Samobor: Građanima još 20 gradskih vrtova

S obzirom na veliki uspjeh projekta Gradskih vrtova, te veliki interes građana,  Grad Samobor odlučio je dodijeliti dodatnih 20 - ak parcela, uz 27 koje su već dodijeljene prošle godine. Grad Samobor raspisao je javni poziv za davanje vrtnih parcela na korištenje građanima  u svrhu proizvodnje hrane (povrće i jagodasto voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe. Riječ je o 20-ak parcela, površine 50 četvornih metara koje se nalaze na području bivše vojarne Taborec, u sklopu već postojećih gradskih vrtova.

Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od dvije godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara. Pravo podnošenja zahtjeva imaju osobe s prebivalištem na području Grada Samobora, a pri utvrđivanju liste prednost će se ostvarivati prema socijalnom kriteriju, obzirom na status hrvatskog branitelja, status umirovljenika te uzimajući u obzir broj članova kućanstva. Detalje javnog poziva mogu se preuzeti na www.samobor.hr. (Grad Samobor)