PROJEKT TEŽAK 1,5 MILIJUNA KUNA

Rovinj dobiva prvu luksuznu medicinsko - terapeutsku plažu na Jadranu

Ministarstvo turizma osigurat će kroz Fond za razvoj turizma ukupno 1,5 milijuna kuna za uređenje dviju rovinjskih plaža: gradske Val de Lesso i plaže radnog naziva Bolnica 1, koja se nalazi u sklopu Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat, a koja će realizacijom inovativnog projekta postati prva medicinsko - terapeutska plaža za osobe s zdravstvenim teškoćama na Jadranu.

Radi se o sredstvima iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini, pri čemu je dodijeljeno 800. 000 kuna za program terapeutske plaže u sklopu Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr.Martin Horvat“ Rovinj, kandidirane od strane Županije istarske. Riječ je o jedinstvenoj terapeutskoj plaži koja bi po opsegu i veličini zahvata trebala postati i važan impuls u promjeni paradigme medicinskog turizma. Projekt obnove ove plaže težak je ukupno 1,5 milijuna kuna pa će Istarska županija sudjelovati s preostalim iznosom. Arhitekturom i dizajnom  cjelokupni kompleks bolničke plaže, uključujući  sportske i rekreativne sadržaje, biti će prilagođen za osobe sa zdravstvenim poteškoćama. Osim što će se adaptacijama olakšati korištenje kupališta teško pokretnim osobama, korisnici će biti pod stalnim nadzorom spasilaca te će, u slučaju zdravstvenih poteškoća, u svako doba imati mogućnost hitne liječničke intervencije.

- Bolnica Prim. dr. Martin Horvat jedina je bolnica u zemlji koja je uspjela priskrbiti novac Fonda za razvoj turizma, na čemu posebno zahvaljujem Istarskoj županiji koja nam je kandidaturom projekta omogućila dobivanje 800 000 kuna iz Fonda Ministarstva turizma i spremna je poduprijeti realizaciju projekta s preostalim iznosom – istaknuo je ravnatelj dr. sc. Marinko Rade.

Zahvat će obuhvaćati sanaciju partera sunčališta odnosno betonske površine oštećene tijekom vremena utjecajem atmosferskih prilika i morske vode. Urediti će se granični takozvani kontaktni pojas plaže s okolišem i rekonstruirati postojeći objekti, pri čemu će ostati netaknut park bolnice definiran i zaštićen kao vrijedan Spomenik parkovne arhitekture. Zamjena završnog sloja partera predviđena je od materijala koji će zadovoljavati sigurnosne i uporabne zahtjeve, što znači da će imati protuklizna svojstva, visoku otpornost na klimatske utjecaje i ujedno omogućavati lako korištenje i održavanje.

Samo kupalište je u okviru bolničkog kompleksa izgrađeno kao dječje kupalište od 1908. do 1909. godine, od kad je zadržalo osnovne karakteristike orginalnog austrijskog kupališta tog perioda. Stoga se pri izradi Glavnog projekta obnove surađivalo sa Konzervatorskim odjelom u Puli te su ishođeni Posebni uvjeti za sanaciju lječilišnog kupališta bolnice. U skladu sa važećim propisima, nadležni konzervatorski odjel dao je suglasnost idejnom rješenju sanacije kupališta. Obnovom su predviđena brojna prostorno – tehnološka poboljšanja, projektirana upravo prema uputama osoblja bolnice, a što će omogućiti visoku kvalitetu pružanja medicinskih tretmana rehabilitacije pacijenata te sigurno korištenje za sve zainteresirane. Tuševi i kabine biti će prilagođene osobama s različitim stupnjevima invalidnosti, sve kabine će imati SOS tipku  povezanu sa pultom gdje su stacionirani spasioci te je u projekt sanacije  uključena sva opremu koja omogućava siguran boravak i korištenje plaže i osobama s najvišim stupnjem invalidnosti.

Dašak luksuza novoobnovljenoj plaži dati će i suvremena urbana oprema – četvrtasti suncobrani s aluminijskom konstrukcijom i kvalitetnim platnom sa senzorima, rampe od inoksa i dvije pokazne table s uputama i pravilima korištenja plaže na glavnom sjevernom i sekundarnom južnom pješačkom prilazu, kao i dva digitalna sata sa digitalnim mjeračem vlage, temperature i UV indeksa na kupalištu.

- Realizacijom projekta, očekujemo da bi smo u prvoj godini korištenja mogli povećati broj noćenja unutar Bolnice za 14 posto, te turista unutar Grada Rovinja za 1,8 posto. Naime, novoobnovljena plaža Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju prim. dr. Martin Horvat bila bi prva odnosno jedina sportsko – rekreacijska plaža za osobe sa zdravstvenim poteškoćama koja pruža tako visok stupanj sigurnosti na cijelom Jadranu uključujući i susjedne zemlje – istaknuo je ravnatelj Bolnice dr. sc. Marinko Rade, zaključujući da je intencija Grada Rovinja i Bolnice pozicionirati se u segmentu Medicinskog turizma kao sigurne destinacije, u potpunosti spremne za prihvat osoba sa teškim invaliditetom i njihovih obitelji.

- Naši pacijenti te gosti grada Rovinja zaslužuju najbolje. Iz tog razloga smo kandidirali projekt plaže kako bi im osigurali najbolji mogući užitak u morskim čarima. Na Jadranu ima puno plaža koje omogućavaju osobama sa raznim stupnjevima invaliditeta ulazak u vodi, ali uvijek ostaje pitanje: „Što ako se nešto desi?“. Prisutnost spasilaca, fizioterapeuta, 24 satna liječnička pomoć i mogućnost reakcije u roku od pet minuta naša su velika prednost. Mislim da ćemo time ponuditi odgovor na ovo razumno pitanje i omogućiti svim osobama užitak u ljetnim radostima. Bitno je naglasiti da je ovo javna plaža i da će kao takva ostati otvorena za sve naše pacijente HZZO-a i goste grada Rovinja. Jednostavno želimo višim standardom privući još gostiju - istaknuo je ravnatelj Bolnice dr. sc. Marinko Rade.