Pula: Trećina proračuna za obrazovanje, sport i socijalu

Grad Pula iz godine u godinu radi na uređenju svoje okoline, pa se tako čak polovica proračuna za 2017. planira uložiti za projekte uređenja, pri čemu se vodi računa o željama građana. Uz kapitalne projekte, uređenje Trga kralja Tomislava na Verudi i rekonstrukciju Palladiove ulice, započet će gradnja bazena, proširit će se Pulska obilaznica, te se planira napraviti novo sportsko igralište

Prijedlog proračuna Grada Pule za 2017. godinu planiran je u iznosu od 420.469.063 kune, od čega je najveći dio, čak 50 posto sredstava, planirano upravo za Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu s najvećim stavkama u Programima izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture. Gotovo trećina gradskog proračuna izdvojit će se pak za Upravni odjel za društvene djelatnosti kako bi došlo do unapređenja kvalitete predškolskog i školskog obrazovanja, sporta, socijalne skrbi te mnogih drugih elemenata koji čine svakodnevicu građana.

Iz Grada poručuju kako se kontinuirano nastavlja s održavanjem i obnavljanjem predškolskih i školskih zgrada, kao i uređenjem njihova okoliša te se značajno ulaže u programe obrazovanja. Tako se mogu izdvojiti planirana sredstva za Program obrazovanja do standarda u iznosu od 9.573.179 kuna, dok za obrazovanje iznad standarda planiraju izdvojiti čak 19.613.626 kuna. Time se osigurava produženi boravak za djecu nižih razreda, nagrađuju se studenti za akademsku izvrsnost, potiču se projekti i programi iz područja obrazovanja, kao i potpore uključivanja škola u programe koji se financiraju iz europskih fondova. Za stipendiranje studenata planira se izdvojiti 600.000 kuna, dok će se sa 600.473 kuna nastaviti sufinanciranje pomoćnika u nastavi.

Socijalno ugroženima više pomoći od one koju propisuje Zakon

Za razvoj sporta u gradu Puli planira se izdvojiti nemalih 20.561.150 kuna kako bi se osigurali uvjeti za bavljenje sportom koji doprinose zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa. Za socijalnu skrb se planira izdvojiti 16.970.394 kuna od čega za pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana gotovo 10 milijuna kuna s ciljem osiguranja potrebne pomoći na razini višoj od one Zakonom utvrđene. Na taj se način vodi računa o osiguranju kontinuiteta socijalne zaštite najpotrebnijih skupina građana u okruženju stalnog pada životnog standarda. Potrebno je naglasiti kako se 2 milijuna kuna planira izdvojiti za rad Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula, ustanove za dnevni smještaj, habilitaciju, rehabilitaciju te skrb o djeci predškolske i školske dobi, mladeži i osoba s cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama koja broji 380 korisnika.

Za poticanje gospodarstva i poduzetnišva Pula u 2017. izdvaja čak 1,7 milijun kuna

U ovoj su godini u Puli uređena brojna dječja igrališta, izgrađen je skate park kao i multifunkcionalno igralište na Valdebeku na površini od 10 tisuća metara kvadratnih. Projektima uvrštenim u prijedlog proračuna sportski sadržaji namjeravaju se proširiti i to izgradnjom sportskog igrališta na Vidikovcu, površine 2 tisuće metara kvadratnih. Za to se planira izdvojiti 1.350.000 kuna. Isto tako, planira se izgradnja multifunkcionalnog sportskog igrališta na području Pragrande površine 1.500 metara kvadratnih u vrijednosti 1.650.000 kuna, a za koje su izrađeni glavni projekti.

Najveći grad Istarske županije kontinuirano radi na uređenju starogradske jezgre, centru grada i šire zone. Gradi se infrastruktura od vitalnog značaja za razvoj grada, te se u velikoj mjeri obogaćuju turistički sadržaji kako bi se proširila turistička ponuda samog Grada. U Puli su iduće godine planirana tri kapitalna projekta: nastavak uređenja Trga kralja Tomislava i Palladiove ulice s cjelokupnom infrastrukturom, nastavak proširenja pulske obilaznice i izgradnja javnog gradskog bazena.

U travnju kreće gradnja bazena

Uređenje Trga kralja Tomislava na Verudi i rekonstrukcija Palladiove ulice s cjelokupnom infrastrukturom jedan je od trenutno najvećih infrastrukturnih projekata u Puli. Riječ je o investiciji vrijednoj 24,2 milijuna kuna koja se provodi prema želji samih građana koji su se aktivno uključili u odlučivanje i oblikovanje tog područja. Dio sredstava predvidjelo se u proračunu za 2016. godinu, oko 6 milijuna kuna, a ostatak vrijednosti investicije – 18 milijuna kuna, planira se u proračunu za 2017. godinu. Radovi na uređenju započeli su u studenom ove godine i planiraju se okončati do početka turističke sezone 2017. godine. Radovi na uređenju trga obuhvaćaju parterno i krajobrazno uređenje površine trga s pratećim sadržajima, izgradnju parkirališta s pripadajućim pristupima, odvodnju oborinskih voda trga s kišnim vrtovima, prelaganje plinske mreže, izvođenje elektroinstalacije s javnom rasvjetom te radove na izgradnji elektroničke komunikacijske infrastrukture. Osim toga, rekonstruirat će se prometne površine u Palladiovoj ulici, izgraditi oborinska odvodnja, javna rasvjeta, elektronička komunikacijska infrastruktura te će se rekonstruirati vodovodna i kanalizacijska mreža u spomenutoj ulici i na području trga. Trg će zaživjeti u svom punom sjaju s modernom komunalnom infrastrukturom, zelenim površinama, dječjim igralištem, uređenim prometom, te ostalim javnim sadržajima.

U narednom razdoblju u Puli se planiraju mnogobrojni projekti koji će u značajnoj mjeri podići standard života te će osigurati sadržaje koji do sada nisu postojali, a to će utjecati na cjelokupni razvoj grada u gospodarskom, prometnom, turističkom i sportskom smislu.

Za gradnju bazena Grad će se zadužiti za 65 milijuna kuna

Jedan od takvih projekata je izgradnja javnog gradskog bazena vaterpolo dimenzija za koji je prošlog tjedna izdana građevinska dozvola, a sama gradnja planirana je u travnju 2017. godine. Prema glavnom projektu predviđena je izgradnja ukupno tri bazena: jednog vaterpolo dimenzija 34x25 metara, jednog multifunkcionalnog bazena veličine 25x10 metara te jednog bazena za bebe. U odnosu na prvo idejno rješenje, pored cijene izgradnje samog objekta, glavni projekt uzeo je u obzir i uređenje okoliša, opremu za sportska natjecanja, stručni nadzor gradnje, upravljanje projektom, projektantski nadzor, izgradnju trafostanice i plinskog priključka, caffe bar, saunu, multifunkcionalnu i fitnes dvoranu, sanitarne čvorove, klupske prostore, svlačionice i ostalo. Zbog navedenih sadržaja, opreme i povećanja tehničke etaže za 1.300 četvornih metara, ukupni iznos kreditnog zaduženja iznosi 65 milijuna kuna čime je još jednom potvrđena ispravna i racionalna odluka o dimenziji izgradnje bazena.

Gradski bazen bit će dostupan svim građanima grada Pule, kako djeci predškolskog i školskog uzrasta, osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću, tako i rekreativcima, osobama treće životne dobi, plivačima i sportskim klubovima“ kaže pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Ulaganjem u plaže do duže i bogatije sezone

Razvoju grada i smanjenju prometnih gužvi posebice u ljetnim mjesecima pridonijet će i nastavak proširenja pulske obilaznice, a investicija je vrijedna nešto više od 20 milijuna kuna. U 2017. godini nastavit će se radovi na rekonstrukciji i izgradnji velikog broja prometnih površina s infrastrukturom na više lokacija u gradu.

Puli je za uređenje plaže na Hidrobazi odobreno bespovratnih 800 tisuća kuna

Osim navedenih projekata, turistički orijentirana Pula značajna sredstva ulaže u uređenje plaža i njihovo obogaćivanje sadržajima. Tako je prije početka ovogodišnje turističke sezone uređena plaža na Hidrobazi. Upravo je ovih dana Ministarstvo turizma donijelo Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini kojom se odobravaju sredstva iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvojnog projekta uređenja u iznosu od 800.000 kuna. Zahvatom se planira urediti cijela obalna fronta plaže na Hidrobazi u obuhvatu koji se proteže na 500-tinjak metara obalnog pojasa. Ukupna vrijednost investicije ovih faza procjenjuje se na 3,7 milijuna kuna, te se ostatak vrijednosti planira izdvojiti iz Proračuna grada u 2017. godini.

Nadležno ministarstvo prepoznalo je kvalitetu ovog iznimno značajnog projekta kojim ćemo našim sugrađanima svih dobnih generacija dodatno osigurati nove atraktivne sadržaje na uređenoj plaži s posebnim naglaskom na sadržaje namijenjene osobama s invaliditetom. Nastavak projekta uređenja plaže na Hidrobazi smještene nasuprot Nacionalnog parka Brijuni, kojoj gravitira i do četiri tisuće turista i građana okolnih naselja, uvelike se podiže atraktivnost turističke ponude u gradu i utječe na produžetak turističke sezone“, istaknuo je Miletić.

1,7 milijuna za poticanje gospodarstva

Grad Pula aktivno nastavlja s poticanjem razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima kao i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Sve to kroz programe potpora i subvencija za lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, da potaknu mikro i male poduzetnike na korištenje sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, da smanje troškove rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novih djelatnika, da povećaju konkurentnost i ostalo što sve u konačnici generira cjelokupni rasti i razvoj. U Gradu izdvajaju Program razvoja gospodarstva za koji su planirana sredstva u iznosu od 1.790.000 kuna i to za Subvencioniranje kamata za odobrene kredite 340.000 kuna, poticanje malog gospodarstva 450.000 kuna, a u potpore za razvoj gospodarstva planiraju uložiti 1.000.000 kuna. (E. Z.)