Rijeka: Predložen najveći proračun u povijesti Grada visok 1,14 milijardi kuna

Gradskom vijeću Grada Rijeke prošlog je tjedna upućen prijedlog gradskog proračuna za 2019. godinu u visini od 1,14 milijarde kuna, najveći ikad predložen proračun do sada.

Od ukupno planiranih sredstava, najveći dio, odnosno 1,11 milijardi kuna ili 90% odnosi se na proračun Grada Rijeke, što predstavlja povećanje za 53,1 milijuna kuna, odnosno za 5,1% više u odnosu na iznos proračuna za 2018. godinu, dok se ostatak od 119,3 milijuna kuna ili 10% ukupnog proračuna odnosi na prihode proračunskih korisnika, odnosno gradskih ustanova u odgoju, kulturi i zdravstvu, Javne vatrogasne postrojbe Rijeka, APOS-a Grada Rijeke te 34 mjesna odbora i 9 vijeća nacionalnih manjina. Projekcija za 2020. godinu iznosi 1,018 milijardi kuna, a projekcija za 2021. godinu je manja i iznosi 921 milijun kuna.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako proračun obilježavaju velike investicije, u najvećem dijelu vezane uz projekt Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. Na povećanje proračuna u najvećoj mjeri utječu planirane pomoći iz EU, kao i planirano zaduženje za iste projekte, s obzirom na to da je uz EU sredstva potrebno osigurati i proračunsko financiranje. Riječ je o revitalizaciji kompleksa Benčić, odnosno uređenju Dječje kuće, Gradske knjižnice Rijeka te okoliša i komunalne infrastrukture, a uz EPK projekt vezani su i preuređenje Palače Šećerane za potrebe Muzeja grada Rijeke te broda Galeb. Značajne investicije u narednoj godini planirane su u energetsku obnovu objekata osnovnih škola, vrtića i Muzeja grada Rijeke.

U sastavljanju Proračuna i ove godine participirali su građani i to kroz tri postojeća modela participativnog budžetiranja: Male komunalne akcije, Riječki program lokalnog partnerstva i Proračunska online igra Proračun(ajme).

„Predloženi proračun Grada Zagreba u iznosu od 10 milijardi kuna na najbolji način govori o centraliziranosti i metropoliziranosti Hrvatske – Zagreb sigurno nije 10 puta veći od Rijeke da mora imati 10 puta veći proračun. To je stalna boljka Hrvatske, za koju se nadam da će nove generacije nekako uspjeti promijeniti,“ kazao je gradonačelnik Obersnel. (Grad Rijeka)