Rovinj: U proteklih 5 godina investirano 15 milijuna kuna u dječje vrtiće

fo: Shutterstock

U rovinjske vrtiće Grad Rovinj-Rovigno kontinuirano ulaže – kako u uređenje postojećih tako i u izgradnju novih. U posljednjih nekoliko godina izvele su se značajne investicije, proširen je i obnovljen vrtić na Lamanovi, nabavila su se dva vozila, nabavila se nova oprema i namještaj te su izvedeni značajni radovi uređenja prostorija.

Tijekom zadnjih pet godina Grad je investirao ukupno 15 milijuna kuna za sve navedene investicije kako bi naši najmlađi sugrađani imali osigurane što bolje standarde boravka.

Grad Rovinj-Rovigno mjesečno izdvaja 2.178 kuna po djetetu za troškove boravka u dječjim vrtićima dok roditelji plaćaju 600 kuna za dijete u jaslicama odnosno 550 kuna za dijete u vrtićkoj grupi.

Ujedno, prema gradskoj Odluci o socijalnoj skrbi u gradskom proračunu osigurane su slijedeće godišnje subvencije:

  • 25% cijene vrtića za drugo i svako naredno dijete neovisno o prihodima u obitelji/domaćinstvu,
  • 50% cijene vrtića za obitelji koje ostvaruju prihode do cenzusa koji je utvrđen gradskom Odlukom o socijalnoj skrbi,
  • 100% cijene vrtića za socijalno ugrožene obitelji koje ostvaruju neko od prava temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb.

Grad, kao osnivač, osigurava u potpunosti sve rashode predškolskog programa (zaposlenih, materijalnih troškova, usluga i drugo) dok se iz participacije roditelja podmiruju režijski troškovi i troškovi prehrane.

Prostori u kojima borave djeca u rovinjskim vrtićima su uređeni, opremljeni potrebnom opremom i didaktikom, obroci su kvalitetni i kontrolirani, prehrana se prilagođava djeci sa posebnim prehrambenim potrebama te se omogućava integracija djece s teškoćama u razvoju koja podrazumijeva i uključivanje pomagača u grupi – što je još uvijek nažalost rijetkost na našim prostorima – i niz aktivnosti prilagođene djeci.

U posljednjih desetak godina Grad je, s ulaganjem značajnih sredstava u predškolsku infrastrukturu, stvorio uvjete za otvaranje deset novih odgojnih skupina. Od toga dvije jasličke skupine u Talijanskom dječjem vrtiću Naridola te osam skupina u Dječjem vrtiću Neven.

Razvoj mreže predškolskog odgoja planira se na bazi praćenja broja rođene djece tijekom godine i samih potreba roditelja koje se iz godine u godinu mijenjaju. Broj novorođene djece na području Rovinja ne odstupa značajno već se potrebe za kapacitetima pojavljuju zbog većih potreba roditelja posebice kada su u pitanju djeca jasličke dobi.

Važno je istaknuti da je Grad Rovinj do sada uvijek uspijevao zadovoljiti potrebe roditelja po raspisanim natječajima za upis djece u dječje vrtiće.

U 2019. godini planiraju se daljnja ulaganje za koja su u gradskom proračuna osigurana sredstva u iznosu od 12 milijuna kuna.

U planu je energetska obnova zgrade DV Neven s ciljem poboljšanja tehničkih uvjeta zgrade, učinkovitim sustavom grijanja i energetski prihvatljivim energentima.

U planu je i nabava opreme za potrebe kuhinje i praonice TDV Naridola te zamjena igračaka i sprava na pojedinim zelenim površinama, odnosno dvorištima DV Neven sukladno planu održavanja dječjih igrališta i Programu rada Gradonačelnika.

Uskoro krećemo u izgradnju novog vrtića u Rovinjskom Selu, vrijednog više od 9 milijuna kuna za koje je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odobrilo sufinanciranje troškova u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Izgradnja područnog vrtića u Rovinjskom Selu podrazumijeva objekt za dvije vrtićke jedinice i jednu jasličku, s distribucijskom kuhinjom i dvoranom za više namjena. Planiranim zahvatom izgradit će se nova građevina područnog vrtića u Rovinjskom Selu predškolske ustanove DV Neven.

U lipnju 2018. godine Grad Rovinj objavio je Natječaj za izgradnju područnog vrtića Rovinjsko Selo, međutim još uvijek je u tijeku žalbeni postupak pred Državnom komisijom za kontrolu postupka javne nabave. Nakon okončanja postupka od strane države krenuti će se u realizaciju ovog važnog projekta za Rovinjsko Selo ali i za razvoj mreže predškolskog odgoja na području našeg grada. Time će se stvoriti mogućnost prihvata jedne nove skupine za djecu jasličke dobi što do sada u tom naselju nismo imali,  te dvije vrtićke skupine djece.

„Vjerujemo da će i objekt u Rovinjskom Selu pridonijeti većoj dostupnosti dječjih vrtića koja su odavno prestala biti tek puko čuvanje. Uz brigu za dijete i zadovoljenje njegovih osnovnih bioloških potreba, dječji vrtić mora biti okruženje koje će poticati njegov fizički, emocionalni i socijalni razvoj.“ – istaknuo je gradonačelnik Paliaga. (Grad Rovinj)