Samobor: Usvojen novi proračun težak 238 milijuna kuna, 2,14% veći od ovogodišnjeg

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora, održanoj 20. prosinca, većinom su glasova doneseni Proračun Grada Samobora za 2019. godinu i Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu te prateći dokumenti.

Prihodi i rashodi konsolidiranog Proračuna Grada Samobora za 2019. godinu planirani su u iznosu od 238.665.005 kuna te su povećani, u odnosu na ovogodišnji proračun za nešto manje od 5 milijuna kuna ili 2,14 %.

Projekcija proračuna za 2020. godinu iznosi 224.023.728 kn, a za 2021. godinu iznosi 219.629.061 kn. Takav proračun kroz trogodišnje financijsko plansko razdoblje je realan, ostvariv, socijalno osjetljiv i razvojan.

Prihodi od poreza i dalje su najizdašniji proračunski prihod, čiji udio u ukupnim prihodima čini 53 posto, a značajan doprinos proračunu sa 17,5% planiran je iz izvora pomoći.

Povećanje predloženog proračuna za 2019. u odnosu na 2018. godinu rezultat je, između ostalog, planiranja dva kapitalna projekta: nastavak u 2018. godini započetog projekta Mali tehnopolis Samobor, za koji je odobreno ukupno 19.490.552 kn bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i za koji je u 2019. planirano 17.750.847 kn, te ulaganja u projekt Rekonstrukcija javne rasvjete u LED rasvjetu i programska podrška Smart city, u ukupnom iznosu od 10.000.000 kn u 2019. i 2020. godini.

Osim toga, značajnija ulaganja su u dogradnju i rekonstrukciju Osnovne škole Samobor u iznosu od 1.094.000 kn, kupnju ili izgradnju novih stanova za socijalno ugrožene osobe u iznosu od 1.500.000 kn, izgradnju društvenog doma u Dubravi Samoborskoj u iznosu od 1.910.000 kn, društveni dom u Podgrađu 50.000 kn, u Vrhovčaku 120.000 kn te za dodatna ulaganja u ostale društvene domove 350.000 kn, u Sportsko-rekreacijski centar Vugrinščak 550.000 kn, te u objekte dječjih vrtića 490.000 kn.

Također se planira izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Pavučnjaku (150.000 kn) i bazena (250.000 kn). Nadalje, planira se gradnja vodoopskrbnih objekata s 500.000 kn, gradnja objekata odvodnje u iznosu od 2.100.000 kn, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.125.000 kn, sanacija klizišta u iznosu od 300.000 kn te izgradnja i uređenje groblja s 250.000 kn. Za održavanje javnoprometnih i zelenih površina planirano je 16.630.000 kn, a za redovno održavanje nerazvrstanih cesta i ulica ukupno 24.120.000 kn.

Ulaganjima u kulturu, sport i društvene djelatnosti podiže se kvaliteta života u gradu, ali i rastu troškovi, osobito kad se uzme u obzir trošak hladnog pogona nove kino dvorane ili najvećeg centra za mlade u Hrvatskoj.

Porast sredstava za resor kulture od 8,7% ogleda se i u raznolikosti novih projekata čiji su nosioci ustanove u kulturi, a značajan dio tih sredstva dolazi iz fondova EU. Također, ulagat će se u nabavu nove opreme, kako bi prostori ustanova bili što funkcionalniji i moderniji. Treba naglasiti da je Grad Samobor jedan od rijetkih gradova u Republici Hrvatskoj koji imaju kino s dva ekrana, u čemu će uživati gledatelji u POP UP art kinu. Navedena ulaganja doprinose organizaciji programa koji idu ukorak s najnovijim trendovima te svojom kvalitetom i značajem uvelike obogaćuju ponudu Grada Samobora.

U proračunu za 2019. godinu predviđena je rekonstrukcija i dogradnja OŠ Samobor u iznosu od 1.094.000 kuna. Također je planirano i održavanje osnovnih škola u iznosu od 500.000 kuna (centralno grijanje u PŠ Klake cca 160.000 kn). Nadalje, planiraju se i ulaganja u sport, tj. zadržavanje i povećanje već dostignutog standarda, u ukupnom iznosu od 8.035.000 kn.

Grad Samobor i u Proračunu za 2019. osigurava sredstva u iznosu od 300.000 kuna u svrhu potpore gospodarskim subjektima koji obavljaju proizvodnu djelatnost, a koji ulože u nabavu strojeva, opreme, izgradnju/nadogradnju poslovnog prostora te izradu projektne dokumentacije za nadogradnju/izgradnju poslovnog prostora.

U Proračunu za 2019. osigurana su i sredstva u iznosu od 265.000 kuna u svrhu potpore za novo zapošljavanje. Ovom mjerom potiče se novo zapošljavanje na području Samobora, a glavni uvjet je da se radi o gospodarskim subjektima sa sjedištem na području Grada Samobora te da se radi o zapošljavanju osoba s prebivalištem na području istog. Visina potpore ovisi o vrsti djelatnosti te starosnoj dobi novozaposlene osobe, a kreće se u rasponu od 4.000 do 7.000 kuna, što je uređeno pravilnikom. Već nekoliko godina zaredom taj se iznos kroz godinu, slijedom velikog interesa, povećava a o tome najviše govore brojke:

Danas konkretno govorimo o najboljim brojkama u posljednjih 18 godina, samo u razdoblju od početka lipnja do kraja listopada otvoreno je 49 novih obrta, pa s danom 31. listopada govorimo o 836 aktivnih obrta, dok ih je lani bilo 790.

U studenom je bilo 787 nezaposlenih osoba, a u istom periodu prošle godine bilo je 894 nezaposlenih, u 2016. godini taj je broj bio 1306, a u 2015. godini 1899 nezaposlenih.

Tome treba dodati kako je Samobor jedini hrvatski kontinentalni grad u 10 najboljih kad je riječ o pojačanom doseljavanju pa ne možemo zaključiti kako su ove brojke rezultat smanjenog broja stanovnika.

Ovih dana svjedočili smo donošenju novog paketa poreznih zakona koji će imati negativan učinak i na prihode Grada Samobora. Najznačajnija izmjena iz novog paketa poreznog zakona, koja ima direktan utjecaj na proračun lokalnih jedinica, pa tako i naš, je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak, što će utjecati i na smanjenje prihoda Grada, i to u višemilijunskom iznosu.

Usprkos tome, Grad Samobor neće uvoditi prirez ili na drugi način opteretiti budžete građana. (Grad Samobor)