Radionica o prevenciji korupcije u Daruvaru

U Velikoj vijećnici Grada Daruvara 03. studenog 2016. godine održana je treća radionica Programa za urbano partnerstvo (UPP faza II) s temom „Prevencija korupcije i izgradnja integriteta“. Na radionici su analizirani određeni segmenti bitni za izradu akcijskog plana putem definiranja stabla problema i ciljeva. Cilj nakon završetka ovog projekta jest razvijen i usvojen Akcijski plan prevencije korupcije za razdoblje od 2016. do 2018. godine Grada Daruvara te da time gradska uprava bude  još više na usluzi građanima.(Grad Daruvar)