Pula: Iznos paušalnog poreza ostaje 300 kuna

Grad Pula je od 3. do 20. siječnja ove godine proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza. 

Prema novim izmjenama Zakona o porezu na dohodak, obveza je predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da donese odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1.500,00 kuna. 

Za 2019. godinu odluku o visini paušalnog poreza sva predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, pa tako i Gradsko vijeće Grada Pule, obvezna su donijeti do 31. siječnja 2019. godine. Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu iznosila bi 750,00 kuna.

Grad Pula predložio je iznos paušalnog poreza po krevetu za iznajmljivače istovjetan dosadašnjem, odnosno u iznosu od 300,00 kuna te se isti ne povećava. Upravo kako bi se zadržalo postojeće stanje i kako se ne bi povećalo porezno opterećenje građana koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova predloženo je donošenje Odluke o visini paušalnog poreza u dosadašnjim iznosima. (Grad Pula)