Samobor: Manji proračun za 2017., bez kredita i zaduženja

Gradsko vijeće Samobora na svojoj je sjednici u četvrtak raspravljalo o rebalansu proračuna za 2016., te prijedlogu proračuna za 2017. godinu. U svom općem izvješću o proračunu za 2016. godinu, njegovim izmjenama i dopunama, pročelnik za financije Željko Radovanić naglasio je kako je do povećanja proračuna u iznosu od 587.027 kn, koji sada iznosi 269.381.614 kn, došlo uglavnom preraspodjelom unutar proračunskih korisnika, zatim završetkom sanacije Trebeža, a značajno su smanjena i sredstva predviđena za jamstva Grada (s 500.000 kn na 50.000 kn), koja su onda otišla na druge pozicije proračuna.
Unutar svojih resora o izmjenama u proračunu govorili su gradski pročelnici, a izdvajamo one najvažnije: povećana su sredstva za potrebe redovnog održavanja cesta i ostale komunalne infrastrukture, smanjena ona za održavanje rasvjete, Grad će manje potrošiti na usluge održavanje zgrada i prostora u svojem vlasništvu, jer su ostvarene pomoći Zagrebačke županije i Ministarstva kulture, povećava se iznos za potpore zapošljavanju, potrebe turizma i ruralnog razvoja, financirat će se 11 asistenata za djecu s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima, olakšat će se prijevoz studentima, rukometaši iz Ruda dobit će potrebna sredstva za povećane potrebe ulaskom u Premijer ligu, podebljan je i program javnih potreba u kulturi, socijalna skrb i zdravstvo u ovoj su preraspodjeli dobili tek 10.000 kuna manje, s time da su povećana sredstva za socijalnu skrb pa će umirovljenici sljedeće godine dobiti i "uskrsnicu", a za zdravstvo su smanjena, jer nisu realizirani ugovori za internističku ambulantu, koja će sljedeće godine ipak raditi uz ugovor s KBC-om Sestara milosrdnica.
Pročelnik Radovanić vijećnicima je predstavio i Nacrt prijedloga proračuna Grada Samobora za 2017. godinu, ali s određenom rezervom, jer, kako je rekao, još se u konačnici ne zna što će sve donijeti nova porezna reforma, a upute Ministarstva financija su za sada šture. Istaknuo je da proračun za sljedeću godinu ishodište ima u Strategiji razvoja Grada Samobora i njegovim fiskalnim kapacitetima te da su u gradskom Odjelu za financije ovaj planski dokument sastavili pažljivo, odgovorno, racionalno i prema zakonu, jer to su novci svih građana Samobora. Također su se vodili željama i potrebama građana iznesenih na tribinama gradonačelnika i u medijima.
U odnosu na 2016. godinu, proračun Grada Samobora bio bi manji za 57.280.955 kn te bi iznosio 212.100.659 kn, na što najviše utjecaja opet imaju stavke Trebež i kredit, kojih u 2017. godini nema, a nema ni novog zaduživanja Grada. No, oprezno je i dalje planirano povećanje prihoda od poreza na dohodak i od poreza na nekretnine, jer Samobor je i nadalje vrlo poželjno mjesto za život, pojasnio je Radovanić.
Veće izmjene u ovom nacrtu proračuna odnose se na financiranje stranaka, obzirom da nas u proljeće čekaju lokalni izbori, zatim zamjene postojeće javne rasvjete energetski učinkovitijom te novim načinom isplate financijskih sredstava udrugama putem akontacija za razdoblje do usvajanja novog proračuna.
Vijećnicima je zatim predočen i srednjoročni proračunski okvir, koji se odnosi na razdoblje za 2018. i 2019. godinu, o kojem se na ovoj sjednici nije raspravljalo. (Grad Samobor)