Pula: Građani putem tribina izravno sudjeluju u izradi proračuna za 2017.

Grad Pula tradicionalno organizira javne tribine po svim gradskim mjesnim odborima putem kojih će građani u izravnom dijalogu s predstavnicima Grada moći sudjelovati kreiranju transparentnog prijedloga proračuna za 2017. godinu. Na taj način svi zainteresirani građani moći će iznijeti svoje sugestije, mišljenja i prijedloge koji će se sukladno mogućnostima uvrstiti u Proračun za 2017. godinu.

Kao jedna od najtransparentnijih i najotvorenijih gradskih uprava u Hrvatskoj, Pula svojim građanima omogućuje da se o gradskom proračunu upoznaju i putem nove usluge e-Proračunkoja omogućava  interakciju u procesu donošenja proračuna na jednostavan način korištenjem alata koje pružaju suvremene informatičke tehnologije. Pored e-Proračuna, građani mogu sudjelovati u kreiranju proračuna i putem e-Konzultacija, a o najvažnijem gradskom dokumentu građani se mogu informirati i putem brošure Proračun u malom kojega Grad Pula svake godine distribuira svojim sugrađanima s ciljem informiranja o najvažnijim stavkama proračuna kao i smjernicama razvoja grada u tekućoj godini. Jednostavnim pregledom gradskog proračuna građani na jednom mjestu mogu dobiti transparentnu informaciju o tome kako se troši gradski novac u pulskoj Gradskoj upravi.

Grad Pula, praksu zajedničkog kreiranja proračuna  nastavit će provoditi i ubuduće jer jedino dijalogom, izravnim kontaktom i transparentnim načinom vođenja grada može se izraditi kvalitetniji proračun, a mogu se realizirati i strateški projekti koji u konačnici dodatno podižu kvalitetu života u Puli.

Putem različitih kanala komunikacije, građani su se protekle godine aktivno uključili u kreiranje proračuna i dostavili su kvalitetne prijedloge, a čak 75 posto njih uvršteno je u ovogodišnji proračun.  

Prva tribina održat će se u utorak 27. rujna za mjesne odbore Stari Grad, Arena i Monte Zaro u 16,30, a potom u 18,30 za mjesni odbor Vidikovac i Nova Veruda. U srijedu 28. rujna u 16,30 na rasporedu je mjesni odbor Veruda, a u 18,30 mjesni odbor Stoja i Sv. Polikarp-Sisplac. 4. listopada u 16,30 okupit će se stanovnici mjesnih odbora Valdebek i Busoler, a u 18,30 Gregovice, Kaštanjera i Monvidala. Posljednja tribina održat će se u srijedu 5. listopada u 16,30 za mjesni odbor Štinjan i u 18,30 za mjesne odbore Šijana i Veli Vrh.

Ovim putem pozivaju se građani da se u što većem broju odazovu na javne tribine o izradi proračuna, a raspored održavanja tribina po mjesnim odborima detaljno je razrađen u tablici:

DATUM SAT MJESNI ODBOR MJESTO
27.09. UTORAK 16,30 Stari Grad, Arena, Monte Zaro Gradska vijećnica, Trg Foum 1
18,30 Vidikovac, Nova Veruda Voltićeva 1
28.09. SRIJEDA 16,30 Veruda Banovčeva 4 i 6
18,30 Stoja, Sv. Polikarp-Sisplac Letisova 1
04.10. UTORAK 16,30 Valdebek, Busoler Šišanska 25A
18,30 Gregovica, Kaštanjer, Monvidal Kaštanjer 10
05.10. SRIJEDA 16,30 Štinjan Selo 2
18,30 Šijana, Veli Vrh OŠ Veli Vrh, Brunjakova 5

(Grad Pula)