Samobor: Povećavaju se izdvajanja za potpore za zapošljavanje

Grad Samobor ove je godine za poticaje za zapošljavanje u privatnom sektoru u proračunu osigurao 264 tisuće kuna, a zbog velikog interesa poduzetnika sva su sredstva već iskorištena. Iz Grada stoga najavljuju kako će s poticajima nastaviti u idućoj godini, u kojoj u pračunu za ove poticaje planiraju osigurati 300 tisuća kuna, te će taj iznos – nastavi li se povećavati interes i ako bude mogućnosti, dodatno povećati.

Uz oporavak privatnog sektora, ova je mjera zasigurno doprinijela tome da se broj nezaposlenih u Samoboru kontinuirano smanjuje, pa je on u rujnu ove godine iznosio 806 osoba, dok su u istom periodu lani registrirane 953 nezaposlene osobe. 'Napominjemo kako Samobor bilježi porast broja stanovnika. Povećan je i broj obrta, te danas govorimo o više otvorenih nego zatvorenih obrta, kao i o većem broju trgovačkih društava (broj obrta u lipnju ove godine 806, lani 772)', ističu iz Grada.

Grad Samobor za mjere ulaganja u gospodarstvo izdvaja više od 800 tisuća kuna godišnje u potporama, a najznačajnije su: potpore kapitalnim ulaganjima gospodarstvenika iz proizvodnog sektora te novim (samo)zapošljavanjima u privatnom sektoru, subvencije tradicionalnim i umjetničkim obrtima, programima novih tehnologija i inovacija, mjere potpunog oslobađanja proizvodnih gospodarskih subjekata od plaćanja komunalnog doprinosa.  

"I ovom prilikom moram napomenuti kako je pozitivna gospodarska slika Samobora prvenstveno rezultat truda i rada naših poduzetnika i obrtnika. Mjere koje provodi Grad Samobor zasigurno pomažu u jačanju gospodarstva, a to se vidi i kroz konkretne podatke, prvenstveno smanjenje broja nezaposlenih, odnosno povećanje broja zaposlenih. Svakako tu treba napomenuti kako je Samobor jedini veliki grad bez prireza, što zasigurno potiče jačanje privatnog sektora.", ističe gradonačelnik Krešo Beljak.

Što se tiče potpora za zapošljavanje, osobito se potiče zapošljavanje mladih, a poslodavci koji će zaposliti osobu do 30 godina starosti dobit će i veću subvenciju. Sredstva potpora za zapošljavanje mogu koristiti gospodarski subjekti koji su zaposlili osobu s prebivalištem na području grada Samobora. Visina potpore ovisi o tome obavlja li gospodarski subjekt proizvodnu ili uslužnu djelatnost, odnosno je li novozaposlena osoba mlađa ili starija od 30 godina. 

Potpore iznose od 4.000,00 do 6.000,00 kuna za svaku novozaposlenu osobu s navršenih 30 godina starosti te od 5.000,00 do 7.000,00 kuna za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina starosti.

Svaki poslodavac može godišnje ostvariti pravo na potporu za zapošljavanje za najviše tri novozaposlene osobe, a svi detalji dodjele potpora zapošljavanju za 2019. godinu kao i javni poziv za dodjelu potpora, koji kreće u proljeće iduće godine, bit će dostupni na www.samobor.hr. (gradonačelnik.hr; Grad Samobor)