Pula: 27 milijuna kuna za projekte iz Europskog socijalnog fonda

Kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ Urbanom području Pula alocirano je 27 milijuna kuna za projekte iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Riječ je bespovratnim novčanim sredstvima kojima su obuhvaćeni prioriteti u vidu zapošljivosti, socijalne uključenosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

„ITU mehanizam ima ogroman razvojni potencijal za urbano područje i kada je riječ o ESF projektima koji će polučiti jedan sveobuhvatan rast i razvoj društva te omogućiti dodatno podizanje standarda i kvalitete življenja stanovnika cijelog područja. Radi se o projektima koji mogu biti financirani u 100 postotnom iznosu što predstavlja dodatnu vrijednost pri povlačenju spomenutih bespovratnih sredstava. Naša je intencija maksimalno iskoristiti sve izvore financiranja koji su nam dostupni, a kojima se dodatno ne opterećuje proračun“, istaknuo je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Alokacijom od 27 milijuna kuna za svaki od prioriteta definirani su specifični ciljevi za koje su u pripremi projekti koji mogu biti financirani u svom punom iznosu, u omjeru 85:15, s time da je 85 posto sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Alocirana sredstva raspoređena su unutar pet specifičnih ciljeva, a to su: povećanje za zaposlenosti i brze integracije mladih osoba koje nisu zaposlene, u obrazovanju ili osposobljavanju na tržište rada, borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti promicanjem tržišta rada i socijalnog uključivanja ranjivih skupina te borba protiv svih oblika diskriminacije, poboljšanje pristupa visokokvalitetnim uslugama socijalne skrbi, uključujući i podršku za prijelaz s institucionalne na skrb u zajednici, poboljšanje kvalitete i relevantnosti sustava obrazovanja odraslih te unapređenje vještina i kompetencija odraslih i na kraju, modernizacija i podizanje kvalitete srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem povećanja zapošljivosti učenika, kao i mogućnost za daljnje obrazovanje.

Na potencijalnim prijaviteljima je da pripreme konkretne projekte prema pozivima na dostavu projektnih prijedloga koje će raspisati Ministarstvo rada i mirovinskog sustava pritom uzimajući u obzir prihvatljive aktivnosti, tipove troškova, ciljane skupine te ostale obavezne indikatore kao i stavku integriranosti. Naime, opći cilj ITU mehanizma je da se ključni projekti s urbanog područja  financiraju kombinacijom različitih EU fondova, uz mogućnost integriranja infrastrukturnih i „soft“ projekata kojima se osigurava sadržaj obnovljenoj infrastrukturi. Stoga, akcent je stavljen na integriranost ESF projekata sa projektima koji će se financirati u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda čime se značajnije doprinosi održivom urbanom razvoju te kvalitetnijoj realizaciji aktivnosti u sklopu ITU mehanizam koji zagovara teritorijalni, a ne sektorski pristup. Provođenjem integriranih aktivnosti prepoznatih u okviru Strategije razvoja urbanog područja jača se uloga gradova i ostalih središta urbanog područja. (Grad Pula)