Pula: Nikad veći interes za obnovu pročelja i krovova zgrada

Građani grada Pule prepoznali su kvalitetan rad gradske uprave i ključne prednosti uključivanja u projekt Dolcevita kroz koji se sufinanciraju radovi obnove građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada. U korist tome svjedoče ukupno 32 prijave koje su zaprimljene u samo prva dva mjeseca otkako je raspisan javni poziv za novi ciklus projekta Dolcevita, pri čemu je najveći broj prijava pristigao za Zonu prioriteta. Riječ je o području koje obuhvaća Trg Portaratu, Ulicu Sergijevaca, Clerisseauovu ulicu, Danteov trg, Forum, Trg Stare tržnice, Prolaz sv. Nikole, Flaciusovu ulicu, Kapitolinski trg, Kandlerovu ulicu, Carrarinu i Amfiteatarsku ulicu, trg Ozad Arene, Istarsku, Scalierovu i Flavijevsku ulicu, Giardine te Flanatičku i Fontičku ulicu.

Jedna od najvidljivijih lokacija je i Kapitolinski trg za koji je Grad već sada zaprimio 3 prijave, čime će se u potpunosti urediti ova iznimno značajna lokacija neposredno do glavnog gradskog trga Forum i Augustovog hrama. Na spomenutoj su lokaciji ranije već uređena pročelja zgrada na kućnim brojevima 1, 7 i 10.

„Veseli me želja Turističke zajednice grada Pule da se uključi u sufinanciranje uređenja pročelja na Kapitolinskom trgu koji je iznimno frekventan tijekom cijele godine, a posebice u razdoblju turističke sezone. Upravo kako bismo dodatno uljepšali vizuru našeg grada, potrebno je da svojim angažmanom doprinesemo još boljim rezultatima ovog veoma značajnog gradskog projekta“,istaknuo je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

„Obnova starogradske jezgre dugoročan je proces koji zahtijeva kvalitetnu suradnju Upravitelja nekretnina, gradskih službi, Konzervatorskog odijela i samih suvlasnika zgrada u sinergiji s brojnim uslužnim djelatnostima u starogradskoj jezgri našega grada“, naglasio je za pročelnik Ureda Grada i direktor Castrum Pula 97, Aleksandar Matić.

Zahtjevi za obnovu pročelja pristigli su i za zgrade u Flaciusovoj ulici, Ulici Sergijevaca, Flanatičkoj ulici, Ulici Giardini, Istarskoj ulici, Flavijevskoj ulici, Scalierovoj ulici i Kandlerovoj ulici koje povezuju trg Forum s Amfiteatrom. Riječ je o najznačajnijem turističkom koridoru koji je bogat povijesnim znamenitostima i koji predstavlja žilu kucavicu starogradske jezgre. Zahvaljujući projektu Dolcevita, Grad Pula još jednom pokazuje kako se, nakon polaganja komunalne infrastrukture od presudne važnosti za građane Pule, na kvalitetan način vodi briga o izgledu i uređenosti starogradske jezgre tri tisuće godina staroga grada.

„Već dugi niz godina kontinuirano ulažemo u cjelokupnu gradsku infrastrukturu kako bismo postavili temelje za daljnji uspješni razvoj našega grada, pri čemu se svakako ističu projekti plinofikacije i kanalizacijske mreže. Brinemo se i za uređenje i izgled našega grada, pri čemu posebnu pažnju posvećujemo uređenju gradskih parkova i pročelja kako bismo svojim sugrađanima i gostima stvorili još ljepše i za život ugodnije okružje“, naglasio je gradonačelnik.

Pri kraju je i rekonstrukcija De Villeovog uspona koji će uz novo ruho kamenog opločenja potonjom obnovom pročelja, za sada prijavljenih dviju zgrada tik do muzejsko - galerijskog prostora Sveta Srca, prikladno estetski zaokružiti cjelinu zone.

Za sufinanciranje radova obnove građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada, korisnici putem projekta „Dolcevita“ mogu ostvariti pravo na sufinanciranje u iznosu do 50 posto opravdanih troškova ulaganja, odnosno maksimalno 100.000,00 kuna po pojedinoj građevini ukoliko je građevina smještena u Zoni prioriteta. Ukoliko je riječ o građevini smještenoj izvan Zone prioriteta, a nalazi se unutar područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule, može se ostvariti pravo na sufinanciranje u iznosu do 75.000,00 kuna. Također, korisnik može ostvariti i pravo na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u iznosu do 50 posto opravdanih troškova ulaganja, a maksimalno do 4.000,00 kuna. Sufinanciranje se može ostvariti i u slučaju energetske obnove za provedbu energetskog pregleda i izradu energetskog certifikata građevine u iznosu do 50 posto opravdanih troškova ulaganja, maksimalno do 4.000,00 kuna.

Nadalje, dodatno sufinanciranje u iznosu od 100 posto opravdanih troškova ulaganja, a najviše do 50.000,00 kuna korisnik može ostvariti prema posebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli za konzervatorsko-restauratorske i slične radove.

"U Zoni prioriteta, Grad Pula je vlasnik većeg broja poslovnih prostora u prizemlju zgrada te će, osim fiksnog udjela kroz Dolcevitu koji može iznositi do 158 tisuća kuna, u investiciji sudjelovati i putem suvlasničkog udjela u građevini. Raspon izdvajanja Grada Pule, putem suvlasničkog udjela,na taj način može biti od nekoliko desetaka tisuća kuna, pa i do preko 100 tisuća kuna, ovisno o vrsti radova i veličini same građevine. Vjerujemo kako ćemo i na ovaj način svim zainteresiranim sugrađanima zasigurno olakšati odluku o pokretanju obnove",  zaključio je Matić.

Budući da je Pula sve posjećenija i poželjnija turistička destinacija, sa znatnim povećanjem broja dolazaka i noćenja turista, povećanim aktivnostima ugostitelja, odnosno cjelokupnog turističkog sektora, radovi obnove pročelja planiraju započeti nakon završetka turističke sezone. Na ovaj način žele se spriječiti negativni utjecaji na turističku djelatnost, do kada će i Upravitelji nekretnina provesti postupak izbora izvođača radova i druge pripreme radove. (Grad Pula)