Samobor: 2,4 milijuna kuna za udruge civilnog društva

Grad Samobor raspisao je Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz područja kulture, socijalne skrbi i zdravstva te vjerskim zajednicama za 2019. godinu.

"Ovim putem pozivaju se organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva, neformalnog obrazovanja djece i mladih, skrbi o umirovljenicima te skrbi o osobama s invaliditetom kao i vjerske zajednice da se prijave za financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju navedenih područja i/ili za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju organizacija", poručili su iz Grada. 

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 2.441.500,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana, početno sa 17. siječnja 2019. godine, a završno sa  15. veljače 2019. godine.

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na internet stranici Grada Samobora. Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adrese elektronske pošte: nikolina.puljic@samobor.hr (za projekte u kulturnim djelatnostima te za prijave vjerskih zajednica, silvio.ivan.zugaj@samobor.hr (za projekte iz socijalne skrbi i zdravstva). (Grad Samobor)