Izuzetni rezultati Kreše Beljaka i njegove gradske vlasti

Samobor prvi izašao iz krize, rast prihoda čak 61 posto!

Na konferenciji za novinare održanoj u četvrtak, 3. ožujka 2016. godine gradonačelnik Grada Samobora Krešo Beljak predstavio je izniman poslovni rezultat temeljem kojeg je Grad Samobor prvi hrvatski grad koji je još početkom 2015. godine izašao iz krize.

Pozitivno poslovanje odražava se u rastu prihoda od 40 milijuna kuna u 2015. godini, odnosno 24% u odnosu na 2014. godinu. Ukupni prihodi Grada Samobora u 2015. godini iznosili su 210.726,236 kuna, dok je u 2014. godini taj iznos bio 170.459,262 kune.

I prvi pokazatelji za 2016. godinu iznimno su pozitivni te početkom 2016. godine rast prihoda iznosi 15.078,073 kune, odnosno 61% u odnosu na prošlu godinu.

Stanje na računu Grada Samobora 1. ožujka iznosi 11.631.476,00 kuna.

Najznačajniji prihodi, unatoč gotovo konstantnim izmjenama propisa, i dalje su prihodi od poreza na dohodak, koji su ostvareni sa 104.732.259 kuna, u protekloj godini.

I u ovoj godini isti prihodi imaju tendenciju rasta, a u protekla dva mjeseca ostvareni su u iznosu od 19.808.262, što je rast za cca 4 milijuna kuna, odnosno 26 %.

Navedeni prihod od poreza čini polovinu ukupnih prihoda i primitaka grada. Nadalje, kao posljedica nastavka aktivnosti na legalizaciji, kao i izgradnji novih objekata, i uz korištenje prava na oslobođenje za proizvodne objekte, prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u 2015. godini u iznosu od 15.629.400 kuna, a što čini međugodišnje povećanje od 4,7 milijuna kuna ili 43%. Među tri vrijednosno najznačajnija prihoda svakako je i namjenski prihod od komunalne naknade, koji je u 2015. godini ostvaren u iznosu od 19,5 milijuna kuna odnosno za 1,1 milijuna kuna više nego u prethodnoj 2014. godini, a kao rezultat utjecaja legalizacije i provođenja mjera naplate prihoda.

I u proteklom izvještajnom razdoblju nastavilo se s investicijama te su rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili 68.084.068 kuna, dok su u 2014. iznosili 11.223.262 kune. Razlog većem izvršenju ovih kapitalnih ulaganja ponajprije su ulaganja u odlagalište otpada Trebež u iznosu od 39.737.008 kuna, a zatim za otkup zemljišta u iznosu od 1.922.032 kune, rekonstrukciju cesta u iznosu od 9.930.640 kuna, ulaganje na izgradnji sportske dvorane kod OŠ Samobor u iznosu od 5.024.365 kuna i dr.

Prateći pozitivan trend, i u 2016. znatna sredstva investiraju se u kapitalne projekte, od čega će gotovo 50 milijuna kuna biti uloženo u izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, oko 36 milijuna kuna planirano je za realizaciju projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada Trebež, gotovo 5 milijuna kuna planirano je za uređenje Centra za mlade, a 3 milijuna kuna za uređenje objekta za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u bivšoj vojarni. I u 2016. godini planirano je 5 milijuna kuna za izgradnju dvorane kod OŠ Samobor, koja će u ovoj godini biti dovršena i spremna za korištenje u novoj školskoj godini 2016/2017. Zahvaljujući pozitivnom trendu u gospodarstvu te ostvarenju prihoda, Grad Samobor će u ovoj godini povećati davanja u socijalne svrhe, tako je planirano 900.000,00 kuna jednokratnih naknada roditeljima za novorođeno dijete, 1 milijun kuna osiguran je za božićnice za umirovljenike, a s 1 milijun kuna sufinancirat će se i kupnja školskih udžbenika za djecu iz obitelji slabijeg imovinskog statusa.

Za ovakav rezultat ponajviše su zaslužni samoborski poduzetnici koji su vlastitim radom, novim projektima i ulaganjima doprinijeli boljem punjenju proračuna, izvukli vlastito poslovanje iz krize, a time i Grad u cjelini.

Potvrda je to kako se isplate sve mjere koje Grad Samobor provodi, a kojima se potiče gospodarski razvoj, poput :


  • potpora ulaganjima gospodarskih subjekata iz proizvodnog sektora koja iz godine u godinu privlače sve više interesa kod potencijalnih korisnika te sukladno tome Grad Samobor kontinuirano povećava financijska sredstva u tu svrhu,


  • potpora zapošljavanju kojima se potiču nova zapošljavanja u privatnom sektoru na području Grada Samobora, a u odnosu na prošlu godinu interes za ovu mjeru narastao je za gotovo 300%,


  • oslobođenja trgovačkih društava od plaćanja 50% iznosa poreza na tvrtku, čime znatan dio novca ostaje u samoborskom gospodarstvu,


  • mjera potpunog oslobađanja gospodarskih subjekata koji se bave proizvodnom djelatnošću od plaćanja komunalnog doprinosa,


  • smanjenja cijena zakupa terasa za ugostitelje,


  • subvencija tradicionalnim i umjetničkim obrtima,


  • cijelog niza mjera kojima se potiče poljoprivreda i ruralni razvoj.

Posljednjih dana česta je tema stavljanje u upotrebu bivših vojarni diljem Republike Hrvatske. I na ovom području Samobor prednjači pred drugim gradovima – bivšu vojarnu Taborec Grad je dobio na korištenje 2010. godine, a umjesto dotrajalih zgrada sada se tamo nalazi zgrada Policijske postaje, novi dječji vrtić, zgrada Energometana, prostori koji se koriste za skladišni prostor i uredi udruga, uređeni sportski tereni, klizalište i potpuno nova komunalna infrastruktura.

Osim rekonstrukcije Centra za mlade i zgrade Javne vatrogasne postrojbe, za što su radovi već u tijeku, uskoro će ovdje biti uređeni samoborski gradski vrtovi, a nadamo se i preseljenju Centra za socijalnu skrb.

 

 

Samobor, Krešo Beljak, pozitivni rezultati