Pula: Grad sa sto tisuća kuna sufinancira zamjenu i zbrinjavanje azbestnih krovova

Od danas, srijede 17. listopada 2018. godine počinje teći rok za raspisani javni poziv Grada Pule za dostavu prijava za sufinanciranje zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja azbestnih ploča s lokacija na području grada Pule. Naime, Grad Pula će zamjenu krovnog pokrova koji sadrži azbest sufinancirati bespovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 100,00 kn/m2 uklonjenog i zamijenjenog azbestnog krovnog pokrova, do maksimalno 10.000,00 kuna po prijavi te u iznosu od 2,5 kn/kg za zbrinjavanje (odvoz) azbestnih ploča, do maksimalno 5.000,00 kuna po prijavi. Za ovu namjenu u proračunu je osigurano 100 tisuća kuna, a u Gradu nam kažu da će nova sredstva biti osigurana i u proračunu za iduću godinu. 

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava Grada Pule za zamjenu krovnih pokrova koji sadrži azbest može ostvariti svaka fizička osoba, vlasnik/suvlasnik, odnosno upravitelj zgrade na zahtjev suvlasnika/upravitelja zgrade koja se nalazi na području grada Pule, a za zbrinjavanje azbestnih ploča može se prijaviti svaka fizička osoba, vlasnik/suvlasnik jedne katastarske čestice na području grada Pule na kojoj se nalaze azbestne ploče koje su spremne za zbrinjavanje, odnosno za odvoz.

Za zamjenu krovnih pokrova koji sadrže azbest može se prijaviti samo objekt – zgradu izgrađenu na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, odnosno građevinu koja je prema navedenom Zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednačena.

Za zbrinjavanje (odvoz) azbestnih ploča, azbestne ploče moraju biti pripremljene za zbrinjavanje, odnosno moraju biti izdvojene iz dotrajalih dijelova građevine koja sadrži ili je sadržavala azbest, posložene u pravilne oblike, prekrivene, omotane odgovarajućom folijom ili na drugi odgovarajući način i spremne za preuzimanje od strane ovlaštenog sakupljača.

Svaki podnositelj može podnijeti najviše jednu prijavu za jednu zgradu ili najviše jednu prijavu za zbrinjavanje azbestnih ploča spremnih za zbrinjavanje.

Predmet javnog poziva nisu zgrade čija je gradnja u tijeku ili za koje je pokrenut postupak legalizacije sve do okončanja postupka.

Prijavu je moguće podnijeti u pisanom obliku putem pošte ili neposredno u Pisarnici Grada Pule na adresi Stara tržnica 1, 52100 Pula.

Javni poziv otvoren je od srijede, 17. listopada 2018. godine pa sve do raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava. (gradonačelnik.hr)