Samobor: Otvorene prijave na besplatno predavanje o 3D tehnologijama za poduzetništvo

Grad Samobor organizira besplatno predavanje naziva "3D tehnologije za poduzetništvo" u suradnji s Poduzetničkim centrom Samobor i Centrom za transfer tehnologija Fakulteta strojogradnje i brodogradnje.

Isto će se održati u ponedjeljak, 19.11. 2018. u Centar za mlade Bunker, od 18 do 18:30 sati.

Predavanje će se održati pod vodstvom mentora projekta dr. sc. Damira Godeca, voditelja Katedre za preradbu polimera i drva na Fakultetu strojogradnje i brodogradnje u Zagrebu.

Budući da je broj sudionika ograničen, potrebno je prijaviti se za sudjelovanje najkasnije jedan radni dan prije održavanja radionice na e-mail:renata@pcsamobor.hr ili na kontakt broj 01 3336 830 ili 091 3325 348. (Grad Samobor)