Rijeka: Proširena prava, broj korisnika socijalne pomoći povećava se za 4.500

Korisnici socijalne pomoći mogu već sutra na šalteru Gradske uprave na Titovom trgu predati zahtjeve za ostvarivanje prava sukladno novoj odluci o socijalnoj skrbi, kojom su proširena postojeća prava a broj korisnika povećan za 4.500, za što će Grad izdvojiti pet milijuna kuna,  javljaju iz Grada Rijeke

S obzirom na to da je nova Odluka o socijalnoj skrbi stupila na snagu 11. travnja ove godine, bilo je potrebno utvrditi i visine novčanih iznosa svakog pojedinog prava. Visinu iznosa svakog pojedinog prava određuje gradonačelnik.

Novom Odlukom određeno je da najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu te najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe, može ostvariti pravo na podmirenje troškova najamnine, ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda ili uvjet jednoroditeljstva. Kako je pojasnila pročelnica Karla Mušković visina novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova zaštićene najamnine i slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe u ovoj godini, iznosit će 50% iznosa najamnine, odnosno najviše do iznosa od 1.000,00 kuna mjesečno.

Visina novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine (podstanarina), za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet – prvo na zajamčenu minimalnu naknadu, utvrđuje se ovisno o broju članova kućanstva i to: – za samca u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, – za dvočlano kućanstvo u iznosu od 750,00 kuna mjesečno, – za tročlano kućanstvo u iznosu od 750,00 kuna mjesečno, – za četveročlano kućanstvo u iznosu od 800,00 kuna mjesečno, – ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakoga člana povećava za za 100,00 kuna mjesečno do maksimalnog iznosa od 1.500, 00 kuna mjesečno. Za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet: – pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na osobnu invalidninu, pravo na naknadu do zaposlenja i pravo na socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije ili uvjet prihoda u iznosu od 500,00 kuna mjesečno za samca te za višečlano kućanstvo u iznosu od 750,00 kuna mjesečno. Za korisnike koji ispunjavaju uvjet jednoroditeljstva u iznosu od 750,00 kuna mjesečno.

Pomoć za podmirenje troškova električne energije ostala je na istoj razini kao i do sada te se u 2017. godini utvrđuje u visinama kako slijedi: – samcu u iznosu od 150,00 kuna mjesečno, – dvočlanom kućanstvu u iznosu od 200,00 kuna mjesečno, – tročlanom kućanstvu u iznosu od 300,00 kuna mjesečno, – četveročlanom kućanstvu u iznosu od 400,00 kuna mjesečno, – ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakog člana povećava za 50,00 kuna mjesečno.

Novom Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeno je pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja, kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka. Ovo pravo može ostvariti korisnik – samac koji ispunjava socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, i to jednom godišnje . Poklon bon iznosi 1.000,00 kuna po korisniku.

Visina iznosa poklon-bona za nabavu opreme novorođenčeta ostala je na dosadašnjoj razini i iznosi 2.000,00 kuna po korisniku.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima, može ostvariti korisnik koji ispunjava jedan od ovih uvjeta: socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ili pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu ili pravo na socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije koje je ostvarilo dijete, na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka, uvjet prihoda, poseban uvjet – dijete smrtno stradalog ,zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete HRVI iz Domovinskog rata i dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata, uvjet korištenja doplatka za djecu, uvjet udomiteljstva, uvjet jednoroditeljstva.
Za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda, poseban uvjet, uvjet udomiteljstva i uvjet jednoroditeljstva, troškove boravka snosit će Grad Rijeka u 100% iznosu pune mjesečne cijene, dok će se za korisnike koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu mjesečna cijena boravka u jaslicama i vrtićima umanjiti za iznos od 30% pune mjesečne cijene.

U novoj Odluci utvrđeno je pravo na novčanu pomoć za starije osobe bez osobnog prihoda. Ovo pravo mogu ostvariti starije radno neaktivne osobe u dobi od 65 i više godina koje su bez osobnih prihoda. Visina mjesečne novčane pomoći utvrđena je u iznosu od 150,00 kuna mjesečno.

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici su razvrstani u dvije skupine. Prvu skupinu čine umirovljenici čija mirovina iznosi 1000,00 kuna mjesečno ili manje, a drugu umirovljenici čija mirovina iznosi 1.000,01 kuna do 1.400,00 kuna. Umirovljenici prve skupine ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.200,00 kuna, dok umirovljenici druge skupine ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 150,00 kuna.

Korisnik – samac koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) sudjelovat će u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača u visini od 80% mjesečnog prihoda. Korisnik koji ima obitelj i s kojom živi u zajedničkom kućanstvu u visini od 40% mjesečnog prihoda, a korisnik koji ima obitelj koja se uzdržava samo od njegova prihoda, u visini od 20% mjesečnog prihoda.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako se očekuje da će proširenjem prava i uvođenjem novih uvjeta, broj korisnika socijalne pomoći povećati za oko 4.500 korisnika, što će proračun Grada, kao i trgovačka i komunalna društva u vlasništvu Grada koja participiraju u provođenju odluke, opteretiti s oko 5 milijuna kuna. – Riječ je o nadstandardu za koje se Grad Rijeka svjesno odavno opredijelio i koji je dio gradske politike kojom se nastoji pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Kada bismo se držali samo onog na što nas zakon obavezuje, broj korisnika socijalne pomoći bio bi za dvije trećine manji od sadašnjeg, što dovoljno govori o našoj opredijeljenosti za provođenje socijalne politike na dobrobit svih građana, kazao je gradonačelnik. Korisnici socijalne pomoći mogu već sutra na šalteru Gradske uprave na Titovom trgu predati zahtjeve za ostvarivanje prava sukladno novoj Odluci o socijalnoj skrbi, a Odjel gradske uprave za socijalnu skrb će prema podacima kojima raspolaže u bazama podataka, dio korisnika i izravno obavijestiti o pravima koja se mogu ostvariti. (Grad Rijeka)