Pula: Potraživanja se svake godine smanjuju za gotovo 10 milijuna kuna

Prema podacima godišnjeg izvještaja za 2017. godinu o stanju nenaplaćenih dospjelih potraživanja koje je Grad Pula danas objavio na službenim web stranicama, dug građana i pravnih osoba po izvornim prihodima prema Gradu Puli, komunalnim trgovačkim društvima i javnim ustanovama, u odnosu na izvješće iz 2016. godine, smanjen je za 8 posto, odnosno sa 126,5 milijuna kuna na 116,7 milijuna kuna.

Na dan 31. prosinac 2017. godine, ukupna potraživanja prema Gradu Puli iznose 86,6 milijuna kuna, a ako se tom iznosu odbije 7,9 milijuna kuna naknade za uređenje voda i PDV koja nisu prihod Grada, ukupna dospjela potraživanja Grada Pule iznose 78,7 milijuna kuna. Ovaj iznos Gradu duguje 14.904 građana, u iznosu od 37.3 milijuna kuna, dok 1.429 pravnih osoba duguje 41,4 milijuna kuna.

 „Smanjivanje potraživanja prema Gradu rezultat je dobro organiziranog, sustavnog i efikasnog sustava naplate, a samo u proteklih godinu dana Grad Pula uspio je smanjiti svoja potraživanja za 9,8 milijuna kuna. Podsjećam i na to kako je s ciljem brže i efikasnije naplate potraživanja, 2010. godine formiran Tim za dospjela, a nenaplaćena potraživanja koji je do danas taj dug smanjio za 71,4  milijuna kuna. Pojednostavljenim rječnikom - dug se svake godine smanjuje za oko 10 milijuna kuna,“ ističe pročelnik Ureda Grada Pule Aleksandar Matić.

Građani i pravne osobe, uz dugovanja prema Gradu Puli, s 31. prosincem 2017. godine duguju i tvrtkama u vlasništvu Grada 53,5 milijuna kuna, a javnim ustanovama 1,4 milijuna kuna. Kada se od dospjelih potraživanja u poslovnim knjigama trgovačkih društava odbije 17 milijuna kuna prolaznih stavki, fizičke i pravne osobe duguju pulskim trgovačkim društvima za njihove izvorne prihode 36,5 milijuna kuna. Prolazne stavke su, primjerice, potraživanja sredstava kroz naknade za izgradnju komunalne infrastrukture koja nisu prihodi trgovačkih društva koja ih prikupljaju putem svojih računa, kako za druga komunalne tvrtke tako i za tvrtke izvan sustava Grada Pule.

Podaci se objavljuju zbirno i bez navođenja podatka o dužnicima budući da je Ministarstvo financija stava da prema odredbama Općeg poreznog zakona jedinice lokalne samouprave nisu ovlaštene objavljivati popis dospjelih i nenaplaćenih dugova u drugom obliku.

(pula.hr)