Pula: Bivšim radnicima Uljanika omogućena odgoda plaćanja i obročna otplata duga

Bivšim radnicima Uljanik Grupe koji imaju prebivalište na području Pule, omogućena je odgoda plaćanja i obročna otplata duga po osnovi javnih davanja u ustanovama i trgovačkim društvima čiji je osnivač Grad Pula kao i isporuke pojedinih komunalnih usluga.

Ovom mjerom pruža se potpora bivšim radnicima Uljanik Grupe zbog nemogućnosti podmirenja njihovih obaveza izazvanih nepovoljnim socijalnim okolnostima nastalih uslijed provođenja stečajnih postupaka nad trgovačkim društvima u sastavu Uljanik Grupe u kojima su bili zaposleni.

Potpora bivšim radnicima Uljanik Grupe, na zahtjev dužnika, pružit će se odgodom plaćanja duga i obročnom otplatom duga, a odnosi se na dugove i potraživanja nastale s osnove vodnih usluga s pripadajućim naknadama, javne usluge opskrbe prirodnim plinom, usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, komunalne naknade, usluga dječjih vrtića u ustanovama čiji je osnivač Grad Pula te usluge školske marende i produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Pula.

„Ovo je još jedna konkretna mjera s kojom želimo pomoći u ovoj teškoj situaciji našim sugrađanima, bivšim nezaposlenim radnicima Uljanika i njihovim obiteljima koji zbog trenutne situacije ne mogu podmiriti svoje obaveze. Podsjetit ću samo da Grad Pula ima posebno Povjerenstvo za pomoć i savjetovanje svim radnicima Uljanika o mogućnostima njihovog daljnjeg zapošljavanja, organizirali smo Sajam poslova, dostupna su i bespovratna financijska sredstva za poduzetnike kako bi im olakšali poslovanje, a među najvažnijim mjerama ističu se sredstava za sva novoosnovana poduzeća, zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje. Radnicima Uljanika na raspolaganju je i niz konkretnih mjera pomoći poput jednokratnih novčanih pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, subvencije nabavke školskih udžbenika i niz drugih. Dakle, radnicima želimo maksimalno pomoći u periodu savladavanja financijskih teškoća“, istaknuo je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Plaćanje duga može se odgoditi do 1. svibnja 2020. godine za dugovanja koja se odnose na 2019. godinu te se u tom razdoblju neće poduzimati mjere prisilne naplate, a do navedenog datuma neće se obračunavati zatezne kamate za dugovanja. Iznimno, za dugovanja nastala s osnove komunalne naknade, na odgodu naplate dugovanja primijenit će se odredbe Općeg poreznog zakona prema kojem se vrši naplata tog javnog davanja.

Obročna otplata duga može se odobriti u vidu otplate duga u obrocima za razdoblje do najduže 1 godine od dana proglašenja stečaja društva. Za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu nezaposleni, bivši radnici Uljanik grupe  mogu dostaviti na posebnom obrascu (koji se nalazi u prilogu). Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Pule putem Pisarnice Grada Pule, Stara tržnica 1, osobno ili preporučenom poštom, odnosno elektronskim putem e-maila: pisarnica@pula.hr, do 31. kolovoza 2019. godine. (Grad Pula)