Pula u pet godina uložila više od 7 milijuna kuna u dječja igrališta

Ovih je dana dovršeno uređenje dječjeg igrališta u De Franceschijevoj ulici u Gradu Puli vrijedno oko 120 tisuća kuna.

Zemljanu površinu dječjeg igrališta zamijenila je gumena podloga na koju je postavljeno novo i rekonstruirano postojeće igralo. Prethodno osigurano zaštitnom drvenom ogradom dječje igralište u cijelosti je obnovljeno sukladno zahtjevima mještana Nove Verude. 

Ulaganje u dječja igrališta na području grada vrši se kontinuirano. Unutar 16 gradskih mjesnih odbora, smješteno je ukupno 65 dječjih igrališta. U njihovu izgradnju i uređenje Grad Pula je u posljednjih pet godina uložio više od 7 milijuna kuna. Briga o dječjim igralištima u nadležnosti je gradskog društva Castrum Pula 97. d.o.o., koji ih uređuju u skladu sa željama i potrebama roditelja i mjesnih odbora, a dio aktivnosti izvodi se u sklopu programa održavanja Grada Pule. Uz redovno i izvanredno održavanje dječjih igrališta, navedimo da je ove godine dovršena  izgradnja novog igrališta u Gervaisovoj ulici u obuhvatu od 200 metara kvadratnih. Klackalica za četvero djece,  njihalica na oprugama za četvero djece,  kućica za penjanje i provlačenje sa dvostrešnim krovom,  sprava za vježbu ravnoteže i  vrtuljak postavljeni su na antistress podlozi.  Igralište je ograđeno i sadržajno obogaćeno urbanom opremom (stol s klupama te dvije izdvojene klupe i dvije kante za otpatke). U cijelosti je rekonstruirano i dječje igralište na Gregovici na križanju Ulice Istarskog razvoda i Županske ulice. S novih 5 sprava: kombinirano igralo, dvostruka njihalica, jednostruka njihalica, klackalica te ljuljačka s košarom prilagođena za djecu s teškoćama u razvoju, igralište je podignuto na višu razinu. Posebno je tome tako kada se postavi antistress podloga – na ovom igralištu višebojna a u zoni obuhvata postavljena je urbana oprema. Hortikulturno je uređeno te u dijelu ograđeno.

„Prilikom planiranja aktivnosti vodi se računa da dječja igrališta budu sadržajno i sigurnosno na visokoj razini te da uređenja budu u skladu s iskazani potrebama. Podizanje standarda dječjih igrališta i javnih sadržaja za najmlađe Puležane bit će prioritet i sljedeće godine. Stoga se upućuju građani  da prijedloge vezane uz daljnje uređenje gradskih dječjih igrališta te informacije o oštećenjima dostave društvu Castrum na e-mail: igralista@castrum-pula.hr ili pozivom na broj telefona Castruma 052/535-710“, naglasio je Aleksandar Matić direktor Castrum Pula 97 d.o.o. (Grad Pula)