Rijeka: Gradsko vijeće odbilo Obersnelovo izvješće o izvršenju Proračuna, manjak prihoda - 10.9 milijuna kuna

Vijećnici većinske koalicije u Gradskom vijeću nisu prihvatili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu po kojemu je Grad Rijeka u prvoj polovici godine zabilježila manjak prihoda od čak 10,9 milijuna kuna. Vijeće nije prihvatilo niti većinu izvješća o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava

Vijeće je na početku sjednice, kojom je u privremenoj odsutnosti Tihomira Čordaševa predsjedavao potpredsjednik Oskar Skerbec, imenovalo suce porotnike za mladež Županijskog suda u Rijeci. Vijeće je  prihvatilo zaključak o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača na temelju provedenog javnog poziva te dalo koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke trgovačkom društvu Dimnjačar d.o.o. na rok od 5 godina.
Aktualni sat trajao je nešto duže nego uobičajeno, a njemu su prisustvovali učenici tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju.

Pojašnjavajući Izvještaj gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako su ukupni prihodi i primici proračuna u razdoblju I-VI 2017. godine ostvareni u iznosu 377.944.737 kuna ili 39,9% godišnjeg plana. Najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom 44,4%, prihodi od upravnih pristojbi i po posebnim propisima s udjelom 25,7% te prihodi od imovine s udjelom 14,1% dok se preostali dio od 15,7% odnosi na prihode od pomoći, donacija, kazni i ostale prihode.

Prihodi od poreza manji su zbog porezne reforme koja je stupila na snagu u 2017. godini kojom su obuhvaćene izmjene brojnih zakona s ciljem poreznog rasterećenja kućanstava i poduzetnika. Izmjene zakona o porezu na dohodak imale su negativan učinak na ostvarenje prihoda te utjecale na proračune lokalnih jedinica. Uz to, Zakon je odredio da se iz državnog proračuna lokalnim jedinicama isplaćuje pomoć mjesečno, u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su se ostvarivali tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak koji se ostvaruje tijekom 2017. godine. Razliku utvrđenu za prethodni mjesec Ministarstvo financija isplaćuje u narednom. Po toj je osnovi za prvih pet mjeseci 2017. uplaćeno 14.648.862 kuna, dok je nedostajući dio za šesti mjesec u iznosu 9.008.850 kuna uplaćen u sedmom mjesecu te stoga nije evidentiran u ovom polugodišnjem izvještaju. Gradonačelnik Obersnel je kazao kako je tim kompenzacijskim mjerama proračun smanjen za 15 do 20 milijuna kuna.

Rashodi poslovanja pratili prihode i nešto su veći od prihoda zbog kašnjenja kompenzacijskih mjera. U proračunu su, osim proračunskih sredstava, planirani i vlastiti i namjenski prihodi svih 79 proračunskih korisnika Grada Rijeke te rashodi koji se financiraju iz tih prihoda, osim rashoda za zaposlene u osnovnim školama koji se financiraju iz Državnog proračuna.

Vijećnica Milinović je kazala kako Klub HDZ-a neće podržati Polugodišnji izvještaj jer ga smatra prevarom, s obzirom na to da u njemu nisu navedene obaveze kredita koji je treba biti otplaćeni u 2016.g. te dodala kako gradonačelnik kontinuirano loše planira proračun. I drugi vijećnici vladajuće koalicije tvrdili su da je Grad prezadužen te da gradonačelnik prenapuhuje proračun. Vijećnica MOST-a, Mandić smatrala je također da Grad ne ulaže dovoljno u poduzetništvo te da bi Grad i Županija  trebali imati svoj ured u Bruxellesu.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako ne zna na temelju kojih podataka se barata s podacima da je Grad prezadužen. „Grad je zadužen u okviru predviđenih zakonskih odredbi i svoje obveze vezane uz kreditna zaduženja izvršava, i  tu nema ništa sporno. Prevara je preteška riječ jer se za nju i kazneno odgovora. Proračun je usvajan pred Božić, a financije ne zatvore svoj ured početkom blagdana već knjiže do zadnjeg dana u godini. Činjenica je da smo planirali ostvariti neke prihode koji bi bili dostatni za obveze koje su dospijevale do kraja mjeseca, no nismo ih ostvarili i zato samo ih morali planirati u ovoj godini“, rekao je gradonačelnik. Što se tiče Ureda u Bruxellesu, sugerirao je da se to pitanje postavi Županiji, budući da je Grad to predlagao ali Županija na to nije pristala. Dodao je kako smatra da bi takav ured dobro došao zbog čitavog niza aktivnosti, ali je besmisleno je da Rijeka sama otvori ured u Bruxellesu jer je pravilo da svi imaju urede na regionalnoj razini.

Što se rashodovne strane tiče, ona je vezana uz prihodovnu. Ostvarenje prihoda po osnovi dva velika projekta kasni,  a riječ je o izgradnji infrastrukture Radne zone Bodulovo, budući da je natječaj Ministarstva gospodarstva vrlo kasno otvoren, a rezultati će možda biti poznati do kraja godine ili tek početkom iduće. Grad je planirao sredstva i namjeravao krenuti s tim projektom, ali je trenutno neizvjesno što će s time biti. Što se tiče investicije Razvojne agencije Porin u ulici Milutina Barača, za koju je Porin dobio 20 milijuna kuna, ta je odluka donesena krajem srpnja pa po toj osnovi se nisu mogla povući sredstva.

Da apsurd bude veći, Ministarstvo gospodarstva inzistira da Grad Rijeka, kako bi se mogao povući avans sredstava, mora osigurati bankovnu garanciju. Druga ministarstva to nisu tražila. Bankarska garancija košta i to su razlozi zašto je realizacija na poduzetništvu tako niska.

Porezni prihodi su se ranije manje-više mogli planirati po mjesecima, ali na žalost s ovim ministarstvom to nije moguće. Ministarstvo je povrat poreza na dohodak rastegnulo kroz 4-5 mjeseci, a kada ministarstvo vraća povrat poreza na dohodak, onda u tom mjesecu ne daje nikakav novac jedinicama lokalne samouprave. To pak direktno utječe na prihode lokalne samouprave pa se ove godine dogodilo da Grad Rijeka cijeli 8 i 9 mjesec nije dobio niti kune na osnovi poreza. Obersnel je takvo stanje ocijenio gotovo neodrživim, jer je porez prihod koji bi trebalo planirati svaki mjesec. (Grad Rijeka)