Prvo reciklažno dvorište i nova kazeta za odlaganje otpada u Vukovaru

Ulaganje Grada Vukovara komunalnu infrastrukturu, zaštitu okoliša i energetsku obnovu zgrada, od iznimne su važnosti za Grad Vukovar, a projekti koji se provode u tome dijelu čine Grad Vukovar jednim od najaktivnijih gradova u Hrvatskoj. Posebno je za istaknuti da Grad Vukovar u suradnji sa gradskim tvrtkama za svoje projekte uspješno ostvaruje sufinanciranje europskih i nacionalnih fondova, što daje dodatnu vrijednost i važnost svim provedbenim projektima.
Još jedan u nizu projekata Grada Vukovara i tvrtke Komunalac d.o.o. iz sektora zaštite okoliša je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta „Petrovačka dola“, koje su 22. srpnja 2016. godine prikladno otvorili gradonačelnik Ivan Penava, zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček i načelnica sektora za zaštitu okoliša u Fondu za zaštitu okoliša i ienergetsku učinkovitost Aleksandra Čićić.
„Ovo je investicija kojom smo, uz ispunjavanje zakonskih normi i regulativa koje smo prihvatili ulaskom u EU, omogućili našim sugrađanima da na istome mogu besplatno odložiti preko 40 vrsti problematičnog otpada koji nastaje u domaćinstvima kao što su baterije, gume, akumulatori, lijekovi, električna oprema, toneri i sl. Tako uz već postojeću ekološku osviještenost naših sugrađana, razvrstavanjem otpada moći će dati i dodatni osobni doprinos za ljepši, čišći i zdraviji život u našem gradu. Investicija je vrijedna gotovo 1.900.000 kn od čega je 80% sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok preostali iznos financira Grad Vukovar”, istaknuo je gradonačelnik Ivan Penava, te je najavio i izgradnju drugog reciklažnog dvorišta u Vukovaru.
Načelnica sektora za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić pohvalila je Grad Vukovar i tvrtku Komunalac rekavši kako su vrlo aktivni i da su njihovi projekti jedni od boljih u RH. “Fond će i dalje podržavati sve projekte koji se odnose na gospodarenje otpadom, odnosno zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a Grad Vukovar nam je uistinu dobar partner i suradnja je jako dobra”, rekla je Čilić.
Prije službenog otvorenja reciklažnog dvorišta, direktor Komunalca d.o.o., Igor Štrangarević upoznao je nazočne s projektom izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta te trenutnim tijekom radova na sanaciji odlagališta otpada. “Sanacija odlagališta još je jedan od provedbenih projekata Grada Vukovara čija je ukupna procijenjena vrijednost 11 milijuna kuna, od čega 90%  sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sanacija podrazumijeva zatvaranje postojeće kazete za odlaganje otpada, izgradnju prometnica oko odlagališta otpada, izgradnju obodnih kanala, sabirnog bazena i druge popratne sadržaje. Uz novoizgrađenu kazetu za odlaganje otpada te reciklažno dvorište, na lokaciji odlagalištu otpada planirana je i izgradnja sortirnice te kompostane otpada, kao i obrada građevinskog otpada”, rekao je Štrangarević.
Otvorenju reciklažnog dvorišta nazočio je i pomoćnik Ministra fonda za regionalni razvoj i fondova europske unije, Davor Huška. (Grad Vukovar)