske aktivnosti pri čemu se zapošljava sve više osoba. Također u najavi imamo još nekoliko većih poduzetničkih investicijama te već sad poduzetnici traže specijaliziranu radnu snage za pojedine djelatnosti.

Krenuli ste s POS programom, prva zgrada već se gradi, planirate i drugu. Koji je model u pitanju, na koji način se grad uključio u ovaj projekt i kakav je interes mladih za ove stanove?

- Ovo je još jedan korak za ostvarenje krajnjeg cilja ostanka ljudi u našem kraju. Grad je osigurao zemljište, oslobodio plaćanja komunalnog doprinosa i osigurao priključke kako bi cijena stana za buduće stanare bila povoljnija. Imamo predviđene tri parcele za tri zgrade, a već primamo prijave i za drugu zgradu. Čim prva zgrada bude u potpunosti gotova i ljudi vide kako to zapravo treba izgledati vjerujem da ćemo već u prvom danu od objave natječaja za drugu zgradu istu i popuniti. Naš grad kao idealno mjesto za život prepoznaje sve više ljudi koji dolaze raditi u tvrtke na našem području, stoga nastavljamo s ovim projektom i već smo naručili projektnu dokumentaciju za drugu zgradu.

APN će budućim stanarima predati ključeve već u lipnju 2019. godine za kad je predviđeno i useljenje. Grad Đurđevac je prepoznao veliki interes i potrebu mladih obitelji za stambenim prostorom na području grada, te je pokrenuo izradu projektne dokumentacije za izgradnju još jedne višestambene zgrade na Radničkoj cesti.

Kojim još mjerama pomažete mlade obitelji i kakvi su efekti, kakva je demografska slika Đurđevca? Koliko se u Đurđevcu osjeti trend iseljavanja mladih i koliko Grad može učiniti da ih zadrži?

Grad Đurđevac najviše ulaže u najmlađe, riješeno je pitanje materijalnih uvjeta u vrtiću i školi, dok je kroz EU projekt Maslačak za sve vrijednosti 5 milijuna kuna u potpunosti financiran u EU osigurano je podizanje standarda i u vrtiću. U Osnovnoj školi je završen projekt poboljšanja materijalnih uvjeta vrijedan 10 milijuna kuna, a kroz projekt produženog boravka kojega pohađaju 63 učenika osigurava se kvalitetan rad s djecom čiji roditelji rade u dvije smijene te nemaju baka servis. Završava se projekt ŠRC-a, osigurano je korištenje dvije sportske dvorane za sve članice Zajednice sportova Grada Đurđevca i prijavljen je projekt izgradnje novih teniskih terena čime bi se osigurala potrebna sportska infrastruktura za bavljenje sportom onih najmlađih. Cilj nam je osigurati najbolje uvjete za našu djecu kako bi njihove obitelji ovdje ostale i gradile svoju budućnost. Đurđevac, kao i ostatak Hrvatske, nije zaobiđen po pitanju iseljavanja međutim zbog sve većeg broja novootvorenih radnih mjesta dolaze nam obitelji iz drugih krajeva lijepe naše.

Grad Đurđevac posljednjih se godina, otkako je upravljanje preuzeo Vaš prethodnik Željko Lacković, etablirao kao jedan od najštedljivijih Gradova u zemlji, a pogotovo kad su u pitanju službena putovanja i putni troškovi. Jeste li još uvijek u tom režimu i kako stoje gradske financije?

- Grad je financijski stabilan. Sredstva se troše racionalno i namjenski te se i dalje koristi princip objedinjene javne nabave za Grad, gradske ustanove i tvrtke, a sve kako bi se dobili što povoljniji uvjeti na tržištu. Grad, gradske ustanove i tvrtke posluju pozitivno, redovno i pravodobno izvršavaju svoje obveze i mi smo primjer kako jedna sređena jedinica lokalne samouprave može dobro funkcionirati.

Po pitanju službenih putovanja i putnih troškova nemamo izdavanja, odnosno ja za sva službena putovanja koristim osobni automobil, ne isplaćujem si putne troškove i dnevnice te koristim svoj privatni mobitel kao što je to radio i moj prethodnik tako da je trend štednje nastavljen. 

Posljednjih nekoliko godina Đurđevac se pretvara u super atraktivnu turističku destinacija, počevši od Sahare i deva, Picokijade, pa do svjetskih izložbi u Muzeju... Koliko ste Vi zadovoljni razvojem turističke priče u Đurđevcu i što kažu brojke, koliko turista privlačite?

- Đurđevac želi biti TOP turistička destinacija kontinentalnog dijela Hrvatske. Kako bi to postigli moramo imati ispunjena tri segmenta. Prvi je kulturni sadržaj koji ostvarujemo kroz našu kulturnu baštinu i bogate sadržaje u Muzeju, Interpretacijskom centu Picokijade i Hrvatskoj Sahari. Prošle godine bilježimo rekordnu posjećenost od oko 16 tisuća posjeta što možemo zahvaliti izložbi Pabla Picassa, za vrijeme Adventa zbog izložbi Marca Chagalla te zbog činjenice da je Đurđevački advent bio službeni partner najboljem adventu u Europi – Zagrebačkom.

Drugi segment kontinentalnog turizma je eno i gastro priča koju ostvarujemo kroz manifestacije u našoj utvrdu Starom gradu i u suradnji s našim proizvođačima. Treći je lokalni doživljaj koji ostvarujemo kroz Podravinoteku koja okuplja 20-ak domaćih proizvođača koji zajednički nastupaju na manifestacijama te na taj način prezentiraju i prodaju svoje proizvode.  Želja nam je da svaki posjetitelj koji dođe u Đurđevac uživa u stvarima koje su nama normalne i svakodnevne, a to su domaći proizvodi, prekrasna priroda i boravak u jednoj od 2.000 klijeti s područja grada.

Koji su vam točno ciljevi i daljnji planovi kada je turizam u pitanju?

- Planiramo i dalje razvijati kontinentalni turizam kroz ponudu kulturnih i prirodnih sadržaja. Posebno se u narednom razdoblju planiramo posvetiti razvoju zdravstvenog turizma koji je najbrže rastuća grana turizma u Hrvatskoj, a ti turisti su ujedno i najbolji potrošači.

Uvelike raste broj smještajnih kapaciteta u Đurđevačkom vinogorju zahvaljujući poticajnim mjerama Grada Đurđevca gdje se sufinancira registracija smještajnih kapaciteta, registracija dodatnih kreveta, noćenja, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno za one koji se bave turizmom na OPG-u i ulaganje u dodatne sadržaje i opremu za bavljenje turizmom.

Ovo je dobra prilika da se najavi nova izložba svjetski poznatog umjetnika u Đurđevcu, ovog puta to je izložba Salvadora Dalija Recepti za besmrtnost koja obuhvaća 123 dijela poznatog umjetnika. Izložba će biti otvorena od do pa ovim putem pozivam sve da dođu u Đurđevac. (gradonačelnik.hr/Marija Pulić Drljača)

 

intervju, hrvoje janči, đurđevac