Pula: Još 2,8 milijuna kuna za uređenje plaže na Hidrobazi

Šljunčana i moderno uređena plaža za Hidrobazi već je dvije godine za redom nezaobilazna ljetna destinacija brojnih Puležana, posebice Štinjanaca, ali i sve većeg broja gostiju u posjetu Puli. 
Za dostizanje statusa jedne od najatraktivnijih plaža na području grada, od 2016. godine do sada, u plažu je uloženo oko 9 milijuna kuna, što uz same radove uključuje i izradu projektne dokumentacije, nadzor, ispitivanja i ostalo, od čega je Grad Pula izdvojio gotovo 6,5 milijuna kuna, a ostatak bespovratnih sredstava dobiven je od strane Ministarstva turizma Temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture.

Dragulj smješten nasuprot Brijuna nastavlja se dodatno uređivati, a u novim sadržajima posjetitelji će imati priliku uživati već ove turističke sezone. Igrališta za odbojku, mali nogomet ili badminton na pijesku, tri sanitarna čvora i tuševi te uređena interna komunikacija spremno će dočekati ovogodišnje posjetitelje. Vrijednost ove faze radova iznosi oko 2,8 milijuna kuna, od čega su 400 tisuća kuna bespovratna  sredstva Ministarstva turizma. Radovi uređenja bloka sportskih igrališta u zoni plaže započinju u narednim danima,  a započeli su i radovi na pripremi trase za izgradnju vodovodne mreže radi spoja Hidrobaze i lučice. Vrijednost radova izgradnje vodovodne mreže u dužini od 590 metara, kojih je naručitelj Vodovod Pula d.o.o. a izvođač Vodotehnika d.d., iznosi 850.136,82 kuna. 

Inače, s pulskim društvom Cesta d.o.o., izabranim kao najpovoljniji ponuditelj na provedenom javnom natječaju za izvođača radova, potpisan je okvirni sporazum vrijedan nešto više od 11 milijuna kuna s uključenim PDV-om za cjelokupni nastavak uređenja plaže po svim fazama.

Podsjetimo, plaža na Hidrobazi uređuje se u kontinuitetu od 2016. godine kada je uređen obalni dio zahvata, odnosno centralni dio plaže, izgrađena su tri stabilizacijska pera sa školjerama čime je plaža zaštićena od jakih udara valova te je osigurano zadržavanje nasipanog šljunčanog materijala na plaži. Plaža je potpunosti prilagođena osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti izvedbom rampa i sunčališta za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kao i svlačionica te je postavljena ostala  urbana oprema. Centralni prolaz  je asfaltiran a uređen je i okolni prostor za pristup vozilima. Sljedećom fazom izvedenom u 2017. godini uređen je ostatak obalne fronte plaže u obuhvatu od 224 metara s jedne i 248 metara s druge strane od centralnog dijela plaže. Uređeno je još jedno pero sa školjerom a na prvih 90 metara plaže,  uz štinjansku lučicu, izgrađena je riva te je uređena šetnica. Postavljene su dodatno još dvije kabine za presvlačenje te je uklonjena ograda prema Valbandonu kako bi posjetitelji imali kontinuitet nesmetanog kretanja cijelim obalnim pojasom.

Prema usvojenom Regionalnom programu uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji plaža na Hidrobazi tematizirana je kao plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima te je cjelokupna izgradnja i uređenje usmjereno ka potpunoj realizaciji ciljeva zadanih tematizacijom. Novim sadržajima obogaćen prostor dostupan je svim dobnim skupinama, a sama lokacija postaje cjelogodišnja destinacija za šetnje, boravak, rekreaciju i druge aktivnosti na otvorenom. (Grad Pula)