Rijeka: U proračunu pola milijuna kuna više za sport

Riječko Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog za povećanje proračunskih sredstva za financiranje javnih potreba u sportu za 464.000 kuna, dok su sredstva za financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi neznatno umanjena. Na sjednici je odlučeno da se u sklopu provedbe druge faze uspostave Riznice planirano zatvaranje računa preostalih proračunskih korisnika odgodi, pa će se 1. siječnja 2017. zatvoriti samo računi mjesnih odbora, a ostalih korisnika tijekom godine kako se budu osiguravali potrebni tehnički i ostali uvjeti. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu, na prijedlog Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", koja i sudjeluje u njegovu ostvarivanju, u Proračunu Grada Rijeke je za tu namjenu predviđen ukupni iznos od 13,6 milijuna kuna, odnosno povećanje od 4 posto.

Promijenjen je i dopunjen Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava po pojedinim sportskim aktivnostima. Tako će se više novca izdvojiti za financiranje posebnih programa mladih selekcija, za financiranje preuzetih obveza iz prethodnih godina, zatim sportskih aktivnosti djece, mladeži,  studenata i rekreativaca, za organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi te organiziranje i sudjelovanje riječkih sportaša na značajnim međunarodnim natjecanjima. Paralelno će se smanjiti predviđena sredstva za funkcioniranje sustava sporta, odnosno rada stručnih službi Riječkog sportskog saveza.  

Gradsko vijeće prihvatilo je i izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu, kojim se Program umanjenje za 160.000 kuna. Ukupni iznos sredstava sada iznosi 2.180.000 kuna. Planirana sredstva za financiranje preuzetih obveza iz 2015. smanjit će se za ukupno 315.000 kuna, a istovremeno će se povećati sredstva za provođenje izvannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata, za organiziranje značajnijih nacionalnih i međunarodnih  priredbi, te za stručno osposobljavanje i usavršavanje građana, odnosno školovanje mladih jedriličara Jedriličarskog kluba „Krila Kvarnera“.

U nastavku sjednice gradski vijećnici izglasali su izmjenu Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke kojom se odgađa zatvaranje računa svih proračunskih korisnika, planirano za 1. siječnja 2017. godine. S prvim danom sljedeće godine zatvorit će se samo računi svih mjesnih odbora, dok će se  računi ostalih korisnika zatvarati postupno, tijekom 2017. godine.

Zbog specifičnosti poslovanja, potrebni tehnički i ostali preduvjeti podrazumijevaju da se, prije ukidanja računa proračunskim korisnicima, u novom aplikativnom sustavu Riznice omogući poseban način obračuna i praćenja naplate prihoda te povezivanje tih naplata s analitičkom evidencijom kupaca prilagođenog zahtjevima korisnika. Stoga će zatvaranje računa proračunskih korisnika izvršiti postupno i u skladu s rješavanjem i prilagodbom modula naplate prihoda prema zahtjevima korisnika u aplikaciji Riznice.

Pritom, odluka da se računi proračunskih korisnika ne zatvaraju s prvim danom 2017. neće onemogućiti uplatu svih prihoda proračuna i proračunskih korisnika na jedinstveni račun Riznice, niti izvršavanje svih plaćanja s istog računa. Mjesni odbori zatvaranjem računa ne gube samostalnost i ovlasti u raspolaganju novčanim sredstvima, a novčana sredstva ne zadržavaju se nepotrebno na računima.

Smanjuje se i trošak bankarskih naknada, osigurava se bolja kontrola i racionalnije trošenje javnog novca te poslovanje mjesnih odbora postaje jednostavnije jer više nema potrebe za čestim promjenama potpisnika i obrazaca potpisnih kartona.

Druga faza uspostave sustava Riznice planira se provesti u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017., a predviđeni rok uvođenja potpunog sustava Riznice je 1. siječnja 2018. godine. U Odluci o uvođenju Riznice Grada Rijeke navodi se kako će se u drugoj fazi poslovanje u Riznici obavljati tako što će se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćivati na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavati s tog računa. Svi će biti integrirani u jedinstveni računovodstveno-informacijski sustav Riznice koji omogućava jednostavnu konsolidaciju proračuna Grada i proračunskih korisnika uz zadržavanje pravne osobnosti.

Podsjetimo, sukladno Planu projekta Riznice Grada Rijeke, implementacija novog informacijskog sustava  na jedinstvenoj platformi započela je u siječnju 2015. kod sljedećih proračunskih korisnika: ustanova u kulturi Grada Rijeke (Gradska knjižnica Rijeka, Muzej Grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka i Art – kino), Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke i 34 mjesna odbora.

Tijekom 2016. godine u prvoj fazi razvoja sustava Riznice izvršena je implementacija i u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem domu Tić Rijeka, Domu mladih Rijeka i Centru za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka.

Za ustanove školstva i Psihijatrijsku bolnicu Lopača obavljaju se završne pripreme za uključivanje u sustav, dok vijeća nacionalnih manjina, zbog najava Ministarstva financija o mogućoj promjeni njihovog pravnog statusa, do daljnjeg neće biti u potpunosti integrirana. (Grad Rijeka)