Pula: Usvojen plan davanja koncesija za 2018. godinu

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Pule, s 23 glasova za i jednim suzdržanim, usvojena je odluka o donošenju plana davanja koncesija za 2018. godinu. Ukupno su planirane tri koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, i to u uvali Saccorgiana, na kupalištima Ferijalni savez i Ambrela te jedna koncesija za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Bunarina Pula. Koncesije se planiraju dati na rok od 5 do 20 godina, a procijenjena godišnja naknada za koncesije iznosi 285.495,00 kuna.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – crpljenja morske vode za potrebe uzgoja riba i morskih organizama na lokaciji Verudela Pula. Među ostalim, donesena je i Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu gradnje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Štinjan, Valbandon, Fažana i Peroj.

Među usvojenim odlukama je i Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna, kao i utvrđivanje osnovnog programskog i financijskog okvira Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula za razdoblje od 2019. do 2022. godine. Također, usvojen je i Zaključak o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pulu te rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, za čijeg je predsjednika imenovan zamjenik gradonačelnika Robert Cvek.

Na aktualnom satu jučerašnje sjednice, vijećnika Igora Belasa (SDP-HSU-SDSS-HSLS) zanimalo jesu li okončani radovi na izgradnji kružnog toka u Šijani, ima li uporabnu dozvolu, te u kojoj je fazi postavljanje spomenika Mati Parlovu u Puli. Pulski gradonačelnik Boris Miletić naglasio je kako su izgradnjom kružnog toka u Šijani povećane sigurnost i protočnost te je konačno riješena jedna od najkritičnijih prometnih točaka u Istri, a u značajnoj je mjeri ublažen je i problem zadržavanja vode za vrijeme velikih padalina. „Grad Pula još nije preuzeo objekt od investitora, odnosno Hrvatskih voda. To ćemo učiniti nakon što se uklone uočeni nedostaci, no objekt je apsolutno siguran za promet“, kazao je gradonačelnik.

Vezano za postavljenje spomenika Mati Parlovu, gradonačelnik je istaknuo kako postoji nekoliko inicijativa i strana koje valja usuglasiti, konkretno Hrvatski boksački savez, obitelj i konzervatora koji se nisu složili za postavljanje spomenika podno Arene. „Grad je zbog toga formirao posebno povjerenstvo kako bismo zadovoljili sve uključene strane, poštujući želje obitelji Parlov“, kazao je Miletić.

Odgovarajući na pitanje vijećnice Jadranke Černjul (IDS-HNS-ISU-Zeleni) oko situacije u NK Istri 1961, pulski je gradonačelnik istaknuo zabrinutost i dodao kako se Grad opredijelio i uložio znatna sredstva za podizanje sportske infrastrukture u gradu kako bi mladima omogućili adekvatne uvjete za bavljenje sportom. „Vremena se mijenjaju i danas više nije prihvatljivo da porezni obveznici financiraju profesionalne klubove. Američki investitori očito nisu znali odgovoriti na izazove koje za sobom nosi vođenje jednog kluba, a pozitivno je to što postoje novi investitori koji su načelno spremni preuzeti klub“, odgovorio je gradonačelnik.

Vijećnika Danijela Ferića (SDP-HSU-SDSS-HSLS) zanimalo je hoće li Grad sanirati Šišansku cestu, na što je pročelnik UO za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pule Giordano Škuflić kazao kako je sanacija u planu te kako bi već u ovoj godini trebala početi izrada potrebne dokumentacije.

Siniša Gordić (SDP-HSU-SDSS-HSLS) postavio je pitanje o ilegalnom kampiranju i mjerama koje Grad poduzima za njegovo sprečavanje. Pročelnik Škuflić je istaknuo kako je problem ilegalnog kampiranja problem s kojim se susreću gotovo svi primorski gradovi te kako je to pitanje u nadležnosti Turističke inspekcije. Gradonačelnik Miletić je dodao kako, nažalost, lokalna uprava nema alate za sankcioniranje ovakvih pojava, pri čemu je naglasio nužnost decentralizacije ovlasti.

Ardemio Zimolo (IDS-HNS-ISU-Zeleni) postavio je pitanje kada će se konačno brojni bivši vojni objekti na području grada staviti u funkciju, pri čemu je gradonačelnik odgovorio kako je teško pronaći racionalni argument za tromost državne birokracije. „Mi smo kao Grad stvorili temeljne preduvjete, odnosno donijeli prostorne planove i pokazali da planovi mogu utjecati na razvoj. To potvrđuju i podaci FINA-e prema kojima je Pula u samom vrhu hrvatskih gradova po pitanju poduzetništva. Još 2015. godine bio je raspisan natječaj za Muzil na koji su s javile dvije renomirane međunarodne tvrtke, a do danas država nije poduzela nužne korake i nije provela daljnji, obvezujući natječaj, što dovoljno govori o ozbiljnosti u samom pristupu. Nažalost, protekom vremena gube državna i lokalna blagajna“, zaključio je gradonačelnik.