Sanacija odlagališta otpada 'Petrovačka dola' u Vukovaru

U tijeku su radovi na sanaciji i zatvaranju dijela odlagališta komunalnog otpada "Petrovačka dola" u Vukovaru.

Radovi se odnose na:
1.sanaciju i zatvaranje dijela popunjenog postojećeg odlagališta
2.sanaciju i zatvaranje popunjene azbestne plohe te
3.proširenje odlagališta u svrhu daljnjeg odlaganja otpada.

Ugovorena vrijednost predmetnih radova iznosi 9.015.804,40 kuna bez PDV-a odnosno 11.269.755,50 kuna s PDV-om. Izvođač je Zajednica izvođača: SOKOL d.o.o. Vinkovci i G.T. TRADE d.o.o. Split. Nadzor nad radovima provodi tvrtka IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju radova na sanaciji odlagališta "Petrovačka dola" u Vukovaru sudjeluje sa sredstvima pomoći u visini 90% vrijednosti ugovorenih radova. Grad Vukovar osigurava preostali iznos od 10 % financijskih sredstava potreban za izvođenje predmetnih radova. Do sada je realizirano 5.700.000,00 kuna s PDV-om.
Radovi su započeli krajem studenog 2015. godine, a rok završetka radova je početak prosinca ove godine.
Dana 06.10.2016. godine predstavnici Gradske uprave Vukovar, tvrtke Komunalac d.o.o., Izvođača i nadzora su u svezi predmetnih radova u prostorijama tvrtke Komunalac d.o.o. održali koordinacijski sastanak te obišli gradilište. Zaključeno je da radovi vrlo dobro napreduju.
Hrvatska do kraja 2018. godine mora uspostaviti održivi sustav gospodarenja otpadom. Do tada sva odlagališta otpada u Hrvatskoj moraju biti sanirana i usklađena, neusklađena zatvorena, te izgrađena mreža centara za gospodarenje otpadom. (Grad Vukovar)