Mjere vrijedne 700.000 kuna

Samobor potiče razvoj poljoprivrede

Izvor: Grad Samobor

Grad Samobor raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapređenje lovstva u 2016. godini.

Time će se dodijeliti osigurana sredstva za sufinanciranje razvoja stočarske proizvodnje, sufinanciranje investicija u poljoprivrednim gospodarstvima, poticanje razvoja seoskog turizma, razvoja seoskih tradicijskih gospodarstava, obrazovanje i osposobljavanje te održavanje poljoprivrednih površina.

Također su osigurana sredstva za razvoj i unapređenje lovstva, što uključuje potpore za osiguranje lovišta, potpore za sprječavanje šteta od divljači, opremanje i uređivanje lovačkih domova te edukaciju.

Pravo korištenja imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva te fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti te lovozakupnici ili koncesionari zajedničkih i državnih lovišta na području Samobora.

Za ove mjere Proračunom Grada Samobora osigurano je preko 700.000,00 kuna.