Rijeka: Rebalansom Proračun povećan za 35 milijuna kuna

Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu planirani iznos prihoda i primitaka  povećan je za 35 milijuna ili 3,1% u odnosu na početni proračun, što znači da prihodovna strana proračuna sada iznosi 1,178 milijardi kuna.

U predloženom rebalansu proračuna 91% sredstava se odnosi na proračun Grada Rijeke, a preostalih 9% odnosi na vlastita sredstava proračunskih korisnika, poput gradskih ustanova.

Kako je pojasnio v.d. pročelnika Ante Mađerić, postoji više razloga koji su doveli do povećanja prihodovne strane proračuna. U prvom redu, usvajanjem nove Odluke o komunalnoj naknadi, povećan je prihod komunalne naknade za 9 milijuna kuna, dok se nakon sporazuma s državom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina, početno planirani iznos od prodaje nefinancijske imovine povećao za 26,6 milijuna kuna i sad iznosi 82,1 milijuna kuna.

Prihodi rastu i zbog prenošenja neutrošenih namjenskih sredstava iz 2018. godine u iznosu od 29 milijuna kuna, a koja se odnose na sufinanciranje provedbe projekta EU projekata, izgradnje spomenika s imenima poginulih branitelja na Mostu hrvatskih branitelja, nabavu dvaju specijaliziranih vozila za prijevoz učenika s teškoćama, sredstva Fonda solidarnosti za pomoć radnicima 3. maja, provođenje programskih aktivnosti Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020, te energetske obnove dječjih vrtića.

Rebalansom proračuna planira se kod pojedinih proračunskih korisnika korištenje prenesenih neutrošenih sredstava iz prethodnog razdoblja u iznosu od 8,3 milijuna kuna te pokriće manjka u ukupnom iznosu 410 tisuća kuna. Također, rebalansom se planirani iznos pokrića manjka i smanjenje prihoda iz prethodnih godina povećava s 31 na 56 milijuna kuna.

Što se tiče rashodovne strane, povećanje prihoda najveći utjecaj ima na povećanje rashoda za kapitalne projekte koji su povećani za 26,7 milijuna kuna i sada iznose 355,1 milijuna, a uložit će se u niz projekata, od izgradnje prometnica preko uređenja javnih površina i objekata u kulturi do ulaganja u poduzetničku infrastrukturu, poput Proizvodnog parka Torpedo i Poduzetničke zone Bodulovo.

Osvrćući se na rebalans proračuna, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel naglasio je kako se višak sredstava iz prethodne godine mora uložiti namjenski, dok će se sredstva za ostale obveze koje Grad Rijeka mora namiriti, osigurati iz drugih izvora. Ujedno je izrazio zadovoljstvo povećanjem rashoda za kapitalne projekte, odnosno sredstava koje čine trećinu proračuna, a predstavljaju investicije koje ostaju u trajnom nasljeđu građanima.

Uz izmjene i dopune proračuna, vezane su i odluke o izmjenama programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture. Tako su sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture povećana s 83,5 na 91,9 milijuna kuna, pa će se u 2019. godini više izdvojiti za održavanje plaža i sanaciju stijenskog pokosa na plaži Sablićevo, realizaciju II. faze uređenja Kazališnog parka te postavljanja spomenika s imenima poginulih branitelja na Mostu hrvatskih branitelja, kao i semaforizacije postojećih šest raskrižja u sklopu projekta koji se provodi unutar ITU mehanizma.

S druge strane, došlo je smanjenja sredstava za Program građenje objekata komunalne infrastrukture, i to sa 58,7 milijuna kuna na 56,5 milijuna kuna.

Predloženi dobitnici javnih priznanja Grada Rijeke

Gradskom vijeću proslijeđeni su prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke. Za nagradu za životno djelo za izniman doprinos riječkoj opernoj i kazališnoj sceni predložen je nacionalni operni prvak, član ansambla Opere HNK Ivana pl. Zajca Giorgio Surian. Za dobitnike Zlatne plakete Grb Grada Rijeke predloženi su optičar Viktor Šahini za promociju obiteljskog obrtništva, razvoj kvalitete struke te njegovanje povjerenja u odnosu s klijentima, Tim intervencijskih kardiologa u KBC-u Rijeka: Vjekoslav Tomulić, Tomislav Jakljević, David Gobić, Sandro Brusich i Neven Čače za unapređenje intervencijske kardiologije te velike stručne i znanstvene iskorake, Nadja Poropat za izniman doprinos u odgojno-obrazovnom području i promicanju ugleda i interesa Grada Rijeke, Dobrovoljno vatrogasno društvo Sušak-Rijeka za 120 godina rada u zaštiti od požara i doprinos razvoju vatrogastva, Bruno Petrali za dugogodišnji doprinos glazbenoj i kazališnoj umjetnosti, sportu i novinarstvu u gradu Rijeci, HNK Orijent 1919 za stogodišnji značajan rad i doprinos razvitku grada Rijeke te Jasna Baraba za izniman doprinos u nabavci suvremenih nastavnih pomagala za Osnovnu školu Fran Franković.

Za dobitnike godišnje nagrada predloženi su prof. dr. se. Bojan Polić, dr.med za iznimna znanstvena postignuća u području imunologije i doprinos međunarodnoj prepoznatljivosti Sveučilišta u Rijeci, Jasna Buketa za humanitarni rad u Hospiciju Marija Krucifiksa Kozulić te za autorstvo i uredništvo knjige Odlasci nastale povodom 5. obljetnice rada ustanove, Aleksandar Tomulić iz Foto kluba Color za izvanredne rezultate i izuzetan doprinos promociji riječke fotografije u svijetu, Željko Bistrović za iznimne rezultate u vodstvu konzervatorskih radova u riječkim sakralnim zdanjima te HNK lvana pl. Zajca, ansambl Opere, za jedinstveni operni projekt, trilogiju Verdi-Shakespeare-Surian.

HNK Ivana pl. Zajca privremeno izdvojen iz Riznice

Odlukom gradonačelnika HNK Ivana pl. Zajca privremeno se, do 31. prosinca 2020. godine izdvaja iz Riznice Grada Rijeke, zbog specifičnosti projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture, a sve u cilju izbjegavanja zastoja u realizaciji programa.

Kao i prethodnih godina, donesen je zaključak da će Grad Rijeka sufinancirati boravak najviše 20 djece s prebivalištem u Gradu Rijeci u dječjim vrtićima izvan Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu, za što je u proračunu osigurano nešto manje od 6 tisuća kuna.

Na riječkim ulicama i ovog će se ljeta, u srpnju i kolovozu naći Prometne jedinice mladeži, koje bi činilo osam pripadnika-studenata. Javni poziv za prijavu kandidata za sudjelovanje u radu Prometnih jedinica mladeži grada Rijeke raspisat će Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, dočim će selekcijski odabir između kandidata napraviti Policijska uprava primorsko-goranska. Za ovu svrhu u gradskom proračunu za 2019. godinu osiguran je 78 tisuća kuna.

Grad Rijeka bit će pokrovitelj manifestacije „Dani otvorenih vrata 2019.“ u organizaciji Zrakoplovnog društva „Krila Kvarnera“, koja će se pod pokroviteljstvom Grada Rijeke održati na aerodromu Grobničko polje u subotu, 18. svibnja, kao i Dana tehničke kulture, kojeg na Korzu u srijedu, 15. svibnja organizira Zajednica tehničke kulture Rijeka. (Grad Rijeka)