Pula: Pokrenuto savjetovanje o izradi Plana gospodarenja otpadom

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom te Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, Grad Pula provodi savjetovanje s javnošću, odnosno e-Konzultacije s ciljem izrade Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Savjetovanje s javnošću provodi se do 19. ožujka 2018. godine, a tijekom trajanja javnog uvida, javnosti je omogućen uvid u cjeloviti prijedlog Plana gospodarenja otpadom na internetskoj stranici Grada Pule www.pula.hr. Svi zainteresirani građani svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe, mogu uputiti na nekoliko načina:

  • poštanskom dostavom na adresu: Grad Pula-Pola,  Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i imovinu,  Forum 2, 52100 Pula
  • putem pisarnice Grada Pule,  Polanijev prolaz 2, s naznakom: „PGO Pula“
  • elektronskom poštom na adresu pu@pula.hr

Nakon integriranja rezultata informiranja javnosti i savjetovanja s javnošću,  Konačni prijedlog Plana  će se po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Upravnog odjela  za održivi razvoj Istarske županije, uputiti Gradskom vijeću Grada Pule na donošenje. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani neće se razmatrati.

Više informacija o Planu gospodarenja otpadom te sve prateće dokumente možete pronaći na web stranici Grada Pule www.pula.hr u rubrici e-Konzultacije.

(pula.hr)