Samobor i u 2018. najbrže izdavao građevinske dozvole – s jednim djelatnikom dvostruko brži od državnog prosjeka!

U Samoboru se, kao i u Čakovcu, na građevinsku dozvolu prošle godine čekalo tek 14 dana, dok su u prva tri mjeseca ove godine najbrži u izdavanju dozvola bili u Puli, u kojoj se čeka 13 dana. Najveći skok, odnosno ubrzanje, bilježi pak Grad Dubrovnik u kojem se prošle godine čekalo 15 dana, čak 12 manje nego prije dvije godine

Prošli tjedan se u Saboru raspravljalo o izmjenama Zakona o gradnji kojim će se, najavljuju iz nadležnog Ministarstva, pojeftiniti, pojednostavniti, ubrzati i olakšati postupak ishođenja građevinskih i uporabnih dozvola. Dozvole više neće izdavati jedinice lokalne samouprave već će se čitav postupak digitalizirati, što će značajno skratiti proceduru i smanjiti troškove ishođenja dozvola sa prosječnih 11 posto na 3,7 posto vrijednosti investicije. Europski je prosjek, inače, oko četiri posto. Digitalizacijom će se smanjiti i broj proceduralnih koraka potrebnih za izdavanje dozvole sa sadašnjih 22 na 10 do 14. Europski je prosjek 12,7 proceduralnih koraka. Uz to, stranke će čitavo vrijeme postupka imati uvid u stanje predmeta i biti upućeni u to što se s njime događa, tko je odgovoran i kako postupa.

Ključna ušteda u vremenu dobit će se pak skraćivanjem roka za očitovanje o glavnom projektu na 15 dana, umjesto dosadašnjih 60. Ako nema odgovora administracije, automatski se smatra da je očitovanje pozitivno. Građevinska dozvola tako će se, najavljuju ministar Predrag Štromar i njegovi suradnici, moći dobiti u roku od maksimalno 30 dana. 

Gradonačelnik.hr provjerio je stoga kako gradovi stoje u odnosu na ove rokove, a podaci Ministarstva graditeljstva pokazuju da ih je čak 15, od ukupno 30 koji su u sustavu e-dozvola (Grad Zagreb i Grad Rijeka nisu u sustavu), u 2018. dozvole izdavalo brže od roka kojeg cilja novi zakon, a koliko je iznosio državni prosjek. 

Inače, u prva tri mjeseca ove godine na dozvolu se u prosjeku na razini države čekalo 29 dana, a najbrži grad od njih 30 koji su u sustavu e-dozvola (u kojem nisu Grad Zagreb i Grad Rijeka) bila je Pula, u kojoj se na ishođenje dozvole čekalo tek 13 dana. Kad se, pak, brzina izdavanja građevinskih dozvola analizira na razini čitave godine, lani su najbrži bili Samobor i Čakovec, u kojima se čekalo samo dan više - 14 dana.  

'Samobor je i dalje Grad u kojem ćete najbrže dobiti građevinsku dozvolu. Rezultat je to orijentiranosti Gradske uprave na što brže i konstruktivnije rješavanje zahtjeva, bez administrativnih zavrzlama. Građanima će to uvelike olakšati i skratiti vrijeme čekanja, a pohvale dobivamo i od investitora i projektanata koji će ovo vrijeme moći puno bolje iskoristiti. Tu su i olakšice koje Grad daje, a u susret se izlazi prvenstveno investitorima u gospodarstvo i proizvodnju', kaže nam gradonačelnik Samobora Krešo Beljak.

Inače, zanimljiv je podatak da su ovu brzinu i efikasnost u Gradu Samoboru postigli iako na izdavanju građevinskih dozvola radi tek jedan djelatnik. Njihov Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju informira građane o uvjetima gradnje na određenoj lokaciji te stoji na raspolaganju investitorima i projektantima kako bi ih uputio koje posebne uvjete trebaju ishoditi prije podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu. Specifičnost su pripremljene izjave kojima investitor ili projektant mogu zatražiti od stranaka u postupku mišljenje o namjeravanoj gradnji bez poziva Upravnog odjela. Time se maksimalno ubrzava postupak ishođenja građevinske dozvole. Brži postupak izdavanja dozvole zasigurno privlači nove investitore, no nisu zanemarive ni olakšice koje Grad daje.

Tako će investitori koji grade proizvodne i gospodarske građevine platiti komunalni doprinos u iznosu od samo 1,00 kn/m3 u svim zonama na području Grada Samobora. Svim je građanima omogućena obročna otplata, a oni koji će iznos platiti jednokratno dobit će popust u iznosu od 10 %. Posebno se potiče gradnja niskoenergetskih kuća za koju se komunalni doprinos umanjuje za 25 % te pasivnih kuća kod kojih se komunalni doprinos umanjuje za čak 50%. U 2018. godini Grad Samobor izdao je ukupno 123 građevinske dozvole. 

Samobor i Čakovec po brzini slijede Dubrovnik, Krapina i Virovitica u kojima su se dozvole izdavale u roku od 15 dana, te Bjelovar – 18 dana.

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin kaže nam pak kako je brzina izdavanja dozvola rezultat konstruktivne suradnje s investitorima i projektantima, što znači da se i prije nastanka projekta i podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu nastoje izbjeći potencijalne poteškoće i problemi. Kada do postupka dođe, on uglavnom bude samo formalne naravi. 'Dozvole u prosjeku izdajemo u vremenu od 10 do 15 dana, a u slučaju kada u postupku nema drugih stranaka kojima bi se davala mogućnost uvida, tada je investitorima izdajemo u roku od samo 2 do 3 dana. U slučaju da se pojave problemi tehničke prirode oko dostave poziva za uvid svih stranaka u postupku, izlazimo u susret strankama da se usmenim putem na zapisnik izjasne o primitku poziva te se u konačnici izjasne i o glavnom projektu koji je predmetom izdavanja građevinske dozvole. Time nastojimo dodatno potaknuti pozitivan trend gradnje, što u konačnici utječe na stvaranje pozitivne gospodarske klime, porast zaposlenosti te bolje i kvalitetnije materijalne uvjete za naše sugrađane', ističe Kirin.

Osim brzinom izdavanja građevinskih dozvola, Grad Virovitica privlači investitore i brojnim olakšicama kroz Program olakšica i poticaja razvoja gospodarstva. Grad tako nudi povoljne uvjete za ulazak u gospodarske zone kroz: kupnju građevinskog zemljišta po povlaštenim cijenama; mogućnost oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa; oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za zapošljavanje više od 50 osoba u proizvodnoj djelatnosti; plaćanje komunalnog doprinosa po povlaštenim cijenama i obročnim plaćanjem…Olakšice nude i mladim obiteljima za kupnju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada za gradnju prve nekretnine. Stopa olakšica iznosi od 20 do čak 100 posto, ovisno o broju članova obitelji te tako obitelj s troje i više djece zemljište za svoju prvu nekretninu može dobiti gotovo besplatno.

'Brzina izdavanja građevinske dozvole možda nema presudnu ulogu da se netko odluči za investiciju upravo u našem gradu, ali doprinosi ukupnoj slici neke jedinice lokalne samouprave da smo mala brza i efikasna gradska uprava, a ne uprava u kojoj moraš referentu donijeti čokoladu da bi se dozvola ubrzala.  Ako nam je ovaj segment rada brz, vjerojatno će investitor smatrati da se i ostale procedure ili problemi mogu brzo rješavati u našem gradu. Upravo zato mi radimo dodatno i cijeli paket koji nudimo investitorima. Digitaliziramo sve procese u gradskoj upravi, a ne samo izdavanje građevinskih dozvola. Gradske financije su nam najtransparentnije u državi. Putem našeg "Tax free" modela oslobađamo poduzetnike komunalnog doprinosa i komunalne naknade, a putem natječaja za najbolji startup šaljemo poruku da najbolja ideja u Bjelovaru vrijedi 100 000 kuna. Sa svim ovim stvarima šaljemo poruku da vaša kuna u Bjelovaru vrijedi više nego negdje drugdje u Hrvatskoj' kaže gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak.

U deset najbržih još su Varaždin – 19 dana,  Vukovar – 23 dana, Koprivnica – 24 i Kutina u kojoj se na dozvolu čekalo 26 dana. Brži od državnog prosjeka i maksimalnog roka koji će se postići digitalizacijom procesa brži su bili još Petrinja - 27 dana, Poreč - 29 dana, Pula i Pazin - 30 dana.

Kad ove rokove usporedimo s onima od prije dvije godine, najimpozantnije ubrzanje i skok je postigao Dubrovnik koji je rokove i čekanje na građevinsku dozvolu skratio za čak 12 dana.

(gradonačelnik.hr/Marija Pulić Drljača)

Pula najbrža u 3 mjeseca 2019.: Brzina ovisi i o investitorima

Iako sve usporedbe radimo na godišnjoj razini, treba napomenuti i da je u  prva tri mjeseca ove godine najbrži u izdavanju građevinskih dozvola bio Grad Pula, u kojoj su investitori čekali u prosjeku tek 13 dana. Gradonačelnik Boris Miletić ističe kako je izdavanje građevinskih dozvola preduvjet je rasta i razvoja gospodarstva te otvaranja novih radnih mjesta, što smatar iznimno značajnim, te će Grad Pula i nadalje težiti biti pozitivan primjer efikasne gradske uprave na koristi građana.

'Izdavanje akata o gradnji spuštanjem ovlasti sa državne na lokalnu upravu, jedan je od rijetkih, ali izrazito pozitivan primjer funkcionalne decentralizacije. U  svakodnevnom dijalogu s građanima i poduzetnicima trudimo se biti maksimalno efikasni i na usluzi pa je tako Pula još 2008. godine, dakle pred vise od 10 godina, kao pionir prva u Hrvatskoj uvela potpuno elektroničko uredsko poslovanje i e-potpis u svakodnevni rad gradske uprave. Zahvaljujući brojnim pametnim rješenjima koje smo od tada uveli značajno se smanjio obim papirologije, ali i ubrzao način rješavanja predmeta, što građanima i gospodarstvenicima omogućuje uštede vremena i novaca te bržu realizaciju s time povezanih projekata.

No, treba naglasiti kako rok za izdavanje građevinske dozvole dobrim dijelom ovisi i o kvaliteti i cjelovitosti projektne dokumentacije. Drugim riječima, ako investitor uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole preda svu potrebnu dokumentaciju izrađenu u skladu s prostornim planom te priloži podatke o vlasnicima susjednih nekretnina i njihove pisane suglasnosti za izdavanje građevinske dozvole, Grad Pula dozvolu može izdati u zaista kratkom vremenu', ističe Miletić.